Laila Naraghi (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 257
Titel
Politiskt sakkunnig.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Civilutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-02-15 – 2026-09-21
Ledig
2019-11-11 – 2020-02-14
Ordinarie
2019-05-08 – 2019-11-10
Ledig
2019-01-22 – 2019-05-07
Ordinarie
2016-09-12 – 2019-01-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2016-09-12 – 2018-09-24

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2016-09-12 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Ledamot
2018-10-24 – 2022-10-24
Suppleant
2016-10-18 – 2018-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16-. Ledamot konstitutionsutskottet 16-. Suppleant skatteutskottet 16-. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16-18.

Föräldrar

Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.

Utbildning

Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.

Anställningar

Sommarguide, SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) 03 och 04. Brevsvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05-07. Programansvarig, Folk och Försvar 08-09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08-09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09-14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03-04. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03-04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98-99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 99-05. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01-04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06-07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03-07. Vice president i ECOSY - Young European Socialists 05-09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07-09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08-10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10-. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12-. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17-.

Litteratur

Wild'n Fresh! - Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen - Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet - Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? - En begreppsanalys av "krypande kris", Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred - Ingvar Carlsson 75 år (10).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • EU-lagstiftning i relation till hedersvåld

  Skriftlig fråga 2023/24:52 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:52 EU-lagstiftning i relation till hedersvåld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Vid civilutskottets sammanträde den 19 september medverkade statssekreterare Mikael Kullberg, M, för överläggning om förslag till förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet

  Inlämnad
  2023-09-27
  Svarsdatum
  2023-10-04
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Psykiskt våld mot barn

  Skriftlig fråga 2022/23:968 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:968 Psykiskt våld mot barn av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. Tidigare i år dog en pojke i Luleå, mördad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå tvingades till umgänge med pappan trots sin rädsla, trots mammans varningar

  Inlämnad
  2023-09-07
  Svarsdatum
  2023-09-13
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Bostadsanpassningsbidraget

  Skriftlig fråga 2022/23:961 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:961 Bostadsanpassningsbidraget av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Den förra socialdemokratiskt ledda regeringen gav 2021 Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och analysera hur lagen har påverkat hur bostadsanpassningsbidraget har utvecklats. I uppdraget

  Inlämnad
  2023-09-05
  Svarsdatum
  2023-09-13
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Våld och våldsutsatthet

  Skriftlig fråga 2022/23:933 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:933 Våld och våldsutsatthet av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Socialstyrelsen skriver i Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld Ett utbildningsmaterial för dig som arbetar inom socialtjänsten följande: Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan

  Inlämnad
  2023-08-21
  Svarsdatum
  2023-09-05
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Hedersförtryck

  Skriftlig fråga 2022/23:904 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:904 Hedersförtryck av Laila Naraghi S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen följt upp utvecklingen kring hur uppgifter om våld beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge. Uppdraget är en fortsättning på den kartläggning av domar

  Inlämnad
  2023-08-05
  Svarsdatum
  2023-08-22
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Arbetet med kommande åtgärdsplan

  Skriftlig fråga 2022/23:870 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:870 Arbetet med kommande åtgärdsplan av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen följt upp utvecklingen kring hur uppgifter om våld beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge. Uppdraget är en fortsättning på den kartläggning av domar där

  Inlämnad
  2023-07-21
  Svarsdatum
  2023-08-04
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Socialstyrelsens dödsfallsutredningar och brister inom familjerätten

  Skriftlig fråga 2022/23:869 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:869 Socialstyrelsens dödsfallsutredningar och brister inom familjerätten av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Socialstyrelsen ska genomföra utredningar av vissa fall när exempelvis ett barn har blivit grovt misshandlad av en närstående eller har dödats eller när en vuxen person har

  Inlämnad
  2023-07-21
  Svarsdatum
  2023-08-04
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta

  Skriftlig fråga 2022/23:836 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:836 Ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Det är självklart alldeles orimligt att en kvinna som blir misshandlad men som inte behöver skyddat boende ska riskera att behöva lämna sitt boende. Den som har blivit utsatt för våld i sitt eget

  Inlämnad
  2023-07-02
  Svarsdatum
  2023-07-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Ett testamentsregister

  Skriftlig fråga 2022/23:808 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:808 Ett testamentsregister av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Det har i riksdagen vid flera tillfällen de senaste två decennierna diskuterats huruvida dagens ordning gällande upprättande av testamente är tillfredsställande. Flera ledamöter, med olika partibeteckningar, har både motionerat

  Inlämnad
  2023-06-20
  Svarsdatum
  2023-07-05
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Boende och umgänge vid dödligt och allvarligt våld mot den andra föräldern

  Skriftlig fråga 2022/23:794 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:794 Boende och umgänge vid dödligt och allvarligt våld mot den andra föräldern av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Under den tidigare regeringen ändrades föräldrabalken så att barn som har en förälder som avsiktligen mördat eller allvarligt skadat den andra föräldern enklare skulle

  Inlämnad
  2023-06-15
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Surrogatarrangemang i Sverige

  Skriftlig fråga 2022/23:758 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:758 Surrogatarrangemang i Sverige av Laila Naraghi S till Socialminister Jakob Forssmed KD Den 31 maj meddelade företrädare för två av regeringspartierna, Moderaterna och Liberalerna, på ett riksdagsseminarium att de vill se att det blir tillåtet med surrogatarrangemang i Sverige. Riksdagsseminariet handlade

  Inlämnad
  2023-06-08
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Socialnämnders ansvar för att initiera vårdnadsöverflyttning vid dödligt våld

  Skriftlig fråga 2022/23:745 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:745 Socialnämnders ansvar för att initiera vårdnadsöverflyttning vid dödligt våld av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Under den socialdemokratiskt ledda regeringen ändrades föräldrabalken så att barn som har en förälder som har mördat den andra föräldern enklare skulle kunna

  Inlämnad
  2023-06-01
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Ansvar för mannens våld på den våldsutsatta kvinnan

  Skriftlig fråga 2022/23:709 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:709 Ansvar för mannens våld på den våldsutsatta kvinnan av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Jämställdhetsmyndighetens rapport Uppgifter om våld är inget undantag granskar 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge. Granskningen visar att det i 64 procent av fallen framkom

  Inlämnad
  2023-05-24
  Svarsdatum
  2023-05-31
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • En uppväxt fri från våld

  Skriftlig fråga 2022/23:628 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:628 En uppväxt fri från våld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutade 2021 att en särskild utredare skulle lämna ett förslag till en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och

  Inlämnad
  2023-05-04
  Svarsdatum
  2023-05-10
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Umgänge med umgängesstöd

  Skriftlig fråga 2022/23:617 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:617 Umgänge med umgängesstöd av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Proposition 2009/10:192 innehöll förslag till en reglering i föräldrabalken om att domstol i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, så kallat umgängesstöd.

  Inlämnad
  2023-04-29
  Svarsdatum
  2023-05-10
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Förebyggande av ekonomiskt våld i kommande åtgärdsprogram

  Skriftlig fråga 2022/23:569 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:569 Förebyggande av ekonomiskt våld i kommande åtgärdsprogram av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Den 4 april frågade jag jämställdhetsministern vilka initiativ som regeringen avser att vidta för att dagens frånvaro av formkrav för fullmakter inte fortsatt ska kunna utnyttjas som ett verktyg

  Inlämnad
  2023-04-18
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Barn som tvingas till umgänge där risk för våld föreligger

  Skriftlig fråga 2022/23:559 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:559 Barn som tvingas till umgänge där risk för våld föreligger av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. Tidigare i år dog en pojke i Luleå, dödad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå tvingades till umgänge med pappan

  Inlämnad
  2023-04-15
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Barnrättsperspektivet i frågor som rör umgänge

  Skriftlig fråga 2022/23:522 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:522 Barnrättsperspektivet i frågor som rör umgänge av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. Tidigare i år dog en pojke i Luleå, misstänkt mördad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå tvingades till umgänge med pappan trots

  Inlämnad
  2023-03-31
  Svarsdatum
  2023-04-12
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Fullmakter som verktyg för mäns våld mot kvinnor

  Skriftlig fråga 2022/23:521 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:521 Fullmakter som verktyg för mäns våld mot kvinnor av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Kronofogden beskriver förtjänstfullt på sin hemsida vad ekonomiskt våld handlar om. De skriver bland annat: Ekonomiskt våld handlar, precis som annat våld, om maktutövning och kontroll. Det kan leda

  Inlämnad
  2023-04-04
  Svarsdatum
  2023-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor och barn

  Skriftlig fråga 2022/23:483 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:483 Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor och barn av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Socialstyrelsen pekar i den senaste upplagan av den så kallade dödsfallsutredningen på att ett återkommande problem är att brottsoffer för våld i nära relationer inte har fått hjälp med att

  Inlämnad
  2023-03-23
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Filter

Valda filter