Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf44 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf44 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Den starka skärpning i praxis beträffande beviskravet för styrkt identitet i medborgarskapsärenden, vilken sammanfaller med tillkomsten av Utlänningsnämnden har skapat stora problem.

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

  Motion 1997/98:Sf41 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf41 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen 1 Inledning Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och utvisning förs över till Statens invandrarverk.

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1997/98:A67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:A67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1 Inledning Regeringen påpekar i propositionen att många tecken tyder på att attityder till personer med annan etnisk bakgrund spelar en roll för den höga arbetslösheten

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  39
  Utskottsberedning
  --------------------------1997/98:AU14
 • med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

  Motion 1997/98:U65 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U65 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U65 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten r 1997 Mot svensk

  Inlämnad
  1998-05-28
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:152 Garantipension, m.m. 1 Sammanfattning Grundskyddet i dagens pensionssystem utgörs av folkpension, inklusive de särskilda pensionsförmånerna, som pensionstillskott och bostadstillägg. Av betydelse för låginkomstpensionärerna

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf36 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf36 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. 1 Sammanfattning av regeringens förslag  22 2 Vänsterpartiets alternativ  22 3 Arbetet med det nya pensionssystemet och demokratin  24 4 Pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv 

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1997/98:Fi65 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi65 av Marie Engström m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Skrivelsens innehåll 2 2 Utvecklingen inom den kommunala sektorn en tillbakablick 2 3 Kommunsektorns ekonomi 3 3.1 Kommunerna 3 3.2 Landstingen 3 3.3 Utjämning av intäkter och

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU26 1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

  Motion 1997/98:Sk41 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk41 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen bl.a. en ny lag om punktskattekontroll avseende transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi20 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Innehåll 1 Sammanfattning  4 2 Rättvisa för fler jobb  4 3 Den historiska bakgrunden  6 3.1 Åren 19751990  6 3.2 1990-talet  7 3.3 Statens ekonomi  8 4 Klass, kön och miljö utmaningar

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU26 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

  Motion 1997/98:L24 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:L24 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar 1 Inledning Det finns goda skäl för ett utvidgat skadeståndsansvar för det allmänna gentemot den enskilde som utsätts för myndighetsutövning. Den enskilde befinner sig ofta i en beroendeställning

  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju44 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju44 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Inledning Propositionen innehåller förslag till en polisdatalag, en lag om belastningsregister och en lag om misstankeregister. Polisdatalagen föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. SÄPO-registret, kriminalunderrättelseregister

  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo20 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehåll 1 Inledning  2 2 Fortsatt instabila villkor  2 3 Ingen sammanhållen bostadspolitik  3 4 Beskrivning av boendekostnadsutvecklingen  3 5 Förslag för en framtida social bostadspolitik 

  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. (s, c, m, fp, v, mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. s, c, m, fp, v, mp med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den svenska förvaltningsmodellen med en hög grad av självständighet för myndigheterna återspeglas också i den statliga revisionens uppbyggnad. Konsekvensen av förvaltningsmodellen

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr24 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr24 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Regeringen anser att folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse med den målsättning som fastslagits av regering och riksdag. Den verksamhet som studieförbund och folkhögskolor har

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU11 1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

  Motion 1997/98:U56 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U56 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U56 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Inledning Det r tillfredsst�llande

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UU11 1997/98:UU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

  Motion 1997/98:Ju41 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju41 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:95 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen 1 Utgångspunkterna för en reform Fängelseutredningen föreslog bl.a. en ny portalparagraf och att KvaL skulle ersättas av en ny lag, fängelselagen. Vänsterpartiet instämmer i regeringens

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------1997/98:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

  Motion 1997/98:Fi15 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi15 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. 1 Inledning Propositionens bedömningar utgår ifrån en utredning som har haft i uppdrag att utvärdera ombildningen av Byggnadsstyrelsen m.m.

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A47 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:A47 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Propositionen 2 3 Ny utredning krävs 3 4 Jämställdhetsperspektiv i regionalpolitiken 4 4.1 Könsuppdelad statistik 4 4.2 Jämställdhetsanalys 5 5 Propositionens

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1997/98:AU11 1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:122 Afrika i förändring - En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet

  Motion 1997/98:U37 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U37 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:122 Afrika i förändring En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet 1 Inledning  41 2 Optimistisk analys och ekonomiska reformer  41 3 Samtidighet i ekonomiska reformer och sociala framsteg  43 4 Samordning och enhetlighet

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:UU14
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet

  Motion 1997/98:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju37 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Inledning/sammanfattning Vi delar regeringens och flertalet av remissinstansernas bedömning att den totala reformering av straffsystemet som kommittén föreslog inte bör genomföras i sin helhet,

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter