Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • Folkomröstning om EMU

  Motion 1999/2000:Fi206 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi206 av Schyman, Gudrun v Folkomröstning om EMU Vänsterpartiet har länge krävt en folkomröstning om EMU. Ett beslut om ett svenskt deltagande i den ekonomiska och monetära unionen är en av de största och viktigaste politiska frågor som vi ställts inför på mycket lång tid. Därför anser

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tillgänglighet i den byggda miljön

  Motion 1999/2000:Bo536 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo536 av Lundström, Sten v Tillgänglighet i den byggda miljön Frågan om tillgänglighet för funktionshindrade är en tragisk följetong där utredning efter utredning har visat på brister utan att något egentligen blivit gjort. Den bostadspolitiska kommittén föreslog stimulansbidrag, lagförslaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn och boendemiljön

  Motion 1999/2000:Bo522 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo522 av Hellberg, Owe v Barn och boendemiljön I FN:s barnkonvention slås fast att barnens bästa alltid skall komma i första rummet 3 och att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet skall barnet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:BoU7 1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Miljö- och energideklaration av bostäder

  Motion 1999/2000:Bo519 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo519 av Lundström, Sten v Miljö- och energideklaration av bostäder 1 Utgångspunkt I regeringsförklaringen uttrycks det att Sverige skall vara en nation i ekologisk balans. Detta ställer stora krav både på medborgarna och beslutsfattarna. Om vi menar allvar med de stolta formuleringarna

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tillgänglighet i den byggda miljön

  Motion 1999/2000:Bo518 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo518 av Lundström, Sten v Tillgänglighet i den byggda miljön Frågan om tillgänglighet för funktionshindrade är en tragisk följetong där utredning efter utredning har visat på brister utan att något egentligen blivit gjort. Den bostadspolitiska kommittén föreslog stimulansbidrag, lagförslaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bygglovsprocessen

  Motion 1999/2000:Bo517 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo517 av Hellberg, Owe v Bygglovsprocessen I propositionen 1998/1999:62 skrev regeringen att inte tillräckliga skäl finns för att nu gå in och ändra i den bygglovsprocess för tillsyn och kontroll som gäller från 1995, trots att Boverket i sin utvärdering framfört flera ändringsförslag.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Transporttekniskt miljöcentrum

  Motion 1999/2000:N363 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N363 av Bäckström, Lars v Transporttekniskt miljöcentrum 1 Transporttekniskt miljöcentrum i Västra Götalandsregionen-Fyrbodalområdet 1.1 Sammanfattning I motionen föreslås att förutsättningarna kartläggs för att inom ramen för statens satsningar för miljöanpassade transportlösningar

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Riskkapital

  Motion 1999/2000:N296 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N296 av Rosengren, Per v Riskkapital Inledning Debatten om riskkapital har under en längre tid förts i Sverige. Oftast har det handlat om olika former av skattelättnader i form av t.ex. borttagande av den s.k. dubbelbeskattningen. En utarbetad strategi hur vi ska trygga utvecklingen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Naturbetesmarkerna

  Motion 1999/2000:MJ798 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ798 av Svensson Smith, Karin v Naturbetesmarkerna Biologisk mångfald Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro skapades konventionen om biologisk mångfald. Konventionen har inneburit en förändring av den naturbevarande strategin. Tidigare riktades ansträngningarna huvudsakligen in

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Registrering av betalningsanmärkningar

  Motion 1999/2000:Fi713 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi713 av Rosengren, Per v Registrering av betalningsanmärkningar En registrering i olika upplysningsregister om betalningsanmärkning får ofta stora konsekvenser för den registrerade. Det är inte ovanligt att personer hamnar i upplysningsregister på grund av t.ex. en liten skatteskuld

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU15
 • Kulturpolitikens struktur

  Motion 1999/2000:Kr273 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr273 av Schyman, Gudrun v Kulturpolitikens struktur 1 Bakgrund Med de kulturpolitiska målen från 1974 byggdes den nuvarande modellen för svensk kulturpolitik upp. Denna kulturpolitiks första fas är nu till ända, dess kraft börjar tömmas ut. Det framgår med tydlighet av den kris som

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU9
 • Den framtida sjukvården

  Motion 1999/2000:So355 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So355 av Schyman, Gudrun v Den framtida sjukvården 1 Inledning Det talas och skrivs mycket om problem och brister inom sjukvården. Problemen visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar samt underbemanning, förslitning och utbrändhet när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Polisens internutredningar

  Motion 1999/2000:Ju226 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju226 av Schyman, Gudrun v Polisens internutredningar Vänsterpartiet har under flera år lyft fram frågan om polisens internutredningar och då uppmärksammat flera svagheter i det system som finns idag. Trots att det skett en del förändringar anser vi fortfarande att situationen är otillfredsställande.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avfall, sopförbränning och producentansvar

  Motion 1999/2000:MJ731 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ731 av Karlsson, Kjell-Erik v Avfall, sopförbränning och producentansvar 1 Inledning Kretsloppstänkandet har inte gett någon effekt på avfallsmängderna. Under slutet av 1990-talet har mängden sopor ökat stadigt i hela landet. Människor och företag konsumerar mer och slänger mer. Mängden

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:MJU7 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Arbetsrätt

  Motion 1999/2000:A723 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A723 av Schyman, Gudrun v Arbetsrätt 1 Inledning Arbetsrätten är en skyddslagstiftning. Verkligheten visar att den behöver förbättras. Det finns ett stort behov av att förstärka löntagarnas anställnings- och arbetsvillkor. Från högerhåll vill man försvaga löntagarnas rättigheter. Dom

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:AU1 1999/2000:AU5 2000/01:AU3 2000/01:AU4 2000/01:AU9 2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Arbetstidsförkortning - en arbetsmarknad för alla

  Motion 1999/2000:A272 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A272 av Schyman, Gudrun v Arbetstidsförkortning en arbetsmarknad för alla 1 Arbetstidsförkortning en arbetsmarknad för alla Alltfler människor får allt svårare att leva upp till de krav som arbetslivet ställer. Även kraven på individen som samhällsmedborgare ökar. Tiden har blivit den

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:AU1 2000/01:AU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1999/2000:A219 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A219 av Schyman, Gudrun v Kvinnors arbetsmarknad 1 Inledning Situationen på arbetsmarknaden avspeglar på många sätt rådande maktförhållanden i samhället. Den är indikatorn på den fackliga styrkepositionen kontra arbetsgivarmakten. Den avslöjar klasskillnader och könsförtryck. Svensk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:AU1 1999/2000:AU5 2000/01:AU5 2000/01:SfU1 2001/02:AU4
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Hållbart jordbruk

  Motion 1999/2000:MJ213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ213 av Schyman, Gudrun v Hållbart jordbruk Sammanfattning I denna motion ger Vänsterpartiet sin övergripande syn på svenskt jordbruk och dess framtid. Vi tar upp förutsättningarna för en hållbar utveckling av svenskt jordbruk, de ekologiska villkor vi måste anpassa jordbruket till

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Patent på liv

  Motion 1999/2000:L803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:L803 av Schyman, Gudrun v Patent på liv Merparten av den genteknikforskning som pågår sker främst hos kommersiella, transnationella storföretag. För att utveckla gentekniken investerar företagen mycket stora summor pengar investeringar som snarare kräver ekonomisk täckning än etisk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:LU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rättigheter för djur

  Motion 1999/2000:MJ521 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ521 av Ringqvist, Jonas v Rättigheter för djur Djurrätt På senare år har djurens situation i samhället blivit en viktig fråga för allt fler, särskilt för unga människor. Fler och fler tar till sig fakta om djurens förhållanden i vårt samhälle, om hur de lever och om hur de dör. Djurtransporter,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter