Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Inledning Regeringens proposition innebär ett införande av statliga kasinon, återinförande av penningautomater och större attraktionskraft åt de värdeautomatspel som i dag ger en högsta kontantvinst

  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999

  Motion 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999 Samtliga statliga kommittéer har sedan 1994 omfattats av ett allmänt jämställdhetsdirektiv, direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser

  Inlämnad
  1999-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode

  Motion 1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode Gösta Gunnarsson har på riksdagens uppdrag utvärderat den nuvarande ordningen för fastställande av riksdagsledamöternas arvode 1998/99:RFK3Utredaren föreslår, på grundval av en omfattande genomgång

  Inlämnad
  1998-11-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor

  Motion 1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor Inledning Vänsterpartiet anser att förslagen i propositionen i alla fall utom ett är väl avvägda. När det gäller diskussionen om beskattningsmyndighetens rätt att genomföra tredjemansrevision

  Inlämnad
  1998-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m.

  Motion 1998/99:Sk5 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk5 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Propositionens innehåll Propositionen innehåller i huvudsak kompletteringar i avdragsreglerna för arbetsgivarnas kostnader för tjänstepensionering. De nya reglerna skall tillämpas

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjukvårdspolitiken

  Motion 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. v Sjukvårdspolitiken Resursgaranti viktigare än vårdgaranti Inledning Den svenska sjukvården har problem p.g.a. av resursbrist. Det visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar och underbemanning när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SoU1 1998/99:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Familjepolitiken

  Motion 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Inledning I dag föder kvinnor i Sverige färre barn än någonsin tidigare. Flera undersökningar visar också att barnfamiljerna tillhört de stora förlorarna när välfärden drabbats av nedskärningar och åtstramning. Särskilt svår är situationen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:LU18 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer

  Motion 1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. v Kommunikationer 1 Inledning Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att det finns stora samhällsekonomiska vinster av att i framtiden låta utgifterna för fysiska kommunikationer ta väsentligt mindre resurser i anspråk. Tillämpades förorenaren betalar-principen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU8
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Förskolan

  Motion 1998/99:Ub266 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub266 av Gudrun Schyman m.fl. v Förskolan Sammanfattning Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning om att grunden till ett livslångt lärande läggs redan i förskolan. Mot den bakgrunden har Vänsterpartiet ett antal förslag och synpunkter. Vi menar att lagstiftningen måste ändras så

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:UbU10 1998/99:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning

  Motion 1998/99:Sk2 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk2 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:15 Omstrukturering och beskattning Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås skatteregler avseende omstruktureringar av företag. Förslagen utgår i huvudsak från att omstruktureringar skall kunna genomföras

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Integration som ett led i kampen för ett demokratiskt samhälle

  Motion 1998/99:Sf612 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf612 av Gudrun Schyman m.fl. v Integration som ett led i kampen för ett demokratiskt samhälle Inledning I Sverige, liksom i andra länder, har rika och fattiga människor alltid levt åtskilda. Rika och fattiga barn har gått i olika skolor, högre utbildning har varit förbehållen över- och

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:AU4 1998/99:JuU1 1998/99:JuU22 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SfU5 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Migrationspolitiska åtgärder

  Motion 1998/99:Sf610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf610 av Gudrun Schyman m.fl. v Migrationspolitiska åtgärder Utgiftsområde 8, A 3 Migrationspolitiska åtgärder Riksdagen har under budgetåret 1998 anvisat medel motsvarande kostnader för 1 840 kvotöverförda flyktingar. Under första halvåret har 614 personer överförts till Sverige. Inom

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning

  Motion 1998/99:Ub478 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub478 av Gudrun Schyman m.fl. v Forskning Sammanfattning Vänsterpartiet lägger med anledning av budgetpropositionen inga yrkanden då det gäller forskningspolitiken, utan avvaktar Forskning 2000:s betänkande i november. Vår enda hemställanspunkt under rubriken forskning gäller forskarutbildningen.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjuklöneperioden

  Motion 1998/99:Sf225 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf225 av Marie Engström m.fl. v Sjuklöneperioden Bakgrund Den 1 januari 1992 infördes 14 dagars sjuklöneperiod. Arbetsgivaren fick därmed betala sjuklön till de anställda de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. I samband med att sjuklönen infördes ökades också arbetsgivarnas ansvar

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Allmän pensionsavgift

  Motion 1998/99:Sf224 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf224 av Marie Engström m.fl. v Allmän pensionsavgift Bakgrund Den 1 januari 1993 infördes de allmänna egenavgifterna i form av en sjukförsäkringsavgift på 0,95 Ett av motiven var att göra en tydligare koppling mellan förmån och avgift. De allmänna egenavgifterna har därefter höjts med

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Framtida pensioner

  Motion 1998/99:Sf220 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf220 av Gudrun Schyman m.fl. v Framtida pensioner Inledning Ett av de sista besluten riksdagen fattade innan riksmötets avslutande, var att besluta om det reformerade pensionssystemet, trots att alla regler ännu inte var utformade och alla frågor ännu inte hade lösts. För närvarande

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Lagen om sjuklön

  Motion 1998/99:Sf218 av Carlinge Wisberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf218 av Carlinge Wisberg m.fl. v Lagen om sjuklön Bakgrund Regeringen föreslår i budgetpropositionen 1998/99:1 förändringar i lagen om sjuklön. Förslaget innebär att paragraf 12 Lag 1991:1047 skall få en ändrad lydelse. Det kommer att innebära att företag med 50 eller färre anställda

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:9 Migration och asylpolitik

  Motion 1998/99:Sf1 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf1 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:9 Migration och asylpolitik Inledning Ett lands asylpolitik är en utmärkt värdemätare på hur grundläggande värderingar som humanitet, medmänsklighet och principen om människors lika värde respekteras. Att neka en asylsökande

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:SfU2 1998/99:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska makten

  Motion 1998/99:Fi708 av Siv Holma m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi708 av Siv Holma m.fl. v Den ekonomiska makten Inledning Sedan sammanbrottet i Östeuropa har det varit på gränsen till tabubelagt att få gehör för kritik av privata kapitalägares ekonomiska makt i den offentliga samhällsdebatten. De flesta erkänner att den parlamentariska demokratin

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:FiU1 1998/99:FiU20 1998/99:FiU21 1998/99:NU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning om EMU

  Motion 1998/99:Fi216 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi216 av Gudrun Schyman m.fl. v Folkomröstning om EMU Inledande sammanfattning Som det ser ut nu kommer EMU, den ekonomiska och monetära unionen, att starta som planerat den 1 januari 1999. Medlemsländerna låser då sina växelkurser och den gemensamma centralbanken får ansvar för penningpolitiken.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter