Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Ub36 av Björn Samuelson m. fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub36 av Björn Samuelson m. fl. vpk med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen I propositionen föreslår regeringen en rad anslag

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Ub35 av Björn Samuelson

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub35 av Björn Samuelson med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen En ev. kommunalisering av lärartjänsterna Vpk har alltid

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild

  Motion 1988/89:Sk48 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk48 av Lars Werner m.fl. vpk med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. Propositionens förslag I propositionen föreslår regeringen att en särskild vinstskatt skall tas ut på företagens vinster under 1989.

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:90 om

  Motion 1988/89:Ub22 av Björn Samuelson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub22 av Björn Samuelson m.fl. vpk med anledning av prop. 1988/89:90 om ingenjörsutbildning I propositionen föreslås en ny ingenjörsutbildning på högskolan om 80 poäng. Det fjärde året på teknisk linje i gymnasieskolan ersätts

  Inlämnad
  1989-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för

  Motion 1988/89:Ub13

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ubl3 av Björn med anledning av prop. 1988/89:65 om formerna för högskolepolitiken I propositionen föreslås treåriga anslagsramar för högskolans utbildning och forskning. Vidare föreslås att kostnader för lokaler skall kunna

  Inlämnad
  1989-02-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UbU25 1988/89:UbU31 1988/89:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kommunal service för sökning i databaser

  Motion 1988/89:K622 av Paul Lestander m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K622 av Paul Lestander m.fl. vpk Kommunal service för sökning i databaser I Sverige finns i dag många databaser. De kan ge snabb och ofta aktuell information inom många ämnesområden. En mängd information kan sökas om näringsliv,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taxeringen av fritidshus i attraktiva lägen m. m.

  Motion 1988/89:Sk394 av Jan Strömdahl och Lars Bäckström (båda vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk394 av Jan Strömdahl och Lars Bäckström båda vpk Taxeringen av fritidshus i attraktiva lägen m. m. Ett av de största problemen för skärgårdsborna både på västkusten och på ostkusten är de kraftigt stigande fastighetspriserna.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av naturgasnätet till Brofjorden-Lysekil

  Motion 1988/89:N445 av Lars Bäckström (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N445 av Lars Bäckström vpk Utbyggnad av naturgasnätet till Brofjorden-Lysekil Det svenska folket har i en folkomröstning uttalat att kärnkraften skall avvecklas. Riksdagen har beslutat att kärnkraften skall avvecklas. Naturgasen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vattenlagens ersättningsregler

  Motion 1988/89:Jo905 av Elving Andersson m.fl. (c, fp, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo905 av Elving Andersson m.fl. c, fp, vpk Vattenlagens ersättningsregler När vattendomstolarna dömer ut ersättning för skada på fisket beräknas ersättningen efter s k köttvärde, medan däremot ingen ersättning utgår för den förlorade

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteförvaltningen

  Motion 1988/89:Sk819 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk819 av Lars Werner m.fl. vpk Skatteförvaltningen I budgetpropositionen 1989/90 föreslår regeringen under denna rubrik anslagsökningar på 298 miljoner kr. Av detta härrör dock huvuddelen av medel för pris- och löneuppräkningar,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avLarsWernerm.fi. Matmomsen

  Motion 1988/89:Sk676

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk676 avLarsWernerm.fi. Matmomsen Skattepolitik är fördelningspolitik. Progressiva skatter belastar höginkomsttagare mer än andra grupper. Indirekta skatter drabbar olika beroende på vem som konsumerar det som beskattas. En indirekt

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Matprissubventionerna

  Motion 1988/89:Jo265 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo265 av Lars Werner m.fl. vpk Matprissubventionerna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sk676 hemställs att riksdagen för budgetåret 1989/90 beslutar att anslå 5 000 000 000 kronor till matprissubventioner.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bevarande av Bohusläns regemente

  Motion 1988/89:Fö427 av Elving Andersson m. fl. (c, s, fp, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:FÖ427 av Elving Andersson m. fl. c, s, fp, vpk, mp Bevarande av Bohusläns regemente Överbefälhavaren föreslår i sin programplan 89/92 att Bohusläns regemente skall läggas ned. Vi anser, mot bakgrund av områdets strategiska betydelse,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarets folkliga förankring

  Motion 1988/89:Fö301 av Karl-Erik Persson m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:FÖ301 av Karl-Erik Persson m.fl. vpk Försvarets folkliga förankring Mot. 1988/89 FÖ301-306 Vpk vill ha ett folkligt och samhälleligt väl förankrat försvar. Ett sådant försvar förutsätter: Ett välordnat rättvist samhälle En

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskola i regionen

  Motion 1988/89:Ub648 av Lars Bäckström (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub648 av Lars Bäckström vpk Högskola i regionen Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla/Lysekil Vpk har till ett flertal riksmöten motionerat om att högskoleforskning och dito utbildning borde lokaliseras till den s. k. fyrstadsregionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förstärkning av kunskaperna i naturvetenskap

  Motion 1988/89:Ub240 av Ylva Johansson m. fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub240 av Ylva Johansson m. fl. vpk Förstärkning av kunskaperna i naturvetenskap Behovet av naturvetenskapliga kunskaper är stort inom många delar av samhället och inom en mängd olika utbildningar. Efterfrågan kan i framtiden

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:UbU13 1988/89:UbU15 1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av Bohusbanan med förlängning till

  Motion 1988/89:T509 av Evert Svensson m fl (s, m, fp, c, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T509 av Evert Svensson m fl s, m, fp, c, vpk, mp Upprustning av Bohusbanan med förlängning till Norge Västkustregionen Oslo-Göteborg-Köpenhamn/Malmö är en av Nordens viktigaste industriregioner. Inom Osloregionen, den svenska

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Semesterlönefond

  Motion 1988/89:A707 av Lars-Ove Hagberg m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A707 av Lars-Ove Hagberg m.fl. vpk Semesterlönefond 1986 års semesterkommitté har nu avlämnat sitt betänkande SOU 1988:54 om semester. I semesterkommittén finns ingen klar majoritet för en sjätte semestervecka för de grupper som

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avLarsWernerm.fi. med anledning av prop. 1988/89:55 om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag, m.m.

  Motion 1988/89:Sk29

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk29 avLarsWernerm.fi. med anledning av prop. 1988/89:55 om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag, m.m. Vpk delar regeringens uppfattning att det är nödvändigt att snabbt göra något åt det omfattande skatteundandragande

  Inlämnad
  1988-11-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:46 om inkomstskatten för år

  Motion 1988/89:Sk21 av Lars Werner m.fl. (vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk21 av Lars Werner m.fl. vpk med anledning av prop. 1988/89:46 om inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsbetalningar, m.m. I propositionen föreslår regeringen

  Inlämnad
  1988-11-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter