Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken

  Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken

  Betänkande 2002/03:FIU20

  Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Budgetpolitiken styrs av två mål. Fastställda utgiftstak för de statliga finanserna ska hållas samtidigt som överskotten i de offentliga finanserna i genomsnitt ska motsvara 2 % av BNP över en konjunkturcykel. Kampen för full sysselsättning står högst upp på dagordningen.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  75, 865 minuter
  Beredning
  2003-05-08
  Justering
  2003-05-27
  Debatt
  2003-06-12
  Beslut
  2003-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avgifter vid Riksrevisionen

  Avgifter vid Riksrevisionen

  Betänkande 2002/03:FIU27

  Riksrevisionen ska från den 1 juli 2003 få ta ut avgifter för den årliga revisionen av affärsverk, statliga myndigheter med hög grad av avgiftsfinansiering samt aktiebolag och stiftelser där Riksrevisionen utser revisorer. Från den 1 januari 2004 ska i princip all årlig revision vid Riksrevisionen vara avgiftsbelagd.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 22 minuter
  Justering
  2003-05-06
  Debatt
  2003-05-22
  Beslut
  2003-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2002

  Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2002

  Betänkande 2002/03:FIU23

  Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin förvaltning av Riksbanken under 2002 samt fastställer Riksbankens balansräkning och resultaträkning.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  30, 70 minuter
  Beredning
  2003-03-13
  Justering
  2003-05-06
  Debatt
  2003-05-22
  Beslut
  2003-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Styrning av försvarets fastigheter ochanläggningar (förs. 2002/03:RR7)

  Styrning av försvarets fastigheter ochanläggningar (förs. 2002/03:RR7)

  Betänkande 2002/03:FIU14

  Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda formerna för styrning och finansiering av försvarets fastigheter och anläggningar. Riksdagen godkänner därmed ett förslag från Riksdagens revisorer. Bakgrunden till förslaget är revisorernas granskning av hur regeringen styr Fortifikationsverket och Försvarsmakten

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 45 minuter
  Justering
  2003-03-13
  Debatt
  2003-04-03
  Beslut
  2003-04-03
 • Omedelbart förestående brott mot FN-stadgans våldsförbud (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. v Omedelbart förestående brott mot FN-stadgans våldsförbud väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i FN bör verka för att ett militärt angrepp mot Irak utan stöd av en ny och klar

  Inlämnad
  2003-03-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det europeiska valutasamarbetet

  Det europeiska valutasamarbetet

  Betänkande 2002/03:FIU8

  Riksdagen avslog, med hänvisning till de pågående partiledaröverläggningarna, motioner från allmänna motionstiden 2002 om det europeiska valutasamarbetet EMU. Motionerna handlar om införande av euro, former för ställningstagande till euro, informationsinsatser i samband med folkomröstning om euro och analyser av effekter att införa euro.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  4
  Anföranden och repliker
  83, 1 minuter
  Justering
  2002-11-21
  Debatt
  2002-12-09
  Beslut
  2002-12-10
 • Handikappolitiken

  Motion 2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. v Handikappolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Inledning 15 4 Arbetsskapande åtgärder 15 5 Assistansersättning och LSS, för vuxna 17 6 Bilstöd 17 7 Diskrimineringslag 19 8 Funktionshindrade barn 20

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1 2002/03:KrU1 2002/03:LU8 2002/03:SoU1 2002/03:SoU6 2003/04:KU13 2003/04:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,
 • En jämlik och jämställd sjukvård

  Motion 2002/03:So450 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So450 av Gudrun Schyman m.fl. v En jämlik och jämställd sjukvård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om primärvårdens inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om akutsjukvårdens

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU15 2002/03:SoU3 2002/03:UbU18 2002/03:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • De mest utsatta

  Motion 2002/03:So449 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So449 av Gudrun Schyman m.fl. v De mest utsatta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av missbruksvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om resurssamverkan kring

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU6 2002/03:SoU1 2003/04:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Folkhälsa för jämställdhet och jämlikhet

  Motion 2002/03:So448 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So448 av Gudrun Schyman m.fl. v Folkhälsa för jämställdhet och jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening om vad i motionen anförs om hälsokonsekvensbeskrivningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU1 2002/03:SoU7 2002/03:UbU11 2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Drogpolitik

  Motion 2002/03:So447 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So447 av Gudrun Schyman m.fl. v Drogpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en restriktiv alkoholpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom ramen för EU

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU4 2002/03:SoU6 2002/03:UbU11 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • För en radikal och självständig utrikespolitik

  Motion 2002/03:U249 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U249 av Gudrun Schyman m.fl. v För en radikal och självständig utrikespolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN och andra internationella organisationer kraftfullt reagerar mot den fortsatta israeliska

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:UU10 2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU17 2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Israel - Palestina

  Motion 2002/03:U231 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:U231 av Gudrun Schyman m.fl. v Israel Palestina 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i EU och andra internationella sammanhang skall verka för att internationell rätt och FN:s resolutioner efterlevs när det

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10 2003/04:UU11
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Trafiksäkerhet

  Motion 2002/03:T300 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:T300 av Gudrun Schyman m.fl. v Trafiksäkerhet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 20 2 Förslag till riksdagsbeslut 21 3 Riksdagens och regeringens trafiksäkerhetsmål riskerar att spricka igen  22 4 Flytta ansvaret för trafiksäkerheten från Vägverket till Rikspolisstyrelsen 23

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4 2003/04:TU6
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Allas rätt till bostad

  Motion 2002/03:So363 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:So363 av Gudrun Schyman m.fl. v Allas rätt till bostad 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 28 2 Förslag till riksdagsbeslut 29 3 Inledning 30 4 Hemlöshet 30 5 Hemlöshet bland kvinnor och män 31 6 Psykiskt sjuka 32 7 Vräkningar 33 8 Ungdomar och rätten till egen bostad 34

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU1 2002/03:BoU7 2002/03:JuU6 2002/03:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • EMU - ett historiskt vägval

  Motion 2002/03:Fi289 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi289 av Gudrun Schyman m.fl. v EMU ett historiskt vägval 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 47 2 Förslag till riksdagsbeslut 48 3 Inledning 49 4 Ett oklokt projekt 49 5 EU-staten tar form 50 6 Finns till för sig själv 51 7 Rättvis folkomröstning 51 8 Bristen på demokrati 52

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU8 2002/03:UU10 2003/04:UU10
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Buffertfonden, bromsen och återställandet i pensionssystemet

  Motion 2002/03:Fi288 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi288 av Gudrun Schyman m.fl. v Buffertfonden, bromsen och återställandet i pensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överföring av ytterligare medel från AP-fonden. 1 Riksdagen begär att regeringen lägger

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU6 2002/03:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Ny budgetprocess

  Motion 2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl. v Ny budgetprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att låta utvärdera budgetprocessen och därefter pröva förslag till förändringar i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Den nya budgetlagen har nu gällt i drygt fem och ett halvt år,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nya aktiva ägare

  Motion 2002/03:Fi257 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi257 av Gudrun Schyman m.fl. v Nya aktiva ägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda hur staten/skattebetalarna skall kunna dra större nytta av de nya idéer och produkter som tas fram genom den skattefinansierade

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU6 2002/03:SkU8 2003/04:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 2002/03:A365 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2002/03:A365 av Gudrun Schyman m.fl. v Kvinnors arbetsmarknad Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Kvinnomaktutredningen 3 Vad beror skillnaderna på 4 Lön efter kön 5 Arbetstider 6 Invandrade kvinnor som buffert 7 Anställningsotrygghet 7

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:AU3 2002/03:AU4 2002/03:AU5 2002/03:AU6 2002/03:SfU1 2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag

Filter

Valda filter