Krister Örnfjäder (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län
Titel
Sjukvårdsbiträde
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-01-26 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1993-01-11 – 1993-01-25
Ersättare
1992-11-26 – 1992-12-31
Ersättare
1992-03-17 – 1992-05-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-01-27 – 1994-10-01
Suppleant
1993-02-18 – 1994-01-26

Trafikutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-21 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1993-01-11 – 1993-01-25
Suppleant
1992-11-26 – 1992-12-31
Suppleant
1992-03-17 – 1992-05-31

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Förste vice ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28
Förste vice ordförande
2008-03-26 – 2010-10-04
Ledamot
2006-12-13 – 2008-03-26
Ledamot
2002-12-19 – 2006-12-12

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2018-09-24
Ledamot
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.

Föräldrar

Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 77.

Anställningar

Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.

Bostadsort

Västervik

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Uttagsskatt för vindkraftskooperativ

  Skriftlig fråga 2008/09:1225 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 11 september Fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m De senaste åren har vi sett hur lokala vindkraftsanläggningar har etablerats runt omkring i landet. Ofta har det skett i form av kooperativ eftersom många uppfattar det som en enkel
  Inlämnad
  2009-09-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

  Skriftlig fråga 2008/09:1224 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 11 september Fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns ett stort intresse för att öka andelen vindkraftsproducerad el i Sverige, och vi är många som arbetar för att det ska bli en verklighet. Utbyggnaden av vindkraftsproducerad
  Inlämnad
  2009-09-11
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Bluffakturor

  Skriftlig fråga 2008/09:1147 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 12 augusti Fråga 2008/09:1147 Bluffakturor av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m Under sommaren har vi kunnat konstatera att det har blivit en stor ökning av antalet bluffakturor som ohederliga människor skickar ut till företag med förhoppning att kunna lura till sig pengar. Tidigare
  Inlämnad
  2009-08-12
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Utförsäkring från sjukförsäkringen

  Skriftlig fråga 2008/09:1146 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 12 augusti Fråga 2008/09:1146 Utförsäkring från sjukförsäkringen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Från den 1 juli 2008 infördes en begränsning i sjukförsäkringen. Efter ett års sjukskrivning är det bara möjligt med förlängning i 18 månader. Till årsskiftet 20092010 drabbas
  Inlämnad
  2009-08-12
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Järnvägsnätet i Kalmar

  Skriftlig fråga 2008/09:1142 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 12 augusti Fråga 2008/09:1142 Järnvägsnätet i Kalmar av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Under sommaren har tågtrafiken i Kalmar län drabbats av många störningar. Det finns enligt uppgift många olika orsaker till problemen enligt Banverket. Skälen har bland annat varit enkelspår med brist
  Inlämnad
  2009-08-12
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Reformering av den svenska psykiatrivården

  Skriftlig fråga 2008/09:1038 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 17 juni Fråga 2008/09:1038 Reformering av den svenska psykiatrivården av Krister Örnfjäder s till socialminister Göran Hägglund kd Anders Milton fick 2003 regeringens uppdrag att som nationell psykiatrisamordnare lämna förslag till förbättringar och förändringar av den svenska psykiatrivården. Milton överlämnade
  Inlämnad
  2009-06-17
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den regionala utvecklingen

  Den regionala utvecklingen

  Interpellation 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s)

  den 13 maj Interpellation 2008/09:512 Den regionala utvecklingen av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under 2008 ökade befolkningen i Stockholm med 31 747 personer. Den minskade med 500 personer i Norrlandslänen. Siffrorna bekräftar en fortsatt trend där framförallt Norrlands inland, Bergslagen
  Inlämnad
  2009-05-13
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet

  Motion 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av utländska företag och näringsidkare med verksamhet i
  Inlämnad
  2009-06-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:NU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Omreglering av apoteksmarknaden

  Omreglering av apoteksmarknaden

  Betänkande 2008/09:SoU21

  Riksdagen sa ja till att omreglera apoteksmarknaden. Apotekets monopol ersätts av ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får driva apotek. Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor upphör därmed. Syftet är att öka företagandet och ge konsumenterna
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 150 minuter
  Justering
  2009-04-21
  Debatt
  2009-04-29
  Beslut
  2009-04-29
 • Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn

  Skriftlig fråga 2008/09:850 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 16 april Fråga 2008/09:850 Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn av Krister Örnfjäder s till miljöminister Andreas Carlgren c Runt om i vårt land finns det ett antal markområden och vattendrag som är i stort behov av sanering då de är svårt förorenade. I Kalmar län är hamnbassängen i Oskarshamn ett projekt
  Inlämnad
  2009-04-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

  Motion 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter för de minsta
  Inlämnad
  2009-04-01
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2008/09:NU19
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): 14 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regionala samordnare

  Regionala samordnare

  Interpellation 2008/09:345 av Björck, Patrik (s)

  den 18 februari Interpellation 2008/09:345 Regionala samordnare av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen började hösten 2008 att utse ett antal regionala samordnare för att möta det svåra arbetsmarknadsläget och har sedan undan för undan kompletterat med flera sådana runt om i landet.
  Inlämnad
  2009-02-18
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Godkännande av motorfordon m.m.

  Godkännande av motorfordon m.m.

  Betänkande 2008/09:TU9

  Svenska regler anpassas till ett EU-direktiv om en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon. Lagändringarna börjar gälla den 29 april 2009.
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 60 minuter
  Justering
  2009-02-26
  Debatt
  2009-03-11
  Beslut
  2009-03-11
 • Kassaregister

  Skriftlig fråga 2008/09:712 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 11 mars Fråga 2008/09:712 Kassaregister av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Från och med 2010 krävs att näringsidkare inom kontanthandeln har ett godkänt kassaregister. Kassaregistret består av två delar, dels en kassaapparat och dels en kontrollenhet. Undantagna är verksamheter med
  Inlämnad
  2009-03-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Marknaden för spel i glesbygden

  Skriftlig fråga 2008/09:691 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 4 mars Fråga 2008/09:691 Marknaden för spel i glesbygden av Krister Örnfjäder s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den så kallade Spelutredningen är nu ute på remiss. Utredningen föreslår två alternativ för hur den svenska spelmarknaden ska utvecklas. Ett alternativ är att de statliga spelbolagen
  Inlämnad
  2009-03-04
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Upprustning av Tjustbanan

  Upprustning av Tjustbanan

  Interpellation 2008/09:349 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 20 februari Interpellation 2008/09:349 Upprustning av Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Det behövs en successiv upprustning och modernisering av järnvägsnätet i sydöstra Sverige för såväl gods- som persontrafik då behovet av infrastruktursatsningar är stort. Moderna och snabba
  Inlämnad
  2009-02-20
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Regionala samordnare

  Interpellation 2008/09:356 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 25 februari Interpellation 2008/09:356 Regionala samordnare av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har utsett 36 regionala samordnare som ska göra insatser med anledning av varsel och nedläggning av olika verksamheter ute i landet. Dessa samordnare har i sin tur kontakt med den
  Inlämnad
  2009-02-25
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Ny lag om ID-kort och konsekvenser för fotobranschen

  Skriftlig fråga 2008/09:658 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 24 februari Fråga 2008/09:658 Ny lag om ID-kort och konsekvenser för fotobranschen av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Från och med den 1 juni kan den som behöver ett nytt ID-kort få vända sig till Skatteverket då en ny lag eventuellt kommer att träda i kraft. Enligt förslaget ska Skatteverket
  Inlämnad
  2009-02-24
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Glasriket

  Glasriket

  Interpellation 2008/09:265 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

  den 23 januari Interpellation 2008/09:265 Glasriket av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Glasriket är en nationell angelägenhet, inte bara för de fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län som ingår i Glasriket. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, arbeten i glesbygd, traditioner
  Inlämnad
  2009-01-23
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges glasskatter

  Sveriges glasskatter

  Interpellation 2008/09:304 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

  den 30 januari Interpellation 2008/09:304 Sveriges glasskatter av Carina Adolfsson Elgestam s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I dag, när vårt samhälle alltmer kännetecknas av varsel och nedläggningar, gäller det att finna nya och attraktiva former för att utveckla olika delar av vårt land. Det är
  Inlämnad
  2009-01-30
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Filter

Valda filter