Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av proposition 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91 m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi65 av Lars Werner m fl (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi65 av Lars Werner m fl vpk med anledning av proposition 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91 m.m. kompletteringsproposition 1.1. Inledning Det senaste halvårets politiska händelser

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 1989/90

  Motion 1989/90:Sk81 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk81 av Lars Werner m.fl. vpk Mot. med anledning av prop. 1989/90:110 1989/90 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Sk81 För en rättvis skattereform Inledning I motionen redovisar vpk förslag för en rättvis skattereform.

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  112
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------------1989/90:SkU30 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (112 yrkanden): , , 56 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub24 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub24 av Björn Samuelson m.fl. vpk med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Den svenska forskningspolitiken måste enligt vpk:s synsätt framför allt präglas av följande perspektiv. Forskningsverksamheten skall vara ett medel

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90

  Motion 1989/90:Jo8 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo8 av Björn Samuelson m.fl. vpk med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1989/90 Jo814 Forskningsinsatser m.m. kring Vänern Under de två senaste decennierna har insikten om vikten av ett samhälle i ekologisk balans växt

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Motion 1989/90:Sk42 av Lars Bäckström (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk42 av Lars Bäckström vpk med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper I propositionen föreslår regeringen att skatteplikten slopas för omsättning av värdepapper

  Inlämnad
  1990-02-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskrivning av studiemedelsskulder

  Motion 1989/90:Sf543 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf543 av Björn Samuelson m.fl. vpk Avskrivning av studiemedelsskulder Mellan hösten 1983 och fram till budgetåret 1987/88 utgick inga utbildningsarvoden till studerande vid industri- och hantverkslärarlinjen, handels- och kontorslärarlinjen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försök med treårig energiteknisk linje i gymnasieskolan

  Motion 1989/90:Ub325 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub325 av Björn Samuelson m.fl. vpk Försök med treårig energiteknisk linje i gymnasieskolan I motionen föreslår vpk att den treåriga energitekniska linjen ersätter den tvååriga Du-linjen Drift- och underhållstekniska med start

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lärarna i grundskolan och gymnasieskolan

  Motion 1989/90:Ub318 av Ylva Johansson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub318 av Ylva Johansson m.fl. vpk Lärarna i grundskolan och gymnasieskolan Mot. 1989/90 Ub318-322 Inledning Lärarna är den viktigaste resursen i skolan. I elevernas kunskapssökande är det lärarna som är den viktigaste kunskaps-

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:UbU11 1989/90:UbU12 1989/90:UbU13 1989/90:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Beskattningen av etanol

  Motion 1989/90:Sk679 av Lars Bäckström (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk679 av Lars Bäckström vpk Beskattningen av etanol Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1989/90:N466 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att energi

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattefri försäljning på färjelinjen mellan Simrishamn och Allinge

  Motion 1989/90:Sk654 av Gudrun Schyman m.fl (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk654 av Gudrun Schyman m.fl vpk Skattefri försäljning på färjelinjen mellan Simrishamn och Allinge Trafiken mellan Skåne och Bornholm bedrivs idag på två färjelinjer:YstadRönne och Simrishamn-Allinge.Under flera år har det framförts

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till riksskatteverket

  Motion 1989/90:Sk828 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk828 av Lars Werner m.fl. vpk Anslagen till riksskatteverket Om resurser för rättvisa och service Under riksskatteverket RSV sorterar myndigheter med uppgift att se till att skatter och avgifter betalas på rätt sätt och i rätt

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skydd för hotade djur- och växtarters miljöer

  Motion 1989/90:Jo839 av Kent Lundgren m.fl. (mp, fp, c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo839 av Kent Lundgren m.fl. mp, fp, c, vpk Skydd för hotade djur- och växtarters miljöer Mot. 1989/90 Jo839-846 Genom att 1983 ratificera Konventionen om skydd av Europas vilda djur och växter samt deras naturliga miljöden

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ökad etanolproduktion

  Motion 1989/90:N466 av Lars Bäckström (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N466 av Lars Bäckström vpk Ökad etanolproduktion Etanol ett energivänligt drivmedel Miljöproblemen kan lösas men det fordras samordnade åtgärdsprogram, som spänner över breda områden och snabbt förverkligas. I denna motion behandlas

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:NU44
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medel till kronofogdemyndigheterna

  Motion 1989/90:L303 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:L303 av Lars Werner m.fl. vpk Medel till kronofogdemyndigheterna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Sk828 hemställs att riksdagen för budgetåret 1990/91 anslår ytterligare 7 milj.kr. till kronofogdemyndigheterna.

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En rättvis skattereform

  Motion 1989/90:Sk393 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Lars Werner m.fl. vpk En rättvis skattereform Mot. 1989/90 Sk393-395 Sverige behöver en skattereform för rättvisa. Regeringen har genom en uppgörelse med folkpartiet tagit steg i motsatt riktning. Genom flera skattebeslut under 1980-talet

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Stöd till Stiftelsen Bohus avelscentrum

  Motion 1989/90:Jo768 av Lisbeth Calner m.fl. (s, m, fp, c, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo768 av Lisbeth Calner m.fl. s, m, fp, c, vpk, mp Stöd till Stiftelsen Bohus avelscentrum Nordens Ark är en anläggning för att rädda och bevara utrotningshotade djurarter. Den är belägen på Åby säteri i Sotenäs kommun i Göteborgs

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogskalkning

  Motion 1989/90:Jo854 av Lars Bäckström (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo854 av Lars Bäckström vpk Skogskalkning Mot. 1989/90 Jo854-859 Skogsmarken i stora delar av Europa är starkt försurad. Även i Sverige finns problemen. Västsverige hör till de mest utsatta områdena. Flera undersökningar visar

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arvode för studeranderepresentanter

  Motion 1989/90:Ub534 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub534 av Björn Samuelson m.fl. vpk Arvode för studeranderepresentanter Bland annat i samband med de reformer av universiteten och andra institutioner för högre utbildning som genomfördes i början av sjuttiotalet, har studenterna

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bohusbanan

  Motion 1989/90:T506 av Evert Svensson m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T506 av Evert Svensson m.fl. s, m, fp, c, vpk, mp Bohusbanan Mot. 1989/90 T506-509 Utbyggnad av Västkustbanan och järnvägen Göteborg-Norge är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna inom transportområdet i ett svenskt och nordiskt

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studenthälsovården

  Motion 1989/90:Sf503 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf503 av Björn Samuelson m.fl. vpk Studenthälsovården I dag är det studentkårerna i Sverige som innehar huvudmannaskapet för studenthälsovården. Att studenterna i början tog på sig denna uppgift berodde på att det då inte fanns

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter