Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2000/01:114 med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000

  Motion 2000/01:U16 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:U16 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nuvarande lagstiftningen

  Inlämnad
  2001-04-23
  Förslag
  41
  Utskottsberedning
  ---------------------------2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (41 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet

  Motion 2000/01:Sf27 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf27 av Stockhaus, Claes v med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ22 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ22 av Ringqvist, Jonas v med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt 28 jaktförordningen. Motivering

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk19 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk19 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om avdragsrätt vid arvsbeskattningen för kostnader för vård och skötsel av gravplats enligt vad

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk10 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk10 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avdragsmöjligheterna i näringsverksamheten minskas med erhållen skattereduktion enligt

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo5 av Hellberg, Owe v med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsförsörjningsplaner skall antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2 2000/01:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m.

  Motion 2000/01:N9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:N9 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast den

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner

  Motion 2000/01:Sk6 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk6 av Engström, Marie v med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att ersättningar från arbetsgivaren tas upp till beskattning enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen under förutsättning att förslag

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Fjällnära skogar

  Motion 2000/01:Fi503 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi503 av Ringqvist, Jonas v Fjällnära skogar 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om den aviserade utredningen av statens skogsinnehav. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett tillfälligt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU22 2000/01:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ekonomi med genusperspektiv

  Motion 2000/01:Fi219 av Siv Holma m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi219 av Holma, Siv v Ekonomi med genusperspektiv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en beskrivning av hur arbetet intensifierats med att utveckla analysmetoder ur ett genusperspektiv på den ekonomiska politiken. 2. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning om EMU

  Motion 2000/01:Fi218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi218 av Schyman, Gudrun v Folkomröstning om EMU 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att regeringen skall tillsätta en parlamentarisk kommitté i syfte att handha förberedelserna inför folkomröstningen, fördela ekonomiska medel till kampanjorganisationer samt övervaka att

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Riksbanken

  Motion 2000/01:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi213 av Schyman, Gudrun v Riksbanken 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag så att Riksbankens ställning och ledningsorganisation återställs till vad som gällde före den 1 januari 1999. 2 Motivering Vid årsskiftet 1998/99 trädde en nyordning

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tobinskatt

  Motion 2000/01:Fi205 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi205 av Schyman, Gudrun v Tobinskatt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i internationella sammanhang skall verka för ett införande av den s.k. Tobinskatten. 2 Bakgrund Under förra seklets tre sista

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Könsperspektiv på EMU

  Motion 2000/01:Fi201 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi201 av Schyman, Gudrun v Könsperspektiv på EMU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att ur ett könsperspektiv analysera konsekvenserna av ett svenskt EMU- medlemskap. 2 Inledning EMU-frågan är en av vår tids viktigaste politiska

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Höga löner och avgångsvederlag

  Motion 2000/01:A226 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:A226 av Lönnroth, Johan v Höga löner och avgångsvederlag 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning enligt vad i motionen anförs om löneutvecklingen under 1980- och 1990-talen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ---2000/01:LU9 2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bostäder till rimliga kostnader

  Motion 2000/01:Bo210 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo210 av Hellberg, Owe v Goda bostäder till rimliga kostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta ett statsråd med övergripande ansvar för de bostadspolitiska frågorna. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:BoU1 2000/01:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag

  Motion 2000/01:Bo208 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo208 av Hellberg, Owe v Bostadsbidrag 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar av bostadsbidragen så att större hänsyn tas till inkomst- och boendekostnadsutvecklingen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Boendesegregation

  Motion 2000/01:Bo207 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo207 av Lundström, Sten v Boendesegregation 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Boverket i uppdrag att sammanställa och analysera försök med eller avsaknad av boendeplanering i landets kommuner. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Djurtransporter

  Motion 2000/01:MJ517 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ517 av Ringqvist, Jonas v Djurtransporter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att levande djur bör undantas från principen om varors fria rörlighet i EU:s lagstiftning. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att EU:s direktiv

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:MJU12 2000/01:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Kostnader för mäns våld mot kvinnor och barn

  Motion 2000/01:Ju910 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju910 av Schyman, Gudrun v Kostnader för mäns våld mot kvinnor och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att göra en nationell kostnadsberäkning på mäns våld mot kvinnor och barn. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -2001/02:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter