Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

  Motion 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten för åt 1996 Sammanfattning Svensk krigsmaterielexport är generellt sett förbjuden. Att den ändå förekommer beror på att undantag kan medges. Förekomsten av ett generellt

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1997/98:UU3
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

  Motion 1996/97:Sk40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen att en proportionell förmögenhetsskatt även i framtiden skall tas ut på fysiska personers förmögenheter som överstiger ett fribelopp.

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m.

  Motion 1996/97:Sf39 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf39 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen handlar i huvudsak om den utlovade höjning av sjukpenningnivån från 75 till 80 av den sjukpenningrundande

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1996/97:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi44 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi44 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition För Vänsterpartiet är arbete åt alla ett överordnat politiskt mål. En ökad sysselsättning och ett ökat antal arbetstimmar totalt sett är det enda hållbara medlet att på sikt få en mer

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  142
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------------------------------1996/97:AU13 1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (142 yrkanden): , , 71 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:147 Ändring i utlänningslagens försvarsbestämmelser

  Motion 1996/97:Sf32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:147 Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser Inledning Utlänningar som söker uppehållstillstånd i Sverige bör i princip inte tas i förvar. Detta gäller i särskilt hög grad asylsökande. Den personliga rätten till frihet

  Inlämnad
  1997-04-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor

  Motion 1996/97:K31 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:K31 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor Inledning I propositionen föreslås att lagen om försöksverksamhet med medborgarkontor ersätts med en lag om samtjänst vid medborgarkontor. Detta innebär att den pågående

  Inlämnad
  1997-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:KU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1996/97:A40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:A40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring Bakgrund och inledning Vänsterpartiet har riktat stark kritik mot olika regeringars sätt att hantera den för de arbetslösa så viktiga arbetslöshetsförsäkringen under senare

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:133 Domstols sammansättning m.m.

  Motion 1996/97:Ju32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:133 Domstols sammansättning m.m. Inledning Regeringen föreslår i proposition 1996/97:133 bl.a. att i sådana mål och ärenden i tingsrätt eller länsrätt där nämndemän medverkar skall rätten som huvudregel bestå av en juristdomare

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf28 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen Regeringens förslag Regeringen vill att myndigheterna på hela transfereringsområdet, bidrags- såväl som socialförsäkringsområdet, skall ges lagliga möjligheter

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:87 Dublinkonventionen

  Motion 1996/97:Sf25 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf25 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:87 Dublinkonventionen Inledning Frågan om vilket land som skall vara ansvarigt för att pröva en ansökning om asyl kan vara en fråga om liv eller död för en människa på flykt. Dublinkonventionen, som undertecknades av EU:s

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:129 Ändringar i upphovsrättslagen

  Motion 1996/97:L15 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:L15 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:129 Ändringar i upphovsrättslagen Inledning I propositionen föreslås ändringar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den syftar till att implementera artikel 4 i direktiv 92/100/EEG som behandlar upphovsmäns

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:LU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:So40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen 1 Inledning Det viktigaste i regeringens proposition är införandet av en riksnorm för det ekonomiska biståndet. Vänsterpartiet har under långt tid drivit frågan om en riksnorm, och vi är mycket

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So37 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:So37 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Propositionen om privata vårdgivare har väckt häftiga reaktioner, framför allt hos landstingsledningarna i våra tre storstadsområden. Skälet är naturligt. Sjukvården har över lag haft väldigt tuffa sparbeting

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:93 Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp

  Motion 1996/97:So32 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:So32 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:93 Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för vilka överväganden och åtgärder som föranletts av riksdagens skrivelse om sexuella

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning Kvalitet, likvärdighet och tillgänglighet Regeringen lyfter fram kvalitet och likvärdighet som nyckelorden för sin utvecklingsplan.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

  Motion 1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Inledning I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län, utom Habo och Mullsjö kommuner, läggs samman till Västergötlands

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:145 Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar av den 3 maj 1996

  Motion 1996/97:U17 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:U17 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:145 Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar av den 3 maj 1996 Regeringens proposition 1996/97:145 föreslår att man godkänner ett reviderat protokoll om förbud

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:UU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet

  Motion 1996/97:N8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:N8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet Inledning Vi ser i huvudsak positivt på inriktningen av regeringens skrivelse om Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000- talet. En effektiv konkurrens och en omfattande

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:NU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

  Motion 1996/97:Ub15 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub15 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet Inledning Vänsterpartiet är positivt till huvuddragen i regeringens förslag om försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet men vi vill föreslå skärpningar

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

  Motion 1996/97:L11 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1996/97:L11 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende Regeringen föreslår en ny lag till skydd för konsumenter vid avtal om tidsdelat boende, s.k. timesharing. Syftet med lagen är att införa ett EG- direktiv om skydd för konsumenter

  Inlämnad
  1997-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter