Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Vänsterpartiet
Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förändringar  i  kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)

  Förändringar i kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)

  Betänkande 2001/02:FIU17

  Kommunkontosystemet får en ny finansieringsmodell. Från kommunkontosystemet utbetalas ersättningar som kompenserar kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Systemet finansieras genom att kommuner och landsting betalar avgifter som är avsedda att täcka uttagen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 87 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktlinjer för kommunernas ekonomi i den ekonomiska vårpropositionen. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nuvarande lagstiftningen

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige har en ekologisk skuld både gentemot omvärlden och kommande generationer.

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en

  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem

  Motion 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens stöd till kommuner

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett definitivt slutdatum

  Inlämnad
  2001-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse

  Motion 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:37 Sveriges

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Boendeplaneringsprogram

  Motion 2001/02:Bo224 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo224 av Gudrun Schyman m.fl. v Boendeplaneringsprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 1 lagen 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär om yrkande 1 avslås att regeringen lägger fram förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • Bostadsbidrag

  Motion 2001/02:Bo219 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo219 av Sten Lundström m.fl. v Bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av bostadsbidragen med hänsyn till inkomst- och boendekostnadsutveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Lönenivåer i offentlig sektor

  Motion 2001/02:A324 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A324 av Gudrun Schyman m.fl. v Lönenivåer i offentlig sektor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 30 2 Förslag till riksdagsbeslut 31 3 Inledning 31 4 Tillsätt en ny jämställdhetsutredning 32 5 Deltidsjobb 32 6 Tillfälliga anställningar 33 7 Direkt lönediskriminering 33

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Orättvisor i samhället

  Motion 2001/02:A317 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A317 av Gudrun Schyman m.fl. v Orättvisor i samhället 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 34 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning och utgångspunkter 38 4 Några begrepp 39 5 Integrationspolitik och generella insatser 40 5.1 Allas rätt till arbete 41 5.1.1 Regler i

 • Demokrati i arbetslivet

  Motion 2001/02:A316 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A316 av Gudrun Schyman m.fl. v Demokrati i arbetslivet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 22 2 Förslag till riksdagsbeslut 23 3 Utveckla löntagarnas inflytande 25 3.1 Undergrävande av LAS 26 3.1.1 Fasta heltidsjobb 26 3.1.2 Timanställningar m.m. 27 3.2 Uppsägningar 27

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6 2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 2001/02:A314 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:A314 av Gudrun Schyman m.fl. v Kvinnors arbetsmarknad 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 9 2 Förslag till riksdagsbeslut 10 3 Inledning 11 4 Kvinnor missgynnas systematiskt 11 5 Invandrade kvinnor som buffert 12 6 Anställningsotrygghet 12 7 Lön efter kön 14 8 Arbetstider 14

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:AU3 2001/02:AU4 2001/02:AU5 2001/02:AU6 2001/02:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Sverige under nya internationella förhållanden

  Motion 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. v Sverige under nya internationella förhållanden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i alla internationella sammanhang aktivt bör arbeta för att påskynda reformeringen av FN så att organisationen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Israel och Palestina-konflikten

  Motion 2001/02:U280 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U280 av Gudrun Schyman m.fl. v Israel och Palestina-konflikten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i EU och andra internationella sammanhang skall verka för att internationell rätt och FN:s resolutioner efterlevs när det gäller

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Internationellt bistånd

  Motion 2001/02:U244 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U244 av Gudrun Schyman m.fl. v Internationellt bistånd 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ambitionen är att enprocentsmålet i biståndet skall nås så snart som möjligt, helst inom fem år. 2 Inledning Vänsterpartiet väljer att i detta skede

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Översyn av inkomstskattesystemet

  Motion 2001/02:Sk460 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk460 av Gudrun Schyman m.fl. v Översyn av inkomstskattesystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av inkomstskattesystemet. 2 Inledning Inkomstskattesystemet har under 1900-talet genomgått stora förändringar.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Slopad reklamskatt

  Motion 2001/02:Sk459 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk459 av Gudrun Schyman m.fl. v Slopad reklamskatt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett borttagande av reklamskatten. 2 Inledning Reklamskatten har under lång tid orsakat tillämpningsproblem för såväl skattskyldiga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter