Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • Pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Sf291 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf291 av Schyman, Gudrun v Pensionssystemet Folkets pensionssystem Istället för öppen redovisning och allmän debatt manglas nu uppgörelser fram i slutna rum, förhandlingar mellan Social- och Finansdepartementet får ersätta analyser.Så skriver KG Scherman, tidigare generaldirektör och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadssegregation

  Motion 1999/2000:Bo212 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo212 av Lundström, Sten v Bostadssegregation Bostadssegregationen är ett växande problem i Sverige i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet. Var du kan bosätta dig är ofta en fråga om klasstillhörighet och ibland en rent etnisk fråga. Den alltmer marknadsanpassade bostadssektorn

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag

  Motion 1999/2000:Bo209 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo209 av Hellberg, Owe v Bostadsbidrag Riksförsäkringsverket, RFV, har med anledning av de kraftigt förändrade reglerna för bostadsbidrag gjort en utvärdering. RFV konstaterar att det nya systemet i stort sett fungerar bra, men föreslår vissa förändringar. Regeringen har tagit till sig

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen m.m.

  Motion 1999/2000:A818 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A818 av Schyman, Gudrun Jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen m.m. 1 En allmän översyn och samordning av diskrimineringslagstiftningen Vänsterpartiet motionerade i samband med att riksdagen behandlade de tre nya lagarna mot diskriminering i arbetslivet, nämligen etnisk diskriminering,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:AU5 2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Trafiksäkerhet

  Motion 1999/2000:T463 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T463 av Schyman, Gudrun v Trafiksäkerhet 1 Åtgärder för att styra utvecklingen mot nollvisionen och nå delmålet högst 400 döda i trafiken år 2000 1.1 Bakgrund En enig riksdag står bakom nollvisionen att ingen skall förolyckas i trafiken. Det tidiga 1990-talets trend mot allt färre

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1999/2000:JuU4 1999/2000:JuU6 1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Rättigheter för djur

  Motion 1999/2000:MJ521 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ521 av Ringqvist, Jonas v Rättigheter för djur Djurrätt På senare år har djurens situation i samhället blivit en viktig fråga för allt fler, särskilt för unga människor. Fler och fler tar till sig fakta om djurens förhållanden i vårt samhälle, om hur de lever och om hur de dör. Djurtransporter,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Naturskogarna

  Motion 1999/2000:MJ754 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ754 av Artin, Murad v Naturskogarna Fortfarande avverkas oersättliga skogar i Sverige. Samtidigt hotas och missgynnas flera djur- och växtarter av skogsbruket. Svenska staten har ett ansvar för att skydda de sista naturskogarna. Staten måste också arbeta för ett skogsbruk som inte

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:FiU2 2000/01:MJU3 2000/01:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Fiske

  Motion 1999/2000:MJ408 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ408 av Mikaelsson, Maggi v Fiske 1 Sveriges hav och dess fiskenäring Sverige är ett land som i ett europeiskt perspektiv har stora havsområden och en mycket lång kust. Huvuddelen av befolkningen lever intill haven och andelen växer. Havet och havsstränder har alltid haft en stor

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Ekologisk trafikomställning

  Motion 1999/2000:T208 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T208 av Schyman, Gudrun v Ekologisk trafikomställning Dags för trafikomställning Sverige har liksom majoriteten av världens FN-länder anslutit sig till målet om en hållbar utveckling. För att nå ekologisk hållbarhet krävs en omställning av så gott som alla samhällssektorer i ett land

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:BoU7 2000/01:KU12 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Den framtida sjukvården

  Motion 1999/2000:So355 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So355 av Schyman, Gudrun v Den framtida sjukvården 1 Inledning Det talas och skrivs mycket om problem och brister inom sjukvården. Problemen visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar samt underbemanning, förslitning och utbrändhet när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kristen tradition och västerländsk humanism

  Motion 1999/2000:Ub297 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub297 av Schyman, Gudrun v Kristen tradition och västerländsk humanism Inledning Skrivningarna om skolans värdegrund i läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 innehåller formuleringar om demokrati, varje människas egenvärde, miljö, individens frihet, jämlikhet, jämställdhet samt solidaritet med

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning om EMU

  Motion 1999/2000:Fi206 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi206 av Schyman, Gudrun v Folkomröstning om EMU Vänsterpartiet har länge krävt en folkomröstning om EMU. Ett beslut om ett svenskt deltagande i den ekonomiska och monetära unionen är en av de största och viktigaste politiska frågor som vi ställts inför på mycket lång tid. Därför anser

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tillgänglighet i den byggda miljön

  Motion 1999/2000:Bo536 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo536 av Lundström, Sten v Tillgänglighet i den byggda miljön Frågan om tillgänglighet för funktionshindrade är en tragisk följetong där utredning efter utredning har visat på brister utan att något egentligen blivit gjort. Den bostadspolitiska kommittén föreslog stimulansbidrag, lagförslaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn och boendemiljön

  Motion 1999/2000:Bo522 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo522 av Hellberg, Owe v Barn och boendemiljön I FN:s barnkonvention slås fast att barnens bästa alltid skall komma i första rummet 3 och att barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet skall barnet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:BoU7 1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Miljö- och energideklaration av bostäder

  Motion 1999/2000:Bo519 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo519 av Lundström, Sten v Miljö- och energideklaration av bostäder 1 Utgångspunkt I regeringsförklaringen uttrycks det att Sverige skall vara en nation i ekologisk balans. Detta ställer stora krav både på medborgarna och beslutsfattarna. Om vi menar allvar med de stolta formuleringarna

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tillgänglighet i den byggda miljön

  Motion 1999/2000:Bo518 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo518 av Lundström, Sten v Tillgänglighet i den byggda miljön Frågan om tillgänglighet för funktionshindrade är en tragisk följetong där utredning efter utredning har visat på brister utan att något egentligen blivit gjort. Den bostadspolitiska kommittén föreslog stimulansbidrag, lagförslaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bygglovsprocessen

  Motion 1999/2000:Bo517 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo517 av Hellberg, Owe v Bygglovsprocessen I propositionen 1998/1999:62 skrev regeringen att inte tillräckliga skäl finns för att nu gå in och ändra i den bygglovsprocess för tillsyn och kontroll som gäller från 1995, trots att Boverket i sin utvärdering framfört flera ändringsförslag.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Transporttekniskt miljöcentrum

  Motion 1999/2000:N363 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N363 av Bäckström, Lars v Transporttekniskt miljöcentrum 1 Transporttekniskt miljöcentrum i Västra Götalandsregionen-Fyrbodalområdet 1.1 Sammanfattning I motionen föreslås att förutsättningarna kartläggs för att inom ramen för statens satsningar för miljöanpassade transportlösningar

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Riskkapital

  Motion 1999/2000:N296 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N296 av Rosengren, Per v Riskkapital Inledning Debatten om riskkapital har under en längre tid förts i Sverige. Oftast har det handlat om olika former av skattelättnader i form av t.ex. borttagande av den s.k. dubbelbeskattningen. En utarbetad strategi hur vi ska trygga utvecklingen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Naturbetesmarkerna

  Motion 1999/2000:MJ798 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ798 av Svensson Smith, Karin v Naturbetesmarkerna Biologisk mångfald Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro skapades konventionen om biologisk mångfald. Konventionen har inneburit en förändring av den naturbevarande strategin. Tidigare riktades ansträngningarna huvudsakligen in

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter