Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av skr. 2004/05:54 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04

  Motion 2004/05:Fi4 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi4 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2004/05:54 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Insyn

  Inlämnad
  2005-02-11
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2004/05:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Säkerhetspolitisk grund 4 5 EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik 5 6 Civil och förebyggande krishantering 6

  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  -2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 23 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Sveaskog

  Motion 2004/05:N443 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N443 av Lars Ohly m.fl. v Sveaskog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sveaskog inom sitt skogsinnehav skall verka för uppfyllandet av miljömålet Levande skogar, dvs. att skogsområden med höga naturvärden skall

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statens ansvar för mäns våld mot kvinnor

  Motion 2004/05:Fi260 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi260 av Lars Ohly m.fl. v Statens ansvar för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla och genomföra en nationell kostnadsberäkning på mäns våld mot kvinnor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU2 2004/05:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Återbäring på vattenkraften

  Motion 2004/05:N333 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N333 av Gunilla Wahlén m.fl. v Återbäring på vattenkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag enligt vad i motionen anförs om hur en del av de värden som vattenkraften genererar skall kunna återföras till de vattenkraftsproducerande regionerna.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Elkabel till Finland

  Motion 2004/05:N389 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N389 av Lennart Beijer m.fl. v Elkabel till Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Svenska kraftnäts investeringsram avseende likströmskabel till Finland. Bakgrund Svenska kraftnät ansvarar för att det finns tillräckligt

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Digitalisering av geologisk information

  Motion 2004/05:N321 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N321 av Gunilla Wahlén m.fl. v Digitalisering av geologisk information 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om behovet av att digitalisera analog geologisk information. 2 Motivering Svenska staten har prospekterat under i stort sett

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förmögenhetsskatt på vinst på s.k. trisslotter

  Motion 2004/05:Sk338 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk338 av Marie Engström m.fl. v Förmögenhetsskatt på vinst på s.k. trisslotter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmögenhetsskatt på vinst på s.k. trisslotter. 2 Bakgrund Enligt ett nyligen avgjort fall i kammarrätten

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skattehandläggares skriftliga svar

  Motion 2004/05:Sk337 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk337 av Marie Engström m.fl. v Skattehandläggares skriftliga svar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om giltigheten av skattehandläggares skriftliga svar till skattskyldiga. 2 Motivering I vissa fall vill en näringsidkare förvissa sig om hur

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokalisering av statliga verk och myndigheter

  Motion 2004/05:N301 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N301 av Gunilla Wahlén m.fl. v Lokalisering av statliga verk och myndigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell plan för lokalisering av statliga verk och myndigheter. 2 Bakgrund De regionala arbetsmarknaderna

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utredning av strukturell diskriminering

  Motion 2004/05:A290 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A290 av Lars Ohly m.fl. v Utredning av strukturell diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismerna bakom strukturell könsdiskriminering i Sverige samt föreslååtgärder för att motverka

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Allas rätt till bostad

  Motion 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. v Allas rätt till bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen och Boverket tillsammans skall kartlägga hemlösheten minst vart tredje år.1 Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU10 2004/05:BoU2 2004/05:JuU17 2004/05:SoU1 2005/06:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 7 avslag, 5 bifall,
 • Ersättning till skadelidande näringsidkare

  Motion 2004/05:Bo245 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo245 av Marie Engström m.fl. v Ersättning till skadelidande näringsidkare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över kommuners ansvar gentemot näringsidkare i samband med kommunala åtgärder som t.ex. gatuarbeten.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Jämställdhet inom vård och omsorg

  Motion 2004/05:So411 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:So411 av Lars Ohly m.fl. v Jämställdhet inom vård och omsorg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera tandvården ur ett genusperspektiv. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10 2005/06:SoU21 2005/06:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Industrinära forskning

  Motion 2004/05:N300 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N300 av Lennart Beijer m.fl. v Industrinära forskning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten till finansiering av Ireco. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppföljningar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Kvinnor och innovationer

  Motion 2004/05:N291 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N291 av Gunilla Wahlén m.fl. v Kvinnor och innovationer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnor och innovationer. 2 Bakgrund Historiskt finns en lång och framgångsrik uppfinnar- och innovationstradition i Sverige.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvinnor som företagare

  Motion 2004/05:N290 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N290 av Gunilla Wahlén m.fl. v Kvinnor som företagare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för ökat kvinnligt företagande. 2 Kvinnliga företagare Av de nystartade företagen 2002 uppgick andelen kvinnor till

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • IMF och Världsbanken

  Motion 2004/05:U279 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:U279 av Lars Ohly m.fl. v IMF och Världsbanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i internationella sammanhang bör verka för att hindra IMF och Världsbanken från att försöka påtvinga enskilda länder en viss

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2 2004/05:UU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 2004/05:A322 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A322 av Lars Ohly m.fl. v Kvinnors arbetsmarknad 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Invandrade kvinnor 3 5 Löneklyftan 4 5.1 Arbetsdelning 4 5.2 Arbetstid 4 5.3 Diskriminering 5 5.4 Formerna samverkar 6 6 Könsperspektiv

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling

  Motion 2004/05:A307 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A307 av Lars Ohly m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättningsregler för aktivitetsersättning. Riksdagen beslutar om slopandet av kravet för medlemskap i arbetslöshetskassa

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter