Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning Den ekonomiska politiken måste enligt Vänsterpartiets mening med

  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  116
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:LU32 1994/95:SkU28 1994/95:UU26
  Riksdagsbeslut
  (116 yrkanden): , , 58 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

  Motion 1994/95:A55 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:A55 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Utvecklingen på arbetsmarknaden Trots den exportledda konjunkturuppgången är sysselsättningssituationen fortsatt mycket svår. Sysselsättningen har ökat, men mycket litet. Statistiken

  Inlämnad
  1995-05-05
  Förslag
  62
  Utskottsberedning
  -------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21 1994/95:FiU20 1995/96:AU9
  Riksdagsbeslut
  (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

  Motion 1994/95:A38 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:A38 av Hans Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Den regionala utvecklingen Som regeringen själv konstaterar finns det stora skillnader mellan landets olika delar. Det gäller såväl samhällsstruktur som utvecklingskraft. Strukturförändringar i samhället

  Inlämnad
  1995-05-04
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:AU13 1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.

  Motion 1994/95:Sk56 av Per Rosengren och Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk56 av Per Rosengren och Lars Bäckström v med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. I regeringens proposition om beskattning av begagnade varor föreslås en rad nya regler som till stor del dikteras av gällande EU-direktiv. Vänsterpartiet

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären

  Motion 1994/95:L32 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:L32 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären I regeringens proposition om konkursgäldenären presenteras flera förslag som riktar sig mot konkursmissbruk. Förslagen ligger i linje med Vänsterpartiets politik. Olika former av missbruk och ekonomisk

  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1994/95:Fi28 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi28 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling I regeringens proposition om offentlig upphandling anpassas reglerna på upphandlingsområdet till de principer som gäller inom EU. Detta är en följd av att Sverige inträtt som medlem i EU.

  Inlämnad
  1995-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1994/95:Fi218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi218 av Gudrun Schyman m.fl. v Den ekonomiska politiken Motion till riksdagen med anledning av regeringens proposition 1994/95:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1995/96. Inledande sammanfattning De allmänna målen i regeringens finansplan så som de framgår av det man

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:FiU10 1994/95:FiU19 1994/95:KU32 1994/95:SfU10 1994/95:SkU20 1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

  Motion 1994/95:Ub713 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub713 av Lars Bäckström v Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan i Trollhättan Uddevalla är den yngsta och minsta högskolan inom gruppen mindre och medelstora högskolor. Sedan starten 1990 har verksamheten utvecklats snabbt. Den har på kort tid kommit att bli en viktig resurs för

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En Fyrstadsfond

  Motion 1994/95:A451 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:A451 av Lars Bäckström v En Fyrstadsfond I motionen föreslås att en Fyrstadsfondinrättas. Fondens syfte skall vara att stödja regionens näringsliv, bl.a. genom att ställa upp med riskvilligt kapital för industriell förnyelse och utveckling. Fonden skall dessutom medverka i samfinansiering

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arbetsbiträde och lönebidrag

  Motion 1994/95:A262 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:A262 av Hans Andersson m.fl. v Arbetsbiträde och lönebidrag Vänsterpartiet vill att förordningen för arbetshjälpmedel ändras så att begränsningen som säger att arbetstagare som får lönebidrag, skyddat arbete eller utbildning i företaget inte kan få arbetsbiträdesbidrag förordning 1987:409Vi

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:AU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • De sociala trygghetssystemen

  Motion 1994/95:Sf257 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf257 av Lars Bäckström v De sociala trygghetssystemen Sverige är ett välfärdssamhälle. Detta kan dock inte skymma det faktum att det i Sverige fortfarande finns stora klassklyftor, skillnader i inkomst och förmögenhet som skapar olika förutsättningar för medborgarna att leva ett gott

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Station för miljöberedskap, m.m.

  Motion 1994/95:Fö605 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö605 av Lars Bäckström v Station för miljöberedskap, m.m. Sammanfattning I motionen föreslås att en marinstation för miljöberedskap inrättas, och att denna placeras i Uddevalla-Lysekil- regionen. Syftet med stationen är att samla resurser, utrustning och kunskap för snabb insats vid miljöolyckor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:FöU4 1994/95:NU18 1995/96:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk brottslighet och skattekontroll

  Motion 1994/95:Sk804 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk804 av Gudrun Schyman m.fl. v Ekonomisk brottslighet och skattekontroll Vänsterpartiet har sedan lång tid drivit krav på kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten har mycket allvarliga snedvridande och skadliga effekter på marknadsekonomins

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:JuU25 1994/95:LU23 1994/95:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Tullverket

  Motion 1994/95:Sk660 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk660 av Gudrun Schyman m.fl. v Tullverket Regeringen har som övergripande målsättning i budgetpropositionen att spara i den statliga konsumtionen. Redan i proposition 1994/95:25, om Vissa ekonomisk- politiska åtgärder m.m.aviserades en ambition att banta den statliga konsumtionen. Målsättningen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skatteväxling för miljö och sysselsättning

  Motion 1994/95:Sk646 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk646 av Lars Bäckström m.fl. v Skatteväxling för miljö och sysselsättning Innehåll 1. Ekonomi, miljö och skattesystem2 2. Vad är skatteväxling3 3. Skatteväxling ger jobb4 4. Tillsätt utredningen nu5 5. Motsättning miljöeffekt-skattebas5 6. Trovärdighet och långsiktighet6 7. Vad skall

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Översyn av förmånsrättslagen och lönegarantilagen

  Motion 1994/95:L307 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:L307 av Hans Andersson m.fl. v Översyn av förmånsrättslagen och lönegarantilagen Inledning Från den 1 juli 1994 har omfattande förändringar i förmånsrättslagen och lönegarantilagen trätt i kraft. Förändringarnas huvudsakliga innebörd är en rad försämringar av skyddet för arbetstagarnas

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:LU30 1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1994/95:Sk341 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk341 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning2 Förslag i tabellform3 2 Skattepolitik för solidaritet4 2.1 Skattereformen4 2.2 Regeringen Bildt4 2.3 Skattepolitiska beslut hösten 19945 2.4 Regeringens proposition 1994/95:100 Budgetpropositionen7

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  82
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:LU24 1994/95:SkU20 1994/95:SkU21 1994/95:SkU27 1994/95:SkU28 1995/96:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationsforskning

  Motion 1994/95:T907 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:T907 av Lars Bäckström v Kommunikationsforskning Innehåll 1. Bakgrund11 2. Proposition 1994/95:100 bilaga 7.12 3. Ett nytt regionalt centrum för kommunikationsforskning13 4. Ett centrum i Fyrstadsregionen14 5. Riksdagens styrning av kommunikationsforskningen15 Sammanfattning För att

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:TU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1994/95:RB2 Förslag om vissa långsiktiga internationella låneåtaganden

  Motion 1994/95:Fi26 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi26 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 1994/95:RB2 Förslag om vissa långsiktiga internationella låneantaganden Ett eventuellt framtida beslut om inlemmande av den svenska kronan i ERM EUs Exchange Rate Mechanism avgör till stor del också inriktningen på den ekonomiska politiken

  Inlämnad
  1994-12-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

  Motion 1994/95:Fi4 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi4 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk- politiska åtgärder, m.m. 1. Den ekonomiska politikens inriktning För Vänsterpartiet är arbete åt alla det överordnade målet för den ekonomiska politiken på både kort och lång sikt. Om det nu i den pågående

  Inlämnad
  1994-11-22
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  ---------------------------1994/95:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter