Lars Ahlström (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
konditor
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-91. Suppleant i Kulturutskottet 82/83-87/88, Näringsutskottet 82/83-84/85 och 88/89-90/91 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Näringsutskottet 85/86-87/88 och Kulturutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Västra Frölunda

Utbildning

Studentexamen 49. Fackkurs vid Göteborgs handelsinstitut 50. Studier vid University of Cambridge 52 (Certificate of Profiency in English). Konditor och innehavare av egen rörelse 52-84.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB 66-82, Ledamot av styrelsen för Göteborgs hantverks- och industriförening, ordförande 71-82, Sveriges Hantverks- och industriorganisation, vice ordförande 81-91, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, ordförande 83-95, Hantverkets folkhögskola i Leksand, ordförande 84-94, stiftelsen Hantverksfrämjandet, ordförande 87-94, Företagarnas utbildnings AB, ordförande 84-94, Sveriges hantverksråd, ordförande 92-94, och Aug Abrahamssons stiftelse på Nääs 92-94. Ledamot av Västsvenska handelskammarens fullmäktige 72-84, Svenska Mässans fullmäktige 72-84 och Mästarbrevsnämnden 81-88. - Ledamot av styrelsen för The English School in Gothenburg, ordförande 91-, The Albion Foundation, ordförande 93-, och The Anglo-Swedish Society, honorary treasurer 93-, vice chairman 95-, samt Göteborgs Sinfonietta, vice ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Svenska Castingförbundet, ordförande 61-65 och 67-68, samt vice president i International Casting Federation 62-70 och 74-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 88-90.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 74-76 samt museinämnden 77-79. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 77-79.

Föräldrar

Konditormästaren Viktor Gunnar Yngve Ahlström och Dagmar Eleonora Sundqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Översyn av plan- och bygglagen

  Motion 1990/91:Bo541 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo541 av Per Westerberg m.fl. m Översyn av plan- och bygglagen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N357 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om översyn av PBL. Stockholm den 25 januari 1991 Per Westerberg

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetslivsfondens avveckling

  Motion 1990/91:A226 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A226 av Sonja Rembo m.fl. m Arbetslivsfondens avveckling Arbetslivsfonden tillkom efter en uppgörelse mellan socialdemokraterna och centern efter det att regeringen hade misslyckats med att få stöd för ett av de återkommande krispaket som blivit en följd av den tredje vägens ekonomiska

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lönebidragsanställda

  Motion 1990/91:A217 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A217 av Ingrid Sundberg m.fl. m Lönebidragsanställda Moderata samlingspartiet har i ett antal motioner under en följd av år begärt förslag om omvandling till fasta tjänster av arbetsuppgifter som utförs av lönebidragsanställda vid våra kulturinstitutioner. Vi har gjort detta i medvetande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:69 Arbetslivsforskningens organisation m.m.

  Motion 1990/91:A11 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A11 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:69 Arbetslivsforskningens organisation m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som i motion 1990/91:A265 anförts hemställs 1. att riksdagen avslår regeringens förslag angående omorganisation av arbetslivscentrum, 2. att riksdagen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:AU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet

  Motion 1990/91:A808 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A808 av Sonja Rembo m.fl. m Jämställdhet 1. Inledning Varje individ måste bedömas efter sina egenskaper oavsett om den är en kvinna eller man. Kampen för jämställdhet är också kampen för att erkänna individuella skillnader. Att bekämpa könsroller är därför liktydigt med att avskaffa

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkringen för företagare

  Motion 1990/91:A770 av Lars Ahlström (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A770 av Lars Ahlström m Arbetslöshetsförsäkringen för företagare Arbetslöshetsförsäkringen har helt uppbyggts efter de anställdas förhållanden. Så var med säkerhet nödvändigt under en tid då samtliga arbetslöshetskassor var inrättade för endast anställda inom respektive yrken. När även

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den sjätte semesterveckan

  Motion 1990/91:A769 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A769 av Sonja Rembo m.fl. m Den sjätte semesterveckan 1. Sammanfattning En grundläggande princip i ett fritt samhälle är att de enskilda individerna i så stor utsträckning som möjligt själva skall bestämma över sina egna förhållanden. När den lagstadgade semestern en gång infördes motiverades

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsförmedling och kulturverksamhet

  Motion 1990/91:A763 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A763 av Ingrid Sundberg m.fl. m Arbetsförmedling och kulturverksamhet I en tid av växande arbetslöshet hör kulturarbetarna till de hårdast drabbade. Nedläggning av fria teatergrupper har gjort många skådespelare arbetslösa. Också för bildkonstnärerna är arbetssituationen många gånger

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lagarna på arbetsmarknaden

  Motion 1990/91:A756 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A756 av Sonja Rembo m.fl. m Lagarna på arbetsmarknaden 1. Lagarna på arbetsmarknaden I dag råder det en växande insikt om att lagarna på arbetsmarknaden inte är lämpade för de snabba förändringar som nu sker i arbetslivet ifråga om anställningsformer, arbetsorganisation, olika modeller

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU25 1991/92:AU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

  Motion 1990/91:A755 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A755 av Sonja Rembo m.fl. m Lagen om medbestämmande i arbetslivet MBL Innehåll 1. Inledning2 2. Negativ föreningsrätt3 3. Arbetstagarnas representation4 4. Fackliga stridsåtgärder4 4.1 Tvåhundrakronorsregeln6 4.2 Blockader6 4.3 Konflikter riktade mot utländska parter7 5. Facklig vetorätt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  43
  Utskottsberedning
  ---------------1990/91:AU21 1990/91:AU25 1991/92:AU1
  Riksdagsbeslut
  (43 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Förändringar i Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

  Motion 1990/91:A742 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A742 av Sonja Rembo m.fl. m Förändringar i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda Lagen om styrelserepresentation jämte medbestämmandelagen ger de anställdas representanter en omfattande insyn i företagets angelägenheter och långtgående möjligheter att få sina synpunkter

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ------1990/91:AU25 1991/92:AU1
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Arbetstidsregleringen

  Motion 1990/91:A741 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A741 av Sonja Rembo m.fl. m Arbetstidsregleringen 1. Arbetstidslagen Den tekniska utvecklingen öppnar möjligheter för stora förändringar av samhället och därmed för arbetslivet. En ökad decentralisering av boende och arbetsplatser, en minskning av antalet arbetsplatser inom den direkta

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU25 1991/92:AU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)

  Motion 1990/91:A740 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A740 av Sonja Rembo m.fl. m Lagen om anställningsskydd LAS Innehåll 1. Inledning 1 2. Arbetstagarbegreppet 3 3. Undantagsreglerna 4 4. Turordningsreglerna 4 5. Begreppet saklig grund 5 6. Tidsbegränsade anställningar 6 6.1 Anställningar vid arbetstoppar 6 6.2 Provanställning 6 Hemställan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:AU25 1991/92:AU1
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Statlig personalpolitik

  Motion 1990/91:A603 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A603 av Sonja Rembo m.fl. m Statlig personalpolitik 1. Inledning Den offentliga sektorn genomgår för närvarande en krisartad omvandling. De offentliga utgifternas andel är högre i Sverige än i något annat industriland. Socialdemokratisk politik har varit inriktad på att utöka offentlig

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förstärkning av lokalhyresgästers ställning

  Motion 1990/91:Bo415 av Lars Ahlström m.fl. (m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo415 av Lars Ahlström m.fl. m, fp, c Förstärkning av lokalhyresgästers ställning Småföretagarna inom handel och hantverk känner stor oro för hyresutvecklingen på lokaler och för den ojämlikhet som råder mellan hyresvärd och hyresgäst. Med sedvanlig indexberäkning kan på 7-8 år ske en

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatter och idrott

  Motion 1990/91:Sk665 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk665 av Bo Lundgren m.fl. m Skatter och idrott Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär utredning om ideella föreningars möjlighet att erhålla avdragsrätt för erlagd mervärdeskatt på varor och tjänster i enlighet

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:SkU17 1990/91:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Frihandeln

  Motion 1990/91:N253 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N253 av Per Westerberg m.fl. m Frihandeln Innehåll 1. Välfärd och frihandel12 2. Frihandelns regelverk13 3. Europas frihandel14 3.1 Sverige, EFTA och EEA-förhandlingarna14 3.2 Sverige och Central- och Östeuropa14 4. Frihandel med utvecklingsländer15 4.1 Frihandel och biståndsfrågor15

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ------------1990/91:NU24 1990/91:NU25 1990/91:NU36 1990/91:NU42 1991/92:NU1
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Bättre villkor för idrotten

  Motion 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. m Bättre villkor för idrotten Innehåll 1. Inledning 2 2. Idrottsrörelsens ställning 2 3. Idrottens roll i utbildningen 3 4. Idrott vid militärtjänstgöringen 4 5. Handikappidrott 4 6. Dopingproblemet 5 7. Skatteomläggningen och budgetpropositionen 5 8. Idrotten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:KrU17 1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Sveriges turistråd

  Motion 1990/91:Kr503 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr503 av Ingrid Sundberg m.fl. m Sveriges turistråd Över hela världen ökar turismen. Ökad ledighet, förbättrade kommunikationer och en numera välorganiserad turistverksamhet har skapat starkt förbättrade möjligheter för människor i de flesta länder att fritt välja hur och var de vill

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kollektiva försäkringsformer

  Motion 1990/91:N285 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N285 av Sonja Rembo m.fl. m Kollektiva försäkringsformer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A756 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kollektiva försäkringsformer. Stockholm den 23 januari 1991 Sonja

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter