Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: FiU20

  FiU20

  Betänkande 2003/04:FiU20

  Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Tio miljarder satsas för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. De arbetsmarknadspolitiska programmen får 15 000 fler platser i år och ytterligare fler platser nästa år. Dessutom satsas mer pengar på sysselsättningsstödet till kommunerna

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 1 minuter
  Beredning
  2004-05-11
  Justering
  2004-06-03
  Debatt
  2004-06-18
  Beslut
  2004-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tilläggsbudget 1 för 2004

  Tilläggsbudget 1 för 2004

  Betänkande 2003/04:FIU21

  Riksdagen godkände regeringens förslag till tilläggsbudget för 2004 förutom förslaget om förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag. Riksdagen beslutade om en annan lösning än regeringen, vilket innebär att ett särskilt anslag för kapitalinsatser i statliga bolag anordnas i statsbudgeten. Regeringen

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  35
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  44, 1 minuter
  Beredning
  2004-05-11
  Justering
  2004-05-27
  Debatt
  2004-06-17
  Beslut
  2004-06-17
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ansvar för tortyr och förnedrande behandling

  ansvar för tortyr och förnedrande behandling

  Interpellation 2003/04:517 av Ullenhag, Erik (fp)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:517 av Erik Ullenhag fp till statsminister Göran Persson om ansvar för tortyr och förnedrande behandling Den 18 december 2001 avvisades de asylsökande egyptierna Ahmed Agiza och Mohammad al-Zery från Sverige. Det var regeringen som fattade avvisningsbeslutet. Beslutet fattades trots

  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • tortyr och diplomatiska garantier

  Interpellation 2003/04:541 av Bäckström , Lars (v)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:541 av Lars Bäckström v till justitieminister Thomas Bodström om tortyr och diplomatiska garantier Regeringen beslutade vid ett extra regeringssammanträde den 18 december 2001 att avvisa två egyptiska medborgare till hemlandet. Regeringen ansåg att de bägge männen var flyktingar, men

  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

  Motion 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad information till medborgarna

  Inlämnad
  2004-04-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på samlade generella insatser som

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 2 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

  Motion 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i proposition 2003/04:50 om ändrad lydelse av 5, 7, 9 och 10 kap. utlänningslagen och 10, 16 och 17 lagen om mottagande

  Inlämnad
  2004-02-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

  Motion 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf21 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden. Bakgrund Redan i februari 1999 lämnade en parlamentarisk

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.

  Motion 2003/04:Sf9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf9 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i 10 kap. utlänningslagen. Bakgrund Propositionen syftar

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Inkomstskattesystemet

  Motion 2003/04:Sk378 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk378 av Ulla Hoffmann m.fl. v Inkomstskattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av inkomstskattesystemet. Inledning Inkomstskattesystemet har under 1900-talet genomgått stora förändringar. Successivt

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Medevac

  Motion 2003/04:Sf303 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf303 av Ulla Hoffmann m.fl. v Medevac Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Medevac-programmet bör finnas kvar. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ändring i enlighet med vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Gruvnäringen

  Motion 2003/04:N254 av Lennart Gustavsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:N254 av Lennart Gustavsson m.fl. v Gruvnäringen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i arbetet med en ny minerallag relatera till och se över andra för näringen viktiga lagar, exempelvis miljöbalken och den MKB-process

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Samordning av de olika trafikslagens utbud

  Motion 2003/04:T438 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:T438 av Gunilla Wahlén m.fl. v Samordning av de olika trafikslagens utbud 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett ökat ansvar för en bättre samordning av utbudet av transporter till gagn för konsumenten.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Handikapp

  Motion 2003/04:So569 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So569 av Ulla Hoffmann m.fl. v Handikapp 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Arbetsskapande åtgärder 3 5 Diskrimineringslag 4 6 Funktionshindrade barn 6 7 Funktionshindrade konstnärer 7 8 Färdtjänst efter behov 7 9 Hjälpmedel

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:KrU6 2003/04:KU13 2003/04:NU10 2003/04:SoU2 2004/05:SoU9 2005/06:KU19
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Utsatta barn

  Motion 2003/04:So417 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So417 av Ulla Hoffmann m.fl. v Utsatta barn 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om socialtjänsten och de asylsökande barnen. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att FN:s barnkonvention

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU2 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
 • Utsatta personers situation

  Motion 2003/04:So407 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So407 av Ulla Hoffmann m.fl. v Utsatta personers situation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alkohol- och narkotikapolitiken ges en inriktning för integration. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU18 2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
 • Folkhälsa

  Motion 2003/04:So406 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So406 av Ulla Hoffmann m.fl. v Folkhälsa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Ojämlik hälsa 4 5 Ojämställd hälsa 6 6 Barn och folkhälsa 7 7 Samhällsförändringar och folkhälsa 8 8 Sexuell och reproduktiv hälsa 9 9 Hälsoindex 10

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:AU3 2004/05:KrU5 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Drogpolitik

  Motion 2003/04:So395 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So395 av Ulla Hoffmann m.fl. v Drogpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regelverk och kontroll kring försäljning av folköl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om definitionen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2003/04:SoU8 2004/05:SoU11 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,
 • Hälso- och sjukvård

  Motion 2003/04:So394 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So394 av Ulla Hoffmann m.fl. v Hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Primärvård och närsjukvård 3 5 Akutsjukvård 5 6 Hälso- och sjukvård samt rehabilitering för äldre 6 7 Psykiatri 7 8 Avancerad forskning 10

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1 2003/04:SoU4 2003/04:SoU9 2003/04:UbU16 2004/05:SoU10 2004/05:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • Privatisering och konkurrensutsättning

  Motion 2003/04:So354 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So354 av Ulla Hoffmann m.fl. v Privatisering och konkurrensutsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stopplag mot utförsäljning av sjukhus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10 2004/05:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter