Kristoffer Lindberg (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län, plats 106
Född år
1992
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kulturutskottet

Suppleant

Europarådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2021-11-01 – 2021-12-19

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Extra suppleant
2021-11-01 – 2021-12-19

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2022-11-01 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 21 (ersättare 211101–211219) och 22–. Extra suppleant skatteutskottet 21. Suppleant kulturutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 22–.

Föräldrar

Läraren Ann-Kristin Alftberg och bagaren Mikael Lindberg.

Utbildning

Torsbergsgymnasiet, estetiskt program, Bollnäs 08-11. Fridhems folkhögskola, teaterlinjen, Svalöv 12–13. Studier i statsvetenskap och spanska, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna 19–21.

Anställningar

Butiksbiträde, matbutik i Bollnäs 08–13. Lärarvikarie, Ovanåkers kommun 11–12, 13–14. Butiksbiträde, klädbutik i Bollnäs 13–14. Verksamhetsutvecklare, Arbetarnas bildningsförbund västra Hälsingland 21–.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Bollnäs 10– (ordförande 18–22). Ledamot barn- och utbildningsnämnden 11–18 (ordförande 15–18). Ersättare, kommunstyrelsen 11–14. Nämndeman, Hudiksvalls tingsrätt 12–14. Vice ordförande, kultur- och internationella utskottet, Bollnäs kommun, 13–14. Regionfullmäktig, Gävleborg 14–18. Ledamot, Folkteatern Gävleborg 18–22. Representant Världsarvsrådet, Bollnäs kommun 19–22. Representant Leader utveckling Hälsingebygden, Bollnäs kommun, 19–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, SSU Bollnäs 07–09. Ordförande, Bollnäs socialdemokratiska arbetarekommun 13–17. Ledamot distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna Gävleborg 14–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Utredningen om kultursamverkansmodellen

  Skriftlig fråga 2023/24:793 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2023/24:793 Utredningen om kultursamverkansmodellen av Kristoffer Lindberg S till Kulturminister Parisa Liljestrand M En särskild utredare har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen har varit att utveckla modellen så att den i ökad grad kan bidra till kultur
  Inlämnad
  2024-04-09
  Svarsdatum
  2024-04-17
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Kulturskolornas ekonomiska situation

  Skriftlig fråga 2023/24:386 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2023/24:386 Kulturskolornas ekonomiska situation av Kristoffer Lindberg S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Inför detta år halverade regeringen det statliga utvecklingsbidraget till kommuner som driver kulturskola. Kommande år så vidhåller regeringen denna halvering. Samtidigt har vi har de senaste veckorna
  Inlämnad
  2023-12-13
  Svarsdatum
  2023-12-20
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Ökade varsel

  Skriftlig fråga 2022/23:763 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:763 Ökade varsel av Kristoffer Lindberg S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Nedgången i svensk ekonomi tar sig olika uttryck i vårt samhälle. Som exempel kan nämnas att byggföretagen nu larmar om ett kraftigt minskat bostadsbyggande i Sverige. Denna påtagliga nedgång i bostadsbyggandet
  Inlämnad
  2023-06-09
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • En sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård

  Skriftlig fråga 2022/23:548 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:548 En sammanhållen barn-elev- och ungdomshälsovård av Kristoffer Lindberg S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Att alla barn får en bra start i livet, med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa, är avgörande för att uppnå en jämlik hälsa bland barn och vuxna.
  Inlämnad
  2023-04-12
  Svarsdatum
  2023-04-19
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Barnkonventionen och utvisning av barn

  Skriftlig fråga 2022/23:416 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:416 Barnkonventionen och utvisning av barn av Kristoffer Lindberg S till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Barnkonventionen är en internationell konvention som sedan den 1 januari 2020 är lag i Sverige. I proposition 2017/18:186 om införande av barnkonventionen som lag framkommer att regeringens avsikt
  Inlämnad
  2023-03-03
  Svarsdatum
  2023-03-15
  Besvarare
  Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
 • Principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur

  Skriftlig fråga 2022/23:347 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:347 Principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur av Kristoffer Lindberg S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Principen om armlängds avstånd mellan politik och kulturen har under lång tid varit den rådande, och detta har burits upp av en bred politisk enighet i Sverige. Men diskussionen
  Inlämnad
  2023-02-14
  Svarsdatum
  2023-02-22
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Lokalisering av Utbetalningsmyndigheten

  Skriftlig fråga 2022/23:298 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:298 Lokalisering av Utbetalningsmyndigheten av Kristoffer Lindberg S till Statsrådet Erik Slottner KD Den 1 december 2022 fattade regeringen beslut om ett tilläggsdirektiv till utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten dir. 2022:137Tidigare regeringsbeslut var att myndigheten skulle lokaliseras
  Inlämnad
  2023-01-31
  Svarsdatum
  2023-02-08
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Armlängds avstånd och normbrytande personers rättigheter

  Skriftlig fråga 2022/23:167 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:167 Armlängds avstånd och normbrytande personers rättigheter av Kristoffer Lindberg S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Tisdag den 13 december skulle regionfullmäktige i Gävleborg sammanträda på Bollnäs folkhögskola. Musiklinjen vid skolan hade enligt uppgift fått förfrågan om att arrangera sitt traditionsenliga
  Inlämnad
  2022-12-13
  Svarsdatum
  2022-12-21
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Utvecklingsbidraget till kulturskolan

  Skriftlig fråga 2022/23:86 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2022/23:86 Utvecklingsbidraget till kulturskolan av Kristoffer Lindberg S till Kulturminister Parisa Liljestrand M I regeringens budget halveras kommunernas utvecklingsbidrag för kulturskolan. Det statliga utvecklingsbidraget är ett väldigt viktigt bidrag till den kommunala kulturskolan som används för att utveckla
  Inlämnad
  2022-11-24
  Svarsdatum
  2022-12-07
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Omlokalisering av statliga myndigheter

  Skriftlig fråga 2021/22:436 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2021/22:436 Omlokalisering av statliga myndigheter av Kristoffer Lindberg S till Statsrådet Ida Karkiainen S Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Landsbygdskommitténs förslag
  Inlämnad
  2021-12-01
  Besvarare
  Statsrådet Ida Karkiainen (S)
 • Investeringar i vägar

  Skriftlig fråga 2021/22:409 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2021/22:409 Investeringar i vägar av Kristoffer Lindberg S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Riksväg 83 är en regional pulsåder och av stor vikt i det regionala vägnätet i Gävleborgs län. Den ingår därför i det så kallade prioriterade funktionella vägnätet. Utifrån denna klassificering är det av stor vikt
  Inlämnad
  2021-12-01
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Filter

Valda filter