Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

  Motion 1999/2000:A29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A29 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen På uppdrag av en riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet har regeringen lagt förslag om undantag vid turordning. Enligt anställningsskyddslagen skall vid

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999

  Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud

  Inlämnad
  2000-04-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

  Motion 1999/2000:Sf22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf22 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn 1 Inledning Propositionen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn har kommit till stånd för att anpassa det allmänna efterlevandepensionssystemet till

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m.

  Motion 1999/2000:Sf9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf9 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen att den som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 a UtlL i en massflyktsituation inte skall

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  1
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi5 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet 1 Propositionens huvudsakliga innehåll I det nya ålderspensionssystemet kommer AP-fonderna att inneha en ny funktion i form av buffertfonder. De skall utjämna under- och överskott

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Motion 1999/2000:Sf14 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf14 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen slår i propositionen fast att en utlänning som gifter sig eller inleder ett samboförhållande med någon som bor i Sverige skall ha

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö7 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Inledning Vänsterpartiet har länge krävt att det militära försvaret skall minskas till förmån för andra verksamheter inom den offentliga sektorn. Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m.

  Motion 1999/2000:Sf6 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf6 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Statens premiefond AB bildades för att ta emot premiepensionsmedel för förvaltning från personer som ville välja en statlig fondförvaltning.

  Inlämnad
  1999-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En solidarisk världsordning - alternativet till EMU

  Motion 1999/2000:U903 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U903 av Schyman, Gudrun v En solidarisk världsordning alternativet till EMU 1 Vänstern och internationalismen Socialismen som idé och politiskt program växte fram under 1800-talet mot bakgrund av industrialismens genombrott. Kampen för allmän och lika rösträtt, för sociala och ekonomiska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU1 1999/2000:UU10 2000/01:UU4 2002/03:UU10 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation
 • Internationell solidaritet

  Motion 1999/2000:U217 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U217 av Schyman, Gudrun v Internationell solidaritet Att se sig själv i andra sina villkor sin brist sina svagheter sitt mänskliga: att vara social i hjärtat ni andra som är sociala i huvudet och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket men det som varar Hjärtat är inte en konjunktur

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:UU2 2000/01:UU11 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Kristen tradition och västerländsk humanism

  Motion 1999/2000:Ub297 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub297 av Schyman, Gudrun v Kristen tradition och västerländsk humanism Inledning Skrivningarna om skolans värdegrund i läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 innehåller formuleringar om demokrati, varje människas egenvärde, miljö, individens frihet, jämlikhet, jämställdhet samt solidaritet med

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet i utbildningsväsendet

  Motion 1999/2000:Ub803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub803 av Schyman, Gudrun v Jämställdhet i utbildningsväsendet 1 Inledning Vårt samhälle är genomgående strukturerat så att män är överordnade kvinnor. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön och kvinnors handlingsutrymme begränsas därigenom systematiskt. I ekonomi, kultur och politik

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:UbU11 2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So490 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So490 av Schyman, Gudrun v Handikappolitiken 1 Inledning De handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet måste förankras i hela samhället. För att i grunden förändra attityderna till människor med funktionshinder krävs det kraftfulla politiska initiativ. Riksdag och regering

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2000/01:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Förtroendeläkarna i utlänningsärenden

  Motion 1999/2000:Sf609 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf609 av Schyman, Gudrun v Förtroendeläkarna i utlänningsärenden Bakgrund Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden har bemyndigande av regeringen att anlita s.k. förtroendeläkare för granskning och bedömning av läkarintyg som åberopas i ärenden om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förföljelse på grund av kön eller homosexualitet

  Motion 1999/2000:Sf608 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf608 av Schyman, Gudrun v Förföljelse på grund av kön eller homosexualitet Bakgrund Från den 1 januari 1997 har i utlänningslagen införts en ny bestämmelse om rätt till skydd för den som på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse 3 kap 3 3

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den övergångsvisa garantipensionen

  Motion 1999/2000:Sf300 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf300 av Schyman, Gudrun v Den övergångsvisa garantipensionen Ö-garpen Vänsterpartiet reserverade sig mot delar i det nya pensionssystemet. Det nya pensionssystemet grundar sig på en överenskommelse mellan Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:3 Migration och asylpolitik

  Motion 1999/2000:Sf3 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf3 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:3 Migration och asylpolitik Inledning Amsterdamfördragets ikraftträdande innebär bl.a. att frågor som rör immigration och asyl förs över från det mellanstatliga samarbetet i den tredje pelaren till gemenskapsrätten i första

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  104
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------------1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (104 yrkanden): , , 52 saknar beslutsinformation
 • Pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Sf291 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf291 av Schyman, Gudrun v Pensionssystemet Folkets pensionssystem Istället för öppen redovisning och allmän debatt manglas nu uppgörelser fram i slutna rum, förhandlingar mellan Social- och Finansdepartementet får ersätta analyser.Så skriver KG Scherman, tidigare generaldirektör och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tidpunkt för inlämnande av deklarationer

  Motion 1999/2000:Sk807 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk807 av Engström, Marie v Tidpunkt för inlämnande av deklarationer Deklarationstidpunkt Den nya förenklade deklarationen har i många avseenden inneburit en minskning i arbetsbelastningen inom landets skattemyndigheter. Samtidigt har det inneburit att vissa arbetstoppar har förskjutits

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Trafiksäkerhet

  Motion 1999/2000:T463 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T463 av Schyman, Gudrun v Trafiksäkerhet 1 Åtgärder för att styra utvecklingen mot nollvisionen och nå delmålet högst 400 döda i trafiken år 2000 1.1 Bakgrund En enig riksdag står bakom nollvisionen att ingen skall förolyckas i trafiken. Det tidiga 1990-talets trend mot allt färre

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1999/2000:JuU4 1999/2000:JuU6 1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Filter