Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

  Motion 1999/2000:A29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A29 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen På uppdrag av en riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet har regeringen lagt förslag om undantag vid turordning. Enligt anställningsskyddslagen skall vid

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999

  Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud

  Inlämnad
  2000-04-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

  Motion 1999/2000:Sf22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf22 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn 1 Inledning Propositionen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn har kommit till stånd för att anpassa det allmänna efterlevandepensionssystemet till

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m.

  Motion 1999/2000:Sf9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf9 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen att den som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 a UtlL i en massflyktsituation inte skall

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  1
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi5 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet 1 Propositionens huvudsakliga innehåll I det nya ålderspensionssystemet kommer AP-fonderna att inneha en ny funktion i form av buffertfonder. De skall utjämna under- och överskott

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Motion 1999/2000:Sf14 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf14 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen slår i propositionen fast att en utlänning som gifter sig eller inleder ett samboförhållande med någon som bor i Sverige skall ha

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö7 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Inledning Vänsterpartiet har länge krävt att det militära försvaret skall minskas till förmån för andra verksamheter inom den offentliga sektorn. Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m.

  Motion 1999/2000:Sf6 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf6 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Statens premiefond AB bildades för att ta emot premiepensionsmedel för förvaltning från personer som ville välja en statlig fondförvaltning.

  Inlämnad
  1999-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitikens struktur

  Motion 1999/2000:Kr273 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr273 av Schyman, Gudrun v Kulturpolitikens struktur 1 Bakgrund Med de kulturpolitiska målen från 1974 byggdes den nuvarande modellen för svensk kulturpolitik upp. Denna kulturpolitiks första fas är nu till ända, dess kraft börjar tömmas ut. Det framgår med tydlighet av den kris som

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KrU9
 • Handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So490 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So490 av Schyman, Gudrun v Handikappolitiken 1 Inledning De handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet måste förankras i hela samhället. För att i grunden förändra attityderna till människor med funktionshinder krävs det kraftfulla politiska initiativ. Riksdag och regering

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2000/01:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet i utbildningsväsendet

  Motion 1999/2000:Ub803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub803 av Schyman, Gudrun v Jämställdhet i utbildningsväsendet 1 Inledning Vårt samhälle är genomgående strukturerat så att män är överordnade kvinnor. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön och kvinnors handlingsutrymme begränsas därigenom systematiskt. I ekonomi, kultur och politik

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:UbU11 2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Tidpunkt för inlämnande av deklarationer

  Motion 1999/2000:Sk807 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk807 av Engström, Marie v Tidpunkt för inlämnande av deklarationer Deklarationstidpunkt Den nya förenklade deklarationen har i många avseenden inneburit en minskning i arbetsbelastningen inom landets skattemyndigheter. Samtidigt har det inneburit att vissa arbetstoppar har förskjutits

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Polisens internutredningar

  Motion 1999/2000:Ju226 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju226 av Schyman, Gudrun v Polisens internutredningar Vänsterpartiet har under flera år lyft fram frågan om polisens internutredningar och då uppmärksammat flera svagheter i det system som finns idag. Trots att det skett en del förändringar anser vi fortfarande att situationen är otillfredsställande.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avfall, sopförbränning och producentansvar

  Motion 1999/2000:MJ731 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ731 av Karlsson, Kjell-Erik v Avfall, sopförbränning och producentansvar 1 Inledning Kretsloppstänkandet har inte gett någon effekt på avfallsmängderna. Under slutet av 1990-talet har mängden sopor ökat stadigt i hela landet. Människor och företag konsumerar mer och slänger mer. Mängden

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:MJU7 2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Hållbart jordbruk

  Motion 1999/2000:MJ213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ213 av Schyman, Gudrun v Hållbart jordbruk Sammanfattning I denna motion ger Vänsterpartiet sin övergripande syn på svenskt jordbruk och dess framtid. Vi tar upp förutsättningarna för en hållbar utveckling av svenskt jordbruk, de ekologiska villkor vi måste anpassa jordbruket till

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Patent på liv

  Motion 1999/2000:L803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:L803 av Schyman, Gudrun v Patent på liv Merparten av den genteknikforskning som pågår sker främst hos kommersiella, transnationella storföretag. För att utveckla gentekniken investerar företagen mycket stora summor pengar investeringar som snarare kräver ekonomisk täckning än etisk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:LU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Förtroendeläkarna i utlänningsärenden

  Motion 1999/2000:Sf609 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf609 av Schyman, Gudrun v Förtroendeläkarna i utlänningsärenden Bakgrund Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden har bemyndigande av regeringen att anlita s.k. förtroendeläkare för granskning och bedömning av läkarintyg som åberopas i ärenden om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förföljelse på grund av kön eller homosexualitet

  Motion 1999/2000:Sf608 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf608 av Schyman, Gudrun v Förföljelse på grund av kön eller homosexualitet Bakgrund Från den 1 januari 1997 har i utlänningslagen införts en ny bestämmelse om rätt till skydd för den som på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse 3 kap 3 3

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den övergångsvisa garantipensionen

  Motion 1999/2000:Sf300 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf300 av Schyman, Gudrun v Den övergångsvisa garantipensionen Ö-garpen Vänsterpartiet reserverade sig mot delar i det nya pensionssystemet. Det nya pensionssystemet grundar sig på en överenskommelse mellan Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:3 Migration och asylpolitik

  Motion 1999/2000:Sf3 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf3 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:3 Migration och asylpolitik Inledning Amsterdamfördragets ikraftträdande innebär bl.a. att frågor som rör immigration och asyl förs över från det mellanstatliga samarbetet i den tredje pelaren till gemenskapsrätten i första

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  104
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------------1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (104 yrkanden): , , 52 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter