Lars Ahlström (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
konditor
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-91. Suppleant i Kulturutskottet 82/83-87/88, Näringsutskottet 82/83-84/85 och 88/89-90/91 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Näringsutskottet 85/86-87/88 och Kulturutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västra Frölunda

Utbildning

Studentexamen 49. Fackkurs vid Göteborgs handelsinstitut 50. Studier vid University of Cambridge 52 (Certificate of Profiency in English). Konditor och innehavare av egen rörelse 52-84.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB 66-82, Ledamot av styrelsen för Göteborgs hantverks- och industriförening, ordförande 71-82, Sveriges Hantverks- och industriorganisation, vice ordförande 81-91, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, ordförande 83-95, Hantverkets folkhögskola i Leksand, ordförande 84-94, stiftelsen Hantverksfrämjandet, ordförande 87-94, Företagarnas utbildnings AB, ordförande 84-94, Sveriges hantverksråd, ordförande 92-94, och Aug Abrahamssons stiftelse på Nääs 92-94. Ledamot av Västsvenska handelskammarens fullmäktige 72-84, Svenska Mässans fullmäktige 72-84 och Mästarbrevsnämnden 81-88. - Ledamot av styrelsen för The English School in Gothenburg, ordförande 91-, The Albion Foundation, ordförande 93-, och The Anglo-Swedish Society, honorary treasurer 93-, vice chairman 95-, samt Göteborgs Sinfonietta, vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Castingförbundet, ordförande 61-65 och 67-68, samt vice president i International Casting Federation 62-70 och 74-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 88-90.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 74-76 samt museinämnden 77-79. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 77-79.

Föräldrar

Konditormästaren Viktor Gunnar Yngve Ahlström och Dagmar Eleonora Sundqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N131 av Nic Grönvall m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N131 av Nic Grönvall m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I prop. 1990/91:190 föreslås genomgripande förändringar av Stadshypotek stadshypotekskassan och stadshypoteksföreningarnaFörslaget har föregåtts av en utredning Hypoteksinstituten i framtidenSOU

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N122 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N122 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Träfiberlagen syftar till att styra användningen av s.k. träfiber till vissa industrier. Det primära syftet med lagen är att förhindra att träfiber används som bränsle i stället för som industriråvara.

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition 1. Inledning Den ekonomiska politik som de socialdemokratiska regeringarna har fört sedan 1982 har lett till att arbetslösheten

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N108 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N108 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Regeringen har lagt fram lagförslag som skall möjliggöra den sedan några år allmänt förutspådda s.k. branschglidningen mellan banker och försäkringsbolag. Lagförslaget syftar till att möjliggöra

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering

  Motion 1990/91:A40 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A40 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering 1. Sammanfattning Arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer är mycket viktigt. Regeringen har försökt ge intrycket av att det finns starka politiska motsättningar kring arbetsmiljöfrågorna. Så

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:AU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K72 av Lars Ahlström (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K72 av Lars Ahlström m med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Både den parlamentariska radio- och TV-beredningens betänkande och regeringens proposition om radio och TV- frågor är otydligt formulerade. Risken är att i det nya radiobolag som skall bildas efter sammanslagningen

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91

  Motion 1990/91:N106 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N106 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Regeringen föreslår ett nytt anslag på innevarande budgetår i överenstämmelse med de stödformer som regeringen föreslagit i proposition 1990/91:88 om

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU46
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:133 Fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, m.m.

  Motion 1990/91:N94 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N94 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:133 Fortsatt giltighet av lagen 1982:315 om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser, m.m. Regeringen föreslår att den nuvarande tidsbegränsade lagstiftningen skall förlängas med ytterligare en treårsperiod. Statlig

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU45
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m.

  Motion 1990/91:A23 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A23 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m. 1. Sammanfattning Jämställdhet är en fråga om attityder hos både kvinnor och män. Endast indirekt kan sådana attityder påverkas genom politiska beslut. Ett viktigt inslag är dock lagstiftningen

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Inledning I propositionen föreslås att det statliga fraktstödet för film upphör med utgången av juni 1991 och att resurserna förs över till visningsnämnden vid Filminstitutet. I propositionen redovisas också avtalet

  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub57 av Hugo Hegeland m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub57 av Hugo Hegeland m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I regeringens proposition l990/9l:87 framhålls vid flera tillfällen den grundläggande betydelsen i ett fortsatt tillväxtperspektiv av en ytterligare utökning av insatserna på högskoleområdet. Bland

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:78 Internationellt ungdomsutbyte

  Motion 1990/91:Kr11 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr11 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:78 Internationellt ungdomsutbyte Regeringens förslag Regeringen föreslår ett anslag till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer LSU om 1 350 000 kronor. Vidare föreslås ett anslag till Stiftelsen för internationellt

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:83 Försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m.

  Motion 1990/91:N15 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N15 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:83 Försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m. Regeringen föreslår i propositionen att staten säljer sin majoritetsandel i Svenska Petroleum Exploration AB SPE till OK Petroleum OKPSom ersättning får

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sydafrika

  Motion 1990/91:U611 av Lars Ahlström (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U611 av Lars Ahlström m Sydafrika När president FW de Klerk tillträdde sitt ämbete i september 1989 inledde han därmed den process mot apartheids slutgiltiga avskaffande som han utlovat. Ett viktigt datum är den 2 februari 1990, då ANC och andra svarta organisationer tilläts att fritt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omprioritering av det svenska biståndet

  Motion 1990/91:U251 av Lars Ahlström (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U251 av Lars Ahlström m Omprioritering av det svenska biståndet Sverige har av tradition bistått utvecklingsländerna med humanitär hjälp, och stora materiella resurser har i vissa lägen ställts till förfogande vid katastrofer. Vid katastrofer är det självklart att Sverige även fortsättningsvis

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ny biståndsmyndighet

  Motion 1990/91:U219 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U219 av Per Westerberg m.fl. m Ny biståndsmyndighet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N253 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts angående ny organisation för industri- och näringslivsstöd. Stockholm den

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Transportstödet

  Motion 1990/91:T936 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T936 av Sonja Rembo m.fl. m Transportstödet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A492 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om transportstödet för gods, 2. att riksdagen för budgetåret 1991/92 anvisar ett

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:TU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Överförande av vårdhögskolan i Göteborg till statlig huvudman

  Motion 1990/91:Ub567 av Hugo Hegeland m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub567 av Hugo Hegeland m.fl. m Överförande av vårdhögskolan i Göteborg till statlig huvudman Vårdhögskolan i Göteborg utvecklas snabbt. Den grundläggande idén bakom utvecklingen är att de omkring 2 000 studenterna vid vårdhögskolans olika utbildningar sjuksköterskeutbildning, arbetsterapeututbildning,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inrättande av juristlinje 180 poäng vid universitetet i Göteborg

  Motion 1990/91:Ub530 av Hugo Hegeland m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub530 av Hugo Hegeland m.fl. m Inrättande av juristlinje 180 poäng vid universitetet i Göteborg I regeringens proposition l990/9l föreslogs medel för att vid Umeå universitet komplettera den grundläggande juristutbildningen vilken är uppbyggd på samma sätt som i Göteborg med kortare kurser

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottsutbildning

  Motion 1990/91:Ub810 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub810 av Bo Lundgren m.fl. m Idrottsutbildning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om idrott som obligatoriskt ämne i gymnasieskolan, 2. att riksdagen som sin

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UbU11 1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter