Lars Ahlström (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
konditor
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-91. Suppleant i Kulturutskottet 82/83-87/88, Näringsutskottet 82/83-84/85 och 88/89-90/91 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Näringsutskottet 85/86-87/88 och Kulturutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västra Frölunda

Utbildning

Studentexamen 49. Fackkurs vid Göteborgs handelsinstitut 50. Studier vid University of Cambridge 52 (Certificate of Profiency in English). Konditor och innehavare av egen rörelse 52-84.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB 66-82, Ledamot av styrelsen för Göteborgs hantverks- och industriförening, ordförande 71-82, Sveriges Hantverks- och industriorganisation, vice ordförande 81-91, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, ordförande 83-95, Hantverkets folkhögskola i Leksand, ordförande 84-94, stiftelsen Hantverksfrämjandet, ordförande 87-94, Företagarnas utbildnings AB, ordförande 84-94, Sveriges hantverksråd, ordförande 92-94, och Aug Abrahamssons stiftelse på Nääs 92-94. Ledamot av Västsvenska handelskammarens fullmäktige 72-84, Svenska Mässans fullmäktige 72-84 och Mästarbrevsnämnden 81-88. - Ledamot av styrelsen för The English School in Gothenburg, ordförande 91-, The Albion Foundation, ordförande 93-, och The Anglo-Swedish Society, honorary treasurer 93-, vice chairman 95-, samt Göteborgs Sinfonietta, vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Castingförbundet, ordförande 61-65 och 67-68, samt vice president i International Casting Federation 62-70 och 74-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 88-90.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 74-76 samt museinämnden 77-79. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 77-79.

Föräldrar

Konditormästaren Viktor Gunnar Yngve Ahlström och Dagmar Eleonora Sundqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi67 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Mot. 1989/90 Fi6769 De grundläggande principerna för moderat arbetsmarknadspolitik

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:A121 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A121 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa ett anslag på över 158 milj. kr. till särskilda

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:N69 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N69 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 1. Inledning Regeringen föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att medge att Vattenfall

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  1989/90:NU44
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om 1989/90

  Motion 1989/90:Kr27 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr27 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om 1989/90 tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret Kr27 1989/90 Bidrag till Svenska riksteatern Regeringen föreslår att riksteatern för budgetåret

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:KrU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa 1989/90

  Motion 1989/90:N62 av Per Westerberg m.fl. (m) M ^

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N62 av Per Westerberg m.fl. m M med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa 1989/90 aktiefrågor för Procordia AB N62-66 Regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna en uppgörelse med Volvo i vilken Staten eller dess holdingbolag

  Inlämnad
  1990-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:NU35
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:A24 av Anders Högmark m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A24 av Anders Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning 1. Inledning Inom arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde ligger bl.a. arbetsmiljöforskning och forskning kring s.k. arbetslivsfrågor. Inom dessa

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:AU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:N34 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N34 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Inledning Sverige är helt beroende av ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv. Ett högt tekniskt och administrativt kunnande är en förutsättning

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:NU40
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder

  Motion 1989/90:Kr5 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder Mot. 1989/90 Kr5-12 Sammanfattning Regeringens förslag syftar till att förhindra/begränsa visning och produktion av filmer och videogram

  Inlämnad
  1990-03-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1989/90:KrU30 1989/90:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda 1989/90

  Motion 1989/90:A8 av Sonia Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A8 av Sonia Rembo m.fl. m J v 7 Mot. med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda 1989/90 regionalpolitiska insatser i Blekinge län m.m. A8-13 Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 35 miljoner kronor som statlig kapitalinsats

  Inlämnad
  1990-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingssamarbete genom SIDA

  Motion 1989/90:U234 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U234 av Per Westerberg m.fl. m Utvecklingssamarbete genom SIDA Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N307 hemställs att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1990/91 använda medel från

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:NU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhetsarbetet i skolan

  Motion 1989/90:Ub335 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub335 av Sonja Rembo m.fl. m Jämställdhetsarbetet i skolan Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A816 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om jämställdhetsarbetet

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet mellan könen 1989/90

  Motion 1989/90:A816 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A816 av Sonja Rembo m.fl. m Mot. Jämställdhet mellan könen 1989/90 A816 Innehåll 1. Inledning 2 1.1 Politiska beslut och jämställdheten 3 2. Familjen och jämställdheten 3 2.1 Politikens betydelse för jämställdheten inom

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lagarna på arbetsmarknaden

  Motion 1989/90:A761 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A761 av Sonja Rembo m.fl. m Lagarna på arbetsmarknaden 1. Lagarna på arbetsmarknaden De arbetsrättsliga lagarna tillkom huvudsakligen i början av 1970-talet. De erfarenheter och ambitioner som präglar dem härleds ur de förhållanden

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Medbestämmande i arbetslivet

  Motion 1989/90:A760 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A760 av Sonja Rembo m.fl. m Medbestämmande i arbetslivet Mot. 1989/90 A760-764 Innehåll 1. Inledning 2 2. Negativ föreningsrätt 2 3. Arbetstagarnas representation 4 4. Fackliga stridsåtgärder 4 4.1 Tvåhundrakronorsregeln

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  --------------1989/90:AU26 1990/91:AU6
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)

  Motion 1989/90:A751 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A751 av Sonja Rembo m.fl. m Lagen om anställningsskydd LAS Innehåll 1. Inledning 4 2. Arbetstagarbegreppet 6 3. Undantagsreglerna 6 4. Turordningsreglerna 7 5. Begreppet saklig grund 8 6. Tidsbegränsade anställningar

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

  Motion 1989/90:A749 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A749 av Sonja Rembo m.fl. m Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda Lagen om styrelserepresentation jämte medbestämmandelagen ger de anställdas representanter en omfattande insyn i företagets angelägenheter och

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitikens medel

  Motion 1989/90:A271 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A271 av Sonja Rembo m.fl. m Arbetsmarknadspolitikens medel Mot. 1989/90 A271-278 Inledning I denna motion behandlas en del frågor kring riksdagens styrning av arbetsmarknadsverkets verksamhet och medelstilldelning. Våra övergripande

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1989/90:AU11 1989/90:AU12 1989/90:AU23
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Arbetstid och ledighet

  Motion 1989/90:A270 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A270 av Sonja Rembo m.fl. m Arbetstid och ledighet Arbetstidslagen Den tekniska utvecklingen öppnar möjligheter för stora förändringar av samhället och därmed för arbetslivet. En ökad decentralisering av boende och arbetsplatser,

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:AU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Förbudet mot reklam i Kabel-TV

  Motion 1989/90:K437 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:K437 av Per Westerberg m.fl. m Förbudet mot reklam i Kabel-TV Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N366 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betydelsen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Negativ föreningsrätt, m.m.

  Motion 1989/90:K256 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:K256 av Sonja Rembo m.fl. m Negativ föreningsrätt, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1989/90:A760 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i regeringsformen för att säkerställa

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:KU39
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter