Lars Ahlström (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
konditor
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-91. Suppleant i Kulturutskottet 82/83-87/88, Näringsutskottet 82/83-84/85 och 88/89-90/91 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Näringsutskottet 85/86-87/88 och Kulturutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västra Frölunda

Utbildning

Studentexamen 49. Fackkurs vid Göteborgs handelsinstitut 50. Studier vid University of Cambridge 52 (Certificate of Profiency in English). Konditor och innehavare av egen rörelse 52-84.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB 66-82, Ledamot av styrelsen för Göteborgs hantverks- och industriförening, ordförande 71-82, Sveriges Hantverks- och industriorganisation, vice ordförande 81-91, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, ordförande 83-95, Hantverkets folkhögskola i Leksand, ordförande 84-94, stiftelsen Hantverksfrämjandet, ordförande 87-94, Företagarnas utbildnings AB, ordförande 84-94, Sveriges hantverksråd, ordförande 92-94, och Aug Abrahamssons stiftelse på Nääs 92-94. Ledamot av Västsvenska handelskammarens fullmäktige 72-84, Svenska Mässans fullmäktige 72-84 och Mästarbrevsnämnden 81-88. - Ledamot av styrelsen för The English School in Gothenburg, ordförande 91-, The Albion Foundation, ordförande 93-, och The Anglo-Swedish Society, honorary treasurer 93-, vice chairman 95-, samt Göteborgs Sinfonietta, vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Castingförbundet, ordförande 61-65 och 67-68, samt vice president i International Casting Federation 62-70 och 74-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 88-90.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 74-76 samt museinämnden 77-79. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 77-79.

Föräldrar

Konditormästaren Viktor Gunnar Yngve Ahlström och Dagmar Eleonora Sundqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag

  Motion 1988/89:N41 av Per Westerberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N41 av Per Westerberg m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen 1 Sammanfattning Regeringens förslag att Domänverket

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:NU34 1988/89:NU36
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:A14 av Sonja Rembo m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Al 4 av Sonja Rembo m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Regeringens arbetsmarknadspolitik Såväl i budgetproposition

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:AU21 1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:N42 av Per Westerberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N42 av Per Westerberg m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Nu när Tele-X befinner sig på sin planerade position

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:136 om försäkringsmäklare

  Motion 1988/89:N32 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N32 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:136 om försäkringsmäklare Genom att möjligheten att uppträda som försäkringsmäklare nu öppnas i Sverige ges möjligheter även för utländska försäkringsgivare att genom

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:NU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m.

  Motion 1988/89:N29 av Per Westerberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N29 av Per Westerberg m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. Inledning Brytningsvärda malmer och mineraler liksom t.ex. olja och naturgas kan bidra till ett lands välstånd. För att kunna dra

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Mot om tilläggsbudget il till statsbudgeten för 1988/89

  Motion 1988/89:Kr7 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Kr7 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Mot om tilläggsbudget il till statsbudgeten för 1988/89 budgetåret 1988/89 r I propositionen föreslås bland annat under anslaget F3. Bidrag till utvecklingsverksamhet

  Inlämnad
  1989-04-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

  Motion 1988/89:A11 av Sonja Rembo m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A11 av Sonja Rembo m. fl. m med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 Regeringen aviserar i propositionen förändringar av organisationen av de regionala skyddsombuden.

  Inlämnad
  1989-04-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:AU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Motom tilläggsbudget il till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

  Motion 1988/89:A8 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A8 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag Motom tilläggsbudget il till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 Regeringen föreslår i propositionen att anslaget till lokaliseringsbidrag skall ökas

  Inlämnad
  1989-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga

  Motion 1988/89:A5 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A5 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga 1 Inledning Några av de mest betydelsefulla besluten för en ung människa rör utbildning och yrkesval.

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1988/89:AU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Statens ungdomsråd m. m.

  Motion 1988/89:Kr408 av Ingrid Sundberg m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Kr408 av Ingrid Sundberg m. fl. m Statens ungdomsråd m. m. Frågor gällande ungdomspolitikens område kommer beröras närmare i samband med behandlingen av regeringens skrivelse 1988/89:70. I detta sammanhang tar vi endast upp vissa

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Den negativa föreningsrätten, m.m.

  Motion 1988/89:K239 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 K239 av Sonja Rembo m.fl. m Den negativa föreningsrätten, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:A753 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhetsarbetet i skolan

  Motion 1988/89:Ub302 av Sonja Rembo m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub302 av Sonja Rembo m. fl. m Jämställdhetsarbetet i skolan Hemställan Med hänvisning till vad som anfbrts i motion 1988/89:A808 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om jämställdhetsarbetet

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningens betydelse för kulturen, m.m.

  Motion 1988/89:Ub823 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub823 av Ingrid Sundberg m.fl. m Utbildningens betydelse för kulturen, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Kr314 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU23 1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kollektiv sakförsäkring

  Motion 1988/89:N335 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N335 av Sonja Rembo m.fl. m Kollektiv sakförsäkring Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A753 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kollektiva försäkringsformer.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avyttring av Sveriges Investeringsbank AB

  Motion 1988/89:N311 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N311 av Per Westerberg m.fl. m Avyttring av Sveriges Investeringsbank AB 1 Inledning Investeringsbanken var en gång tänkt att bli en av huvudaktörerna i den aktiva näringspolitik som socialdemokraterna ville införa under slutet

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattelättnad för kulturskapare

  Motion 1988/89:Sk424 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk424 av Ingrid Sundberg m.fl. m Skattelättnad för kulturskapare Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:K314 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturfrågor

  Motion 1988/89:Kr314 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Kr314 av Ingrid Sundberg m.fl. m Kulturfrågor Mot. 1988/89 Kr314-315 Moderat kultursyn I föreliggande motion föreslås ett antal omfördelningar av kulturstödet i förhållande till regeringens förslag. De syftar bl.a. till att

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1988/89:KrU15 1988/89:KrU16 1988/89:KrU17 1988/89:KrU18 1988/89:KrU19 1988/89:KrU22 1988/89:KrU24
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • Ett konstnärscentrum m.m. i Göteborg

  Motion 1988/89:Kr275 av Lars Ahlström (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Kr275 av Lars Ahlström m Ett konstnärscentrum m.m. i Göteborg Våren 1982 väcktes i Göteborg av fyra män tanken att i det lummiga och gröna sjukhusområdet, där det nedlagda Epidemisjukhuset ligger, skapa en hemvist för konstnärer

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre kultur- och mediestatistik

  Motion 1988/89:Kr273 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Kr273 av Ingrid Sundberg m.fl. m Bättre kultur- och mediestatistik Statistikutredningen sammanfattade i sitt betänkande Framtida statlig statistik SOU 1983:44 behovet av kulturstatistik. Där framgick bland annat att det råder

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:KrU16 1988/89:KrU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Socialförsäkringssystemets effekter på arbetsutbudet

  Motion 1988/89:Sf370 av Sonja Rembo m. fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf370 av Sonja Rembo m. fl. m Socialförsäkringssystemets effekter på arbetsutbudet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A285 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en utredning om socialförsäkringssystemens

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter