Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m. Inledning Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens ekonomiska vårproposition ett sysselsättningspaket

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  108
  Utskottsberedning
  ------------------------------------------------------1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (108 yrkanden): , , 54 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

  Motion 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Inledning Arbetslösheten är ett stort misslyckande. Sverige demonstrerade under några decennier möjligheten att förena välfärd och en effektiv

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

  Motion 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Propositionens förslag I proposition 1995/96:213 föreslår regeringen att det generella statsbidraget till kommuner

  Inlämnad
  1996-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk59 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Propositionens förslag I proposition 1995/96:229 föreslår regeringen att riksdagen inför en skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus.

  Inlämnad
  1996-05-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Skrivelsen bekräftar att kommuner och landsting spelar en avgörande roll för de goda levnadsvillkor som en stor majoritet fortfarande trots 1990-talets arbetslöshetskris

  Inlämnad
  1996-05-14
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

  Motion 1995/96:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Sammanfattning I propositionen lämnas förslag på skatteområdet med anknytning till regeringens ekonomiska vårproposition. Förslagen rör förmögenhetsbeskattningen,

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1995/96:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi80 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Dokument

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004

  Motion 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen föreslår att en statlig ekonomisk garanti för genomförande av de olympiska sommarspelen i Stockholms kommun år 2004 utställs. Vänsterpartiet

  Inlämnad
  1996-03-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A30 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:A30 av Hans Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Inledning I propositionen lägger regeringen fram ett förslag till försöksverksamhet för arbetsmarknadspolitisk samverkan som skall startas i ett antal kommuner. Propositionen är såväl

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi68 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi68 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteiet AB och AB Tipstjänst, m.m. I propositionen föreslår regeringen att Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst slås samman genom att staten i ett första steg placerar bolagens aktier

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001

  Motion 1995/96:Kr10 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Dokument

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1995/96:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag

  Motion 1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag Mediernas funktion och samhällets ansvar Vänsterpartiets syn på massmediernas roll i samhället har sin grund i tre övertygelser: 1. Vi önskar ett samhälle byggt på humanistiska värderingar. Med det menar

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:KU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo9 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Länsväsendet i vårt land har gamla anor och den ännu bestående länsindelningen har sitt ursprung i 1634 års regeringsform. Nu föreligger behov av förändringar för att anpassa den

  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd

  Motion 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Inledning Vänsterpartiet har sedan många år varit starkt kritiskt till utformningen av den s. k. personalkontrollen, d.v.s. kontroll mot den öppna polisens och säkerhetspolisens register över personer som

  Inlämnad
  1996-03-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Sammanfattning Vänsterpartiet fullföljer i denna motion sin kritiska hållning till hela unionsprojektet och föreslår en rad åtgärder för att göra det europeiska samarbetet mer flexibelt och demokratiskt.

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  106
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------------1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (106 yrkanden): , , 53 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien

  Motion 1995/96:U13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:U13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien I regeringens proposition Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien prop. 1995/96:113 föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om

  Inlämnad
  1995-12-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:UU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m.

  Motion 1995/96:Sk23 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk23 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal åtgärder för att stimulera de små och medelstora företagens försörjning av riskkapital i avvaktan på mera långsiktiga lösningar. När det gäller

  Inlämnad
  1995-11-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi48 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi48 av Lars Bäckström v med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling I proposition 1995/96:25 under avsnittet politikens inriktning anger regeringen följande under rubriken Utbildning och forskningspolitiken: Utöver att lyfta Sveriges konkurrenskraft

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi45 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Dokument

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:24 En politik för arbete, trygghet och utveckling Sammanfattning I motionen redovisar Vänsterpartiet riktlinjer för att trygga arbete, välfärd och rättvisa under de kommande åren. Vänsterpartiet anser att kampen mot arbetslösheten

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1995/96:FiU1 1995/96:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter