Kristoffer Lindberg (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län, plats 106
Född år
1992
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kulturutskottet

Suppleant

Europarådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2021-11-01 – 2021-12-19

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Extra suppleant
2021-11-01 – 2021-12-19

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2022-11-01 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Betänkande 2021/22:SkU1

  Totalt cirka 12,8 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  21, 66 minuter
  Justering
  2021-12-02
  Bordläggning
  2021-12-08
  Debatt
  2021-12-09
  Beslut
  2021-12-14
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsministern på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Omlokalisering av statliga myndigheter

  Skriftlig fråga 2021/22:436 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2021/22:436 Omlokalisering av statliga myndigheter av Kristoffer Lindberg S till Statsrådet Ida Karkiainen S Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Landsbygdskommitténs förslag

  Inlämnad
  2021-12-01
  Besvarare
  Statsrådet Ida Karkiainen (S)
 • Investeringar i vägar

  Skriftlig fråga 2021/22:409 av Kristoffer Lindberg (S)

  Fråga 2021/22:409 Investeringar i vägar av Kristoffer Lindberg S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Riksväg 83 är en regional pulsåder och av stor vikt i det regionala vägnätet i Gävleborgs län. Den ingår därför i det så kallade prioriterade funktionella vägnätet. Utifrån denna klassificering är det av stor vikt

  Inlämnad
  2021-12-01
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Filter

Valda filter