Laila Naraghi (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Kalmar län, plats 257
Titel
Politiskt sakkunnig.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Civilutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-02-15 – 2026-09-21
Ledig
2019-11-11 – 2020-02-14
Ordinarie
2019-05-08 – 2019-11-10
Ledig
2019-01-22 – 2019-05-07
Ordinarie
2016-09-12 – 2019-01-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2016-09-12 – 2018-09-24

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2016-09-12 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Ledamot
2018-10-24 – 2022-10-24
Suppleant
2016-10-18 – 2018-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16-. Ledamot konstitutionsutskottet 16-. Suppleant skatteutskottet 16-. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16-18.

Föräldrar

Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.

Utbildning

Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.

Anställningar

Sommarguide, SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) 03 och 04. Brevsvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05-07. Programansvarig, Folk och Försvar 08-09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08-09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09-14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03-04. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03-04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98-99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 99-05. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01-04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06-07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03-07. Vice president i ECOSY - Young European Socialists 05-09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07-09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08-10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10-. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12-. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17-.

Litteratur

Wild'n Fresh! - Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen - Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet - Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? - En begreppsanalys av "krypande kris", Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred - Ingvar Carlsson 75 år (10).

Sagt och gjort

Valda filter
 • Socialnämnders ansvar för att initiera vårdnadsöverflyttning vid dödligt våld

  Skriftlig fråga 2022/23:745 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:745 Socialnämnders ansvar för att initiera vårdnadsöverflyttning vid dödligt våld av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Under den socialdemokratiskt ledda regeringen ändrades föräldrabalken så att barn som har en förälder som har mördat den andra föräldern enklare skulle kunna

  Inlämnad
  2023-06-01
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Ansvar för mannens våld på den våldsutsatta kvinnan

  Skriftlig fråga 2022/23:709 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:709 Ansvar för mannens våld på den våldsutsatta kvinnan av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Jämställdhetsmyndighetens rapport Uppgifter om våld är inget undantag granskar 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge. Granskningen visar att det i 64 procent av fallen framkom

  Inlämnad
  2023-05-24
  Svarsdatum
  2023-05-31
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • En uppväxt fri från våld

  Skriftlig fråga 2022/23:628 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:628 En uppväxt fri från våld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutade 2021 att en särskild utredare skulle lämna ett förslag till en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och

  Inlämnad
  2023-05-04
  Svarsdatum
  2023-05-10
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Umgänge med umgängesstöd

  Skriftlig fråga 2022/23:617 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:617 Umgänge med umgängesstöd av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Proposition 2009/10:192 innehöll förslag till en reglering i föräldrabalken om att domstol i mål om umgänge ska ha möjlighet att besluta att en person som socialnämnden utser ska medverka vid umgänget, så kallat umgängesstöd.

  Inlämnad
  2023-04-29
  Svarsdatum
  2023-05-10
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Förebyggande av ekonomiskt våld i kommande åtgärdsprogram

  Skriftlig fråga 2022/23:569 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:569 Förebyggande av ekonomiskt våld i kommande åtgärdsprogram av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Den 4 april frågade jag jämställdhetsministern vilka initiativ som regeringen avser att vidta för att dagens frånvaro av formkrav för fullmakter inte fortsatt ska kunna utnyttjas som ett verktyg

  Inlämnad
  2023-04-18
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Barn som tvingas till umgänge där risk för våld föreligger

  Skriftlig fråga 2022/23:559 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:559 Barn som tvingas till umgänge där risk för våld föreligger av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. Tidigare i år dog en pojke i Luleå, dödad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå tvingades till umgänge med pappan

  Inlämnad
  2023-04-15
  Svarsdatum
  2023-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Barnrättsperspektivet i frågor som rör umgänge

  Skriftlig fråga 2022/23:522 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:522 Barnrättsperspektivet i frågor som rör umgänge av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. Tidigare i år dog en pojke i Luleå, misstänkt mördad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå tvingades till umgänge med pappan trots

  Inlämnad
  2023-03-31
  Svarsdatum
  2023-04-12
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Fullmakter som verktyg för mäns våld mot kvinnor

  Skriftlig fråga 2022/23:521 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:521 Fullmakter som verktyg för mäns våld mot kvinnor av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Kronofogden beskriver förtjänstfullt på sin hemsida vad ekonomiskt våld handlar om. De skriver bland annat: Ekonomiskt våld handlar, precis som annat våld, om maktutövning och kontroll. Det kan leda

  Inlämnad
  2023-04-04
  Svarsdatum
  2023-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor och barn

  Skriftlig fråga 2022/23:483 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2022/23:483 Boendesituationen för våldsutsatta kvinnor och barn av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Socialstyrelsen pekar i den senaste upplagan av den så kallade dödsfallsutredningen på att ett återkommande problem är att brottsoffer för våld i nära relationer inte har fått hjälp med att

  Inlämnad
  2023-03-23
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Beaktande av risker i den nationella säkerhetsstrategin till följd av inköp av ryskt kärnbränsle

  Skriftlig fråga 2021/22:36 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2021/22:36 Beaktande av risker i den nationella säkerhetsstrategin till följd av inköp av ryskt kärnbränsle av Laila Naraghi S till Utrikesminister Ann Linde S Ryssland har en ambition att utöka sin maktsfär genom export av kärnkraftsrelaterade produkter, såväl kärnbränsle som färdiga reaktorer. Försvarsberedningen

  Inlämnad
  2021-09-23
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Epatraktorer och A-traktorer

  Skriftlig fråga 2019/20:1042 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2019/20:1042 Epatraktorer och A-traktorer av Laila Naraghi S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Epatraktorer och A-traktorer har stor betydelse för många unga runt om i Sverige. Fordonen ger frihet och ökad självständighet för ungdomar som ofta bor på platser dit sista bussen om det ens finns någon går redan

  Inlämnad
  2020-03-03
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Brister i larmcentralens verksamhet

  Skriftlig fråga 2019/20:115 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2019/20:115 Brister i larmcentralens verksamhet av Laila Naraghi S till Statsrådet Mikael Damberg S Häromdagen kunde vi läsa i lokaltidningen om en småbarnsmamma i samhället Ruda i Kalmar län som hade vaknat mitt i natten av att någon krossat hennes fönsterrutor. I lägenheten befann sig även hennes två små barn.

  Inlämnad
  2019-10-08
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Länsmuseernas ekonomiska situation

  Skriftlig fråga 2018/19:764 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2018/19:764 Länsmuseernas ekonomiska situation av Laila Naraghi S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Länsmuseerna är sammantaget Sveriges största museum. De finns i alla län och på orter som Kalmar, Uddevalla, Lund och Luleå. Varje år besöker över 4 miljoner människor landets länsmuseer. Deras verksamhetsområde

  Inlämnad
  2019-06-13
  Besvarare
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Mediestödet

  Skriftlig fråga 2018/19:762 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2018/19:762 Mediestödet av Laila Naraghi S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Dagens medielandskap står inför stora utmaningar. Två av dessa som vi måste bemöta är för det första behovet av lokal medienärvaro. Det krävs för att vi som medborgare ska kunna följa och påverka vad som händer omkring oss.

  Inlämnad
  2019-06-12
  Besvarare
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Valhemligheten för synskadade

  Skriftlig fråga 2017/18:1630 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2017/18:1630 Valhemligheten för synskadade av Laila Naraghi S till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Valhemligheten är central i en demokrati. Den borde gälla alla fullt ut, inklusive personer med synnedsättning, men tyvärr måste personer med synnedsättning i dag be om hjälp för att kunna personrösta.

  Inlämnad
  2018-08-24
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Förenklad ansökan om bostadstillägg för pensionärer

  Skriftlig fråga 2017/18:1438 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2017/18:1438 Förenklad ansökan om bostadstillägg för pensionärer av Laila Naraghi S till Socialminister Annika Strandhäll S De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Därför är det

  Inlämnad
  2018-06-07
  Besvarare
  Socialminister Annika Strandhäll (S)
 • Skatteverket och information till pensionärer

  Skriftlig fråga 2017/18:703 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2017/18:703 Skatteverket och information till pensionärer av Laila Naraghi S till Finansminister Magdalena Andersson S De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Därför är det bra

  Inlämnad
  2018-02-01
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Höjning av ombudsersättningarna till lanthandlarna

  Skriftlig fråga 2017/18:186 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2017/18:186 Höjning av ombudsersättningarna till lanthandlarna av Laila Naraghi S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I dag har vi i Sverige en situation där små privata näringsidkare hjälper stora statliga företag att nå fler kunder. Men samtidigt som de små aktörerna bidrar till de stora företagens omsättning och

  Inlämnad
  2017-10-26
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Myndigheters regionalpolitiska uppdrag

  Skriftlig fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2016/17:1750 Myndigheters regionalpolitiska uppdrag av Laila Naraghi S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin

  Inlämnad
  2017-07-19
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Nyindustrialiseringsstrategins genomförande

  Skriftlig fråga 2016/17:1689 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2016/17:1689 Nyindustrialiseringsstrategins genomförande av Laila Naraghi S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats.

  Inlämnad
  2017-06-27
  Besvarare
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Filter