Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förändringar  i  kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)

  Förändringar i kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)

  Betänkande 2001/02:FIU17

  Kommunkontosystemet får en ny finansieringsmodell. Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Systemet finansieras genom att kommuner och landsting betalar avgifter som är avsedda att täcka uttagen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 87 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktlinjer för kommunernas ekonomi i den ekonomiska vårpropositionen. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nuvarande lagstiftningen

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige har en ekologisk skuld både gentemot omvärlden och kommande generationer.

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en

  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem

  Motion 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens stöd till kommuner

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett definitivt slutdatum

  Inlämnad
  2001-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse

  Motion 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:37 Sveriges

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sverige under nya internationella förhållanden

  Motion 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. v Sverige under nya internationella förhållanden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i alla internationella sammanhang aktivt bör arbeta för att påskynda reformeringen av FN så att organisationen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Israel och Palestina-konflikten

  Motion 2001/02:U280 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U280 av Gudrun Schyman m.fl. v Israel och Palestina-konflikten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i EU och andra internationella sammanhang skall verka för att internationell rätt och FN:s resolutioner efterlevs när det gäller

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Internationellt bistånd

  Motion 2001/02:U244 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U244 av Gudrun Schyman m.fl. v Internationellt bistånd 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ambitionen är att enprocentsmålet i biståndet skall nås så snart som möjligt, helst inom fem år. 2 Inledning Vänsterpartiet väljer att i detta skede

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Framtidens hälso- och sjukvård

  Motion 2001/02:So264 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So264 av Gudrun Schyman m.fl. v Framtidens hälso- och sjukvård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hälso- och sjukvårdens inriktning. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till riktlinjer för primärvårdens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10 2001/02:SoU13 2001/02:SoU23 2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Framtidens äldreomsorg

  Motion 2001/02:So263 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So263 av Gudrun Schyman m.fl. v Framtidens äldreomsorg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att kartlägga personaltätheten inom äldreomsorgen på nationell nivå. Riksdagen begär att regeringen ger Seniorberedningen 2005 ett tilläggsdirektiv

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Sexualiserat våld

  Motion 2001/02:Ju323 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju323 av Gudrun Schyman m.fl. v Sexualiserat våld Innehållsförteckning Innehållsförteckning 24 Förslag till riksdagsbeslut 25 Inledning 26 Strukturellt problem 26 Påverkar alla 27 Internationell fråga 28 Samhällsproblem med stora kostnader 28 Slagen dam smärtande kunskap 29 Myndighetssamverkan

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11 2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Boendeplaneringsprogram

  Motion 2001/02:Bo224 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo224 av Gudrun Schyman m.fl. v Boendeplaneringsprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 1 lagen 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär om yrkande 1 avslås att regeringen lägger fram förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • Bostadsbidrag

  Motion 2001/02:Bo219 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo219 av Sten Lundström m.fl. v Bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av bostadsbidragen med hänsyn till inkomst- och boendekostnadsutveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Lönenivåer i offentlig sektor

  Motion 2001/02:A324 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A324 av Gudrun Schyman m.fl. v Lönenivåer i offentlig sektor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 30 2 Förslag till riksdagsbeslut 31 3 Inledning 31 4 Tillsätt en ny jämställdhetsutredning 32 5 Deltidsjobb 32 6 Tillfälliga anställningar 33 7 Direkt lönediskriminering 33

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Orättvisor i samhället

  Motion 2001/02:A317 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A317 av Gudrun Schyman m.fl. v Orättvisor i samhället 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 34 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning och utgångspunkter 38 4 Några begrepp 39 5 Integrationspolitik och generella insatser 40 5.1 Allas rätt till arbete 41 5.1.1 Regler i

 • Demokrati i arbetslivet

  Motion 2001/02:A316 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A316 av Gudrun Schyman m.fl. v Demokrati i arbetslivet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 22 2 Förslag till riksdagsbeslut 23 3 Utveckla löntagarnas inflytande 25 3.1 Undergrävande av LAS 26 3.1.1 Fasta heltidsjobb 26 3.1.2 Timanställningar m.m. 27 3.2 Uppsägningar 27

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6 2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,

Filter