Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår i motionen: Åtgärder mot arbetslösheten ett fempunktsprogramEtt samlat program mot

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m.

  Motion 1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m. I propositionen föreslår regeringen huvudsakligen åtgärder i syfte att skapa ökad symmetri och enkelhet vad gäller frågor

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m.

  Motion 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. Vänsterpartiet motsätter sig att möjligheten till deltidspensionering tas bort. Vi anser att deltidspensionen är en ventil som motverkar utslagning och utbrändhet. Den har utgjort

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:91 Ombildning av Samhall till aktiebolag, m.m.

  Motion 1991/92:A7 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Dokument

  Inlämnad
  1992-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:AU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vidareförädling av sågad träråvara

  Motion 1991/92:N238 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:N238 Bengt Hurtig m.fl. v Vidareförädling av sågad träråvara Skogsnäringen är av stor vikt för vårt land på två sätt. Dels svarar skogsnäringen för nettoexportintäkter på c:a 50 miljarder de senaste åren. Nettoexportintäkterna är stora därför att lite insatsvaror behöver importeras. Dels

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Fritidsbåtsregistret

  Motion 1991/92:T611 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:T611 av Bengt Hurtig m.fl. v Fritidsbåtregistret Sjöfartsverket har i en särskild promemoria till regeringen redovisat en utvärdering av fritidsbåtsregistret. Vid nuvarande låga registeravgift på 30 kr/år täcks inte kostnaderna för driften som beräknas uppgå till 9,4 miljoner kronor.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:TU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bohusbanan

  Motion 1991/92:T504 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:T504 av Karl-Erik Svartberg m. fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v Bohusbanan Regionen Malmö/Köpenhamn-Göteborg-Oslo är Nordens viktigaste industriregion. Inom Osloregionen, den svenska västkusten/Göteborg samt Malmö/Köpenhamnsregionen finns över 6 miljoner människor, omkring 9 000 industriarbetsställen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • U-landsbiståndet

  Motion 1991/92:U223 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:U223 av Lars Werner m.fl. v U-landsbiståndet Stärk solidariteten med de fattiga folken Nu när det kalla kriget är slut och kapprustningen öst-väst vänt i nedrustning, är våra möjligheter att infria vårt gamla löfte att höja de fattiga folkens levnadsnivå större än någonsin. De pengar

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1991/92:UU15
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Öresundsförbindelserna

  Motion 1991/92:T915 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:T915 av Lars Werner m.fl. v Öresundsförbindelserna Öresundsbron Bron ett gigantiskt samhällsekonomiskt slöseri och ekologiskt hot Inledning och sammanfattning Vänsterpartiet anser att miljöhänsynen kräver en helt ny transportstruktur. Det innebär minskad bilism och flygtrafik och kraftfulla

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:TU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1991/92:Sk352 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk352 av Lars Werner m.fl. v Skattepolitiken Innehållsförteckning Sammanfattning2 1. Inledning2 2. Vänsterpartiets principsyn3 2.1 Två grundläggande uppgifter3 2.2 Välfärd och skatter3 2.3 Marknad, miljö och jämställdhet4 3. En rättvis reform4 4. Skatteomläggningen 1990-19915 5.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:FiU20 1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitik för arbete och välfärd

  Motion 1991/92:Sk351 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk351 av Lars Werner m.fl. v Skattepolitik för arbete och välfärd Innehållsförteckning Sammanfattning3 1. Inkomstbeskattning4 1.1 Skatteskalorna för 19934 1.2 Slopat grundavdrag över brytpunkten4 2. Beskattning av förmåner4 2.1 Allmänt4 2.2 Beskattning av bilförmån5 3. Näringsverksamhet

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  114
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------1991/92:FiU20 1991/92:NU35 1991/92:SfU14 1991/92:SfU8 1991/92:SkU20 1991/92:SkU21 1991/92:SkU22 1991/92:SkU24 1991/92:SkU25 1991/92:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

  Motion 1991/92:Sk812 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk812 av Lars Bäckström v Anslagen till skatteförvaltningen och exekutionsväsendet Trots snäva ekonomiska ramar har skatteförvaltningen under en följd av år lyckats att samtidigt höja sin produktivitet och ge bättre service till de skattskyldiga. Beräkningar visar att verksamheterna under

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:LU21 1991/92:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1991/92:A481 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A481 av Lars Werner m.fl. v Regionalpolitiken Från Treriksröset till Smygehuk Sverige är ett land i obalans. Den kapitalistiska samhällsutvecklingen skapar ständigt nya kriser. På något år har högkonjunkturen med överhettning, spekulation och arbetskraftsbrist i storstadsområdena förbytts

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1991/92:AU13 1991/92:NU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • SCB:s partisympatiundersökningar

  Motion 1991/92:Fi410 av Lars-Ove Hagberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi410 av Lars-Ove Hagberg m.fl. v SCB:s partisympatiundersökningar Sedan år 1972 har Statistiska Centralbyrån SCB ett par gånger årligen låtit genomföra stora partisympatiundersökningar. Tyvärr stoppade 1981 den dåvarande borgerliga regeringen dessa undersökningar, vilka emellertid kunde

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1991/92:A246 av Berith Eriksson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A246 av Berith Eriksson m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringen Vårt socialförsäkringssystem är inte färdigbyggt och det finns krafter som hotar dess existens. Vi har redan fått försämringar i den allmänna sjukförsäkringen och flera är aviserade. Arbetsskadeförsäkringen ska nu ses över och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • MBL-medlen

  Motion 1991/92:A245 av Lars-Ove Hagberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A245 av Lars-Ove Hagberg m.fl. v MBL-medlen Regeringen föreslår att MBL-medlen avvecklas successivt med början den 1 juli 1992. Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag. Det är viktigt att de fackliga organisationerna kan upprätthålla en god kunskap för att kunna ta tillvara medlemmarnas

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:60 Skattepolitik för tillväxt

  Motion 1991/92:Sk22 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk22 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:60 Skattepolitik för tillväxt 1. Vänsterpartiets ställningstagande i sammanfattning Vänsterpartiet yrkar avslag på proposition 1991/92:60. Vänsterpartiet grundar sitt avslagsyrkande på flera skäl. Ett bifall till de skattesänkningar

  Inlämnad
  1991-11-25
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1991/92:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:48 Justeringar i beskattningen i inkomstlaget tjänst, m.m.

  Motion 1991/92:Sk11 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk11 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:48 Justeringar i beskattningen i inkomstslaget tjänst, m.m. Propositionen I proposition 1991/92:48 föreslår regeringen att rätten till skatteavdrag för fackföreningsavgift slopas. Regeringen aviserar vidare att man avser att lägga

  Inlämnad
  1991-11-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:50 Sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster, m.m.

  Motion 1991/92:Sk8 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk8 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:50 Sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster, m.m. Propositionen I propositionen föreslås att mervärdeskatten på livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt personbefordran sänks till 18 från och med den 1 januari

  Inlämnad
  1991-11-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1991/92:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:18 Ändringar i försäkringsrörelselagen

  Motion 1991/92:N4 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:N4 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:18 Ändringar i försäkringsrörelselagen Vänsterpartiet anser att propositionen skall avslås i sin helhet, då den står i skarp motsättning till vår uttalade ambition att öka inte minska konkurrensen inom finanssektorn. I ett läge

  Inlämnad
  1991-11-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter