Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Inledning Regeringens proposition innebär ett införande av statliga kasinon, återinförande av penningautomater och större attraktionskraft åt de värdeautomatspel som i dag ger en högsta kontantvinst

  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999

  Motion 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999 Samtliga statliga kommittéer har sedan 1994 omfattats av ett allmänt jämställdhetsdirektiv, direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser

  Inlämnad
  1999-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode

  Motion 1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode Gösta Gunnarsson har på riksdagens uppdrag utvärderat den nuvarande ordningen för fastställande av riksdagsledamöternas arvode 1998/99:RFK3Utredaren föreslår, på grundval av en omfattande genomgång

  Inlämnad
  1998-11-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor

  Motion 1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor Inledning Vänsterpartiet anser att förslagen i propositionen i alla fall utom ett är väl avvägda. När det gäller diskussionen om beskattningsmyndighetens rätt att genomföra tredjemansrevision

  Inlämnad
  1998-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1998/99:A221 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A221 av Gudrun Schyman m.fl. v Arbetslöshetsförsäkring Inledning Vänsterpartiet anser att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring för den som av konjunkturella eller strukturella skäl blir arbetslös. Den skall tillsammans med en aktiv arbetsmarknadspolitik och

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:AU1 1998/99:AU7
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till skatte- och kronofogdemyndigheterna

  Motion 1998/99:Sk806 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk806 av Per Rosengren m.fl. v Anslagen till skatte- och kronofogdemyndigheterna Under senare år har stora besparingar genomförts inom de statliga verksamheterna. Vissa av dessa besparingar har motiverats med ny teknik och nya arbetsformer. Bland de myndigheter som fått vidkännas stora

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tidpunkt för inlämnande av deklarationer

  Motion 1998/99:Sk805 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk805 av Marie Engström m.fl. v Tidpunkt för inlämnande av deklarationer Deklarationstidpunkt Den nya förenklade deklarationen har i många avseenden inneburit en minskning i arbetsbelastningen inom landets skattemyndigheter. Samtidigt har det inneburit att vissa arbetstoppar har förskjutits

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1998/99:Sk671 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk671 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Sammanfattning och inledning Skattepolitiken fyller flera viktiga uppgifter i vårt samhälle. Genom att ta ut skatter påverkar vi individers och företags situationer. I motionen kommer Vänsterpartiet att ta upp tre centrala funktioner som

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Skatt på diesel och dieselfordon

  Motion 1998/99:Sk643 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk643 av Marie Engström m.fl. v Skatt på diesel och dieselfordon Fordonsbeskattningen En viktig uppgift för staten är att ge impulser till marknaden så att miljötänkandet ökar. Inom fordonsbeskattningen sker detta enklast genom att sänka skatten för miljövänliga alternativ och höja skatten

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Jord- och skogsbruk m.m.

  Motion 1998/99:MJ253 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:MJ253 av Gudrun Schyman m.fl. v Jord- och skogsbruk m.m. Sammanfattning Vänsterpartiet står bakom de ekonomiska överväganden och förslag som läggs fram i regeringens budgetproposition för år 1999. I motionen framläggs förslag på prioriteringar och inriktning av några av anslagen under

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:MJU1 1998/99:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m.

  Motion 1998/99:Sk5 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk5 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Propositionens innehåll Propositionen innehåller i huvudsak kompletteringar i avdragsreglerna för arbetsgivarnas kostnader för tjänstepensionering. De nya reglerna skall tillämpas

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska makten

  Motion 1998/99:Fi708 av Siv Holma m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi708 av Siv Holma m.fl. v Den ekonomiska makten Inledning Sedan sammanbrottet i Östeuropa har det varit på gränsen till tabubelagt att få gehör för kritik av privata kapitalägares ekonomiska makt i den offentliga samhällsdebatten. De flesta erkänner att den parlamentariska demokratin

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:FiU1 1998/99:FiU20 1998/99:FiU21 1998/99:NU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning om EMU

  Motion 1998/99:Fi216 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi216 av Gudrun Schyman m.fl. v Folkomröstning om EMU Inledande sammanfattning Som det ser ut nu kommer EMU, den ekonomiska och monetära unionen, att starta som planerat den 1 januari 1999. Medlemsländerna låser då sina växelkurser och den gemensamma centralbanken får ansvar för penningpolitiken.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • De äldre

  Motion 1998/99:So311 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So311 av Gudrun Schyman m.fl. v De äldre Välfärden i Sverige har byggts upp av de kvinnor och män som i dag är pensionärer. Välfärden, så som den växt fram i Sverige, bygger på individuella rättigheter och skyldigheter. Den har finansierats via skattsedeln och syftat till att fördela

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:FiU3 1998/99:SfU1 1998/99:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Låginkomstfamiljer och barnbidraget

  Motion 1998/99:So282 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So282 av Marie Engström m.fl. v Låginkomstfamiljer och barnbidraget Nyligen har en höjning av barnbidraget genomförts. Nu föreslår regeringen i årets budgetmotion ytterligare höjning av barnbidraget med 100 kr per barn och månad fr.o.m. år 2000 och en lika stor höjning år 2001. Ett utökat

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1998/99:So277 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So277 av Gudrun Schyman m.fl. v Socialtjänstlagen Förändringar i socialtjänstlagen Den 1 januari 1998 genomfördes ändringar i socialtjänstlagen. Dessa innebar bl.a. att 6 kompletterades med tilläggsbestämmelser som preciserar rätten till försörjningsstöd och rätten till annat bistånd.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Pornografi

  Motion 1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. v Pornografi Pornografins karaktär och skadeverkningar Från fri sex till kvinnoförnedring På 1960-talet kom en stark reaktion mot förljugenhet och dubbelmoral i sexualfrågor. Fri sex blev ett begrepp som grundade sig på tanken att sexualitet inte är fult,

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:KU22 1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kriminalpolitiken

  Motion 1998/99:Ju907 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju907 av Gudrun Schyman m.fl. v Kriminalpolitiken 1 Inledning Kriminalpolitiken skall verka brottsförebyggande och reparativt, dvs. motverka och städa upp det som samhället inte klarat av. Den skall se samhället i ett helhetsperspektiv och förena ett generellt samhällsperspektiv med speciella

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU19 1998/99:JuU21 1998/99:JuU22 1998/99:JuU26 1998/99:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Sjukvårdspolitiken

  Motion 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So391 av Gudrun Schyman m.fl. v Sjukvårdspolitiken Resursgaranti viktigare än vårdgaranti Inledning Den svenska sjukvården har problem p.g.a. av resursbrist. Det visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar och underbemanning när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SoU1 1998/99:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Familjepolitiken

  Motion 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So380 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Inledning I dag föder kvinnor i Sverige färre barn än någonsin tidigare. Flera undersökningar visar också att barnfamiljerna tillhört de stora förlorarna när välfärden drabbats av nedskärningar och åtstramning. Särskilt svår är situationen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:LU18 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Filter