Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Arbetstider

  Motion 1998/99:A288 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A288 av Gudrun Schyman m.fl. v Arbetstider 1 Rätt att arbeta tid att leva En arbetstidsförkortning med målet 6-timmarsdag är en nödvändig välfärdsreform som handlar om livskvalitet, jämställdhet, hälsa och rätten till arbete. Det är också en nödvändig reform för att varaktigt kunna minska

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:AU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning

  Motion 1998/99:Sk2 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk2 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:15 Omstrukturering och beskattning Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås skatteregler avseende omstruktureringar av företag. Förslagen utgår i huvudsak från att omstruktureringar skall kunna genomföras

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Integration som ett led i kampen för ett demokratiskt samhälle

  Motion 1998/99:Sf612 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf612 av Gudrun Schyman m.fl. v Integration som ett led i kampen för ett demokratiskt samhälle Inledning I Sverige, liksom i andra länder, har rika och fattiga människor alltid levt åtskilda. Rika och fattiga barn har gått i olika skolor, högre utbildning har varit förbehållen över- och

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:AU4 1998/99:JuU1 1998/99:JuU22 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SfU5 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Migrationspolitiska åtgärder

  Motion 1998/99:Sf610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf610 av Gudrun Schyman m.fl. v Migrationspolitiska åtgärder Utgiftsområde 8, A 3 Migrationspolitiska åtgärder Riksdagen har under budgetåret 1998 anvisat medel motsvarande kostnader för 1 840 kvotöverförda flyktingar. Under första halvåret har 614 personer överförts till Sverige. Inom

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till skatte- och kronofogdemyndigheterna

  Motion 1998/99:Sk806 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk806 av Per Rosengren m.fl. v Anslagen till skatte- och kronofogdemyndigheterna Under senare år har stora besparingar genomförts inom de statliga verksamheterna. Vissa av dessa besparingar har motiverats med ny teknik och nya arbetsformer. Bland de myndigheter som fått vidkännas stora

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tidpunkt för inlämnande av deklarationer

  Motion 1998/99:Sk805 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk805 av Marie Engström m.fl. v Tidpunkt för inlämnande av deklarationer Deklarationstidpunkt Den nya förenklade deklarationen har i många avseenden inneburit en minskning i arbetsbelastningen inom landets skattemyndigheter. Samtidigt har det inneburit att vissa arbetstoppar har förskjutits

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1998/99:Sk671 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk671 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Sammanfattning och inledning Skattepolitiken fyller flera viktiga uppgifter i vårt samhälle. Genom att ta ut skatter påverkar vi individers och företags situationer. I motionen kommer Vänsterpartiet att ta upp tre centrala funktioner som

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Skatt på diesel och dieselfordon

  Motion 1998/99:Sk643 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk643 av Marie Engström m.fl. v Skatt på diesel och dieselfordon Fordonsbeskattningen En viktig uppgift för staten är att ge impulser till marknaden så att miljötänkandet ökar. Inom fordonsbeskattningen sker detta enklast genom att sänka skatten för miljövänliga alternativ och höja skatten

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Jord- och skogsbruk m.m.

  Motion 1998/99:MJ253 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:MJ253 av Gudrun Schyman m.fl. v Jord- och skogsbruk m.m. Sammanfattning Vänsterpartiet står bakom de ekonomiska överväganden och förslag som läggs fram i regeringens budgetproposition för år 1999. I motionen framläggs förslag på prioriteringar och inriktning av några av anslagen under

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:MJU1 1998/99:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Sjukvårdspolitiken

  Motion 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. v Sjukvårdspolitiken Resursgaranti viktigare än vårdgaranti Inledning Den svenska sjukvården har problem p.g.a. av resursbrist. Det visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar och underbemanning när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SoU1 1998/99:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Familjepolitiken

  Motion 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Inledning I dag föder kvinnor i Sverige färre barn än någonsin tidigare. Flera undersökningar visar också att barnfamiljerna tillhört de stora förlorarna när välfärden drabbats av nedskärningar och åtstramning. Särskilt svår är situationen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:LU18 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer

  Motion 1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:T229 av Gudrun Schyman m.fl. v Kommunikationer 1 Inledning Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att det finns stora samhällsekonomiska vinster av att i framtiden låta utgifterna för fysiska kommunikationer ta väsentligt mindre resurser i anspråk. Tillämpades förorenaren betalar-principen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU8
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Förskolan

  Motion 1998/99:Ub266 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub266 av Gudrun Schyman m.fl. v Förskolan Sammanfattning Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning om att grunden till ett livslångt lärande läggs redan i förskolan. Mot den bakgrunden har Vänsterpartiet ett antal förslag och synpunkter. Vi menar att lagstiftningen måste ändras så

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:UbU10 1998/99:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Den svenska biståndspolitiken

  Motion 1998/99:U212 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:U212 av Gudrun Schyman m.fl. v Den svenska biståndspolitiken Fattigdomen i världen De globala skillnaderna i människans levnadsvillkor ökar. Fattigdomen i världen har totalt sett minskat, men ökat drastiskt i vissa delar av världen till exempel i många länder söder om Sahara. Skillnaderna

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:UU2
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • MAI-avtalet

  Motion 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:U211 av Gudrun Schyman m.fl. v MAI-avtalet Inledning Dagens värld präglas av skriande fattigdom jämsides med lyx och överflöd. Världen står inför stora miljöproblem, bristande demokrati, förakt för mänskliga rättigheter, ojämlikhet mellan kvinnor och män och utsugning av fattiga. De 254

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:NU13 1998/99:UU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Informationsteknik

  Motion 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:T803 av Gudrun Schyman m.fl. v Informationsteknik Sammanfattning Vänsterpartiet arbetar för att informationstekniken IT skall vara tillgänglig för alla. Ett prioriterat område vad gäller IT-utvecklingen är att utjämna klyftor i tillgången till och användning av IT mellan olika samhällsgrupper.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1998/99:AU1 1998/99:BoU4 1998/99:BoU8 1998/99:KU15 1998/99:SoU11 1998/99:TU4 1998/99:UbU7 1999/2000:KU3 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1998/99:A221 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A221 av Gudrun Schyman m.fl. v Arbetslöshetsförsäkring Inledning Vänsterpartiet anser att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring för den som av konjunkturella eller strukturella skäl blir arbetslös. Den skall tillsammans med en aktiv arbetsmarknadspolitik och

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:AU1 1998/99:AU7
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Forskning

  Motion 1998/99:Ub478 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub478 av Gudrun Schyman m.fl. v Forskning Sammanfattning Vänsterpartiet lägger med anledning av budgetpropositionen inga yrkanden då det gäller forskningspolitiken, utan avvaktar Forskning 2000:s betänkande i november. Vår enda hemställanspunkt under rubriken forskning gäller forskarutbildningen.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningspolitikens inriktning och AP-fonderna

  Motion 1998/99:N336 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:N336 av Gudrun Schyman m.fl. v Sysselsättningspolitikens inriktning och AP-fonderna 1 En vänsterpolitik för sysselsättning och uthållig tillväxt 1.1 Inledning Fler arbetstillfällen är svaret på dagens och morgondagens problem det må handla om allt från behovet av att stärka statsfinanserna,

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU21 1998/99:NU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1998/99:N335 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:N335 av Gudrun Schyman m.fl. v Regionalpolitiken 1 InnehållSammanfattning Vänsterpartiet menar att en kraftsamling måste till för att bryta utvecklingen mot ökade regionala klyftor. En framgångsrik regionalpolitik bygger på en helhetssyn, utgår från regionens egna förutsättningar och

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1998/99:AU1 1998/99:KU26 1998/99:NU6 1998/99:NU7 1998/99:TU4 1998/99:TU8 1998/99:UbU5 1998/99:UU10
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter