Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  127
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Bakgrund I proposition 1993/94:234 lägger regeringen förslag som till väsentliga delar är föranledda av riksdagens beslut att bifalla proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering

  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd

  Motion 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Den svenska industrin befinner sig i en svår situation. Den måste förnyas och utvecklas så att den kan möta allt starkare krav på miljöanpassning och ständigt ökande konkurrens. För detta krävs nya

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter

  Motion 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter I propositionen föreslås en ändring i konsumentkreditlagens bestämmelser om s.k. ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av lån med bunden ränta.

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

  Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr. Vänsterpartiet har i sin

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen återkommer nu med precis samma förslag utan att förebära några nya skäl som nyligen avslagits av riksdagen.

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:235 Lag om arbetsförmedlingsregister

  Motion 1993/94:A71 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A71 av Hans Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:235 Lag om arbetsförmedlingsregister Vänsterpartiet välkomnar en lagreglering av hanteringen av vissa av Arbetsmarknadsverkets personregister. Register av denna typ är av intresse för alla som önskar en effektiv arbetsförmedling

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:AU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

  Motion 1993/94:Sk39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen 1. Allmänna synpunkter I ett modernt välfärdssamhälle krävs ett betydande skatteuttag. Skattesystemet måste då utformas på ett sådant sätt att det upplevs som rättvist och begripligt av de

  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:TK2 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens förslag om författningsändringar och riktlinjer för den statliga budgetprocessen

  Motion 1993/94:K50 av Lars Bäckström och Rolf L Nilson (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K50 av Lars Bäckström och Rolf L Nilson v hmed anledning av förs. 1993/94:TK2 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens förslag om författningsändringar och riktlinjer för den statliga budgetprocessen Riksdagen förväntas inom en nära tidsrymd fatta ett principbeslut

  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En Fyrstadsfond

  Motion 1993/94:N282 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:N282 av Lars Bäckström v En Fyrstadsfond Sammanfattning I motionen föreslås att en Fyrstadsfondinrättas. Fondens syfte skall vara att stödja regionens näringsliv, bl.a. genom att ställa upp med riskvilligt kapital för industriell förnyelse och utveckling. Fondens kapital bör bl.a. byggas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU13 1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Svensk varvsindustri

  Motion 1993/94:N276 av Rolf L Nilson och Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:N276 av Rolf L Nilson och Lars Bäckström v Svensk varvsindustri Det var en smärtsam process när de svenska varven avvecklades under 1980-talet. Tusentals arbetstillfällen försvann och ett mångårigt kunnande skingrades. Hoppet knöts till ersättningsindustrier. Det var främst bilindustrin,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Yrkesteknisk högskoleutbildning i Trollhättan/Uddevalla

  Motion 1993/94:Ub702 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub702 av Lars Bäckström v Yrkesteknisk högskoleutbildning i Trollhättan/Uddevalla Sammanfattning I motionen föreslås att en yrkesteknisk högskoleutbildning YTH, inrättas vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, och att YTH-utbildningen delvis ges i nya former. Förslaget innebär YTH-utbildning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kosova m.m.

  Motion 1993/94:U617 av Berith Eriksson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U617 av Berith Eriksson m.fl. v Kosovo m.m. Kosovo är en provins i Serbien som i det forna Jugoslavien behandlades jämbördigt med republikerna. Kosovo fick genom 1974 års konstitution långtgående självstyre, albanska var jämte serbokroatiska officiellt språk. Kosovo hade eget parlament

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU14 1993/94:UU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning, förslag i tabellform 2 2 Skattepolitik för solidaritet 4 2.1 Skattereformen 4 2.2 Regeringen Bildt 5 2.3 Skattepolitik, arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4 Skatt efter bärkraft 11 3 Inkomstbeskattning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:LU32 1993/94:SfU12 1993/94:SkU20 1993/94:SkU25 1993/94:SkU30 1993/94:SkU34 1993/94:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
 • Riksskatteverkets anslag

  Motion 1993/94:Sk806 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk806 av Lars Bäckström v Riksskatteverkets anslag En väl fungerande skatteförvaltning ger alla medborgare möjlighet till en likformig och rättvis behandling. Skatteförvaltningens arbete är vidare en förutsättning för att samhället skall få in sina skatteintäkter. Skattemyndigheternas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hällristningarna i Bohuslän

  Motion 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, kds, v, nyd Hällristningarna i Bohuslän I Bohuslän återfinns norra Europas största koncentration av hällristningar. De bohuslänska ristningarna är kända världen över, inte bara genom den stora mängden utan också för att de har en mycket

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Marinstation för miljöberedskap

  Motion 1993/94:Fö605 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö605 av Lars Bäckström v Marinstation för miljöberedskap Sammanfattning I motionen föreslås att en marinstation för miljöberedskap inrättas, och att denna placeras i Uddevalla-Lysekilsregionen. Syftet med stationen är att samla resurser, utrustning och kunskap för snabb insats vid

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk brottslighet

  Motion 1993/94:Ju612 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju612 av Gudrun Schyman m.fl. v Ekonomisk brottslighet Vänsterpartiet har sedan lång tid drivit krav på kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. För Vänsterpartiet är detta en fråga om lag och rättvisa. På senare tid har vi kunnat konstatera att våra uppfattningar delas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:JuU19 1993/94:JuU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationsforskning i Fyrstadsregionen

  Motion 1993/94:T906 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T906 av Lars Bäckström v Kommunikationsforskning i Fyrstadsregionen Sammanfattning För att stärka Sveriges konkurrenskraft och trygga en uthållig utveckling finns skäl att utveckla satsningarna på transportforskningens område och göra det i delvis decentraliserade former. I motionen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Informationsteknologisk infrastruktur m.m.

  Motion 1993/94:T808 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:T808 av Gudrun Schyman m.fl. v Informationsteknologisk infrastruktur m.m. Bakgrund Produktivkrafternas förändring kräver anpassning av produktionsförhållanden och samhälle. Detta är inte längre bara en sanning för marxister, också statsministern har anslutit sig till denna tanke för att

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU35 1993/94:TU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter