Krister Örnfjäder (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län
Titel
Sjukvårdsbiträde
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-01-26 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1993-01-11 – 1993-01-25
Ersättare
1992-11-26 – 1992-12-31
Ersättare
1992-03-17 – 1992-05-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-01-27 – 1994-10-01
Suppleant
1993-02-18 – 1994-01-26

Trafikutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-21 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1993-01-11 – 1993-01-25
Suppleant
1992-11-26 – 1992-12-31
Suppleant
1992-03-17 – 1992-05-31

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Förste vice ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28
Förste vice ordförande
2008-03-26 – 2010-10-04
Ledamot
2006-12-13 – 2008-03-26
Ledamot
2002-12-19 – 2006-12-12

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2018-09-24
Ledamot
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.

Föräldrar

Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 77.

Anställningar

Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.

Bostadsort

Västervik

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan

  Skriftlig fråga 2006/07:1543 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 10 augusti Fråga 2006/07:1543 Upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan och Stångådalsbanan är viktiga delar av infrastrukturen i regionen. Banorna är viktiga både för näringslivet och för enskilda, inte minst för att ge goda möjligheter
  Inlämnad
  2007-08-10
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Upprustning av E 22 i Kalmar län

  Skriftlig fråga 2006/07:1542 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 10 augusti Fråga 2006/07:1542 Upprustning av E 22 i Kalmar län av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är av vital betydelse både för enskilda och för företagen i Kalmar län. Utan en väl utbyggd E 22 hämmas tillväxt och sysselsättning. Det blir svårare att ta till vara den positiva utveckling
  Inlämnad
  2007-08-10
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

  Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

  Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 29 maj Interpellation 2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om. Västerviks kommun är
  Inlämnad
  2007-05-29
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Likabehandling av sjö- och landanställda

  Likabehandling av sjö- och landanställda

  Interpellation 2006/07:585 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 28 maj Interpellation 2006/07:585 Likabehandling av sjö- och landanställda av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m Att vara sjöman är att arbeta och leva vardagsliv på ett annat sätt än de flesta andra medborgare. Om man arbetar på sjön kan man inte använda sig av samhällets tjänster och service
  Inlämnad
  2007-05-28
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum

  Skriftlig fråga 2006/07:1212 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 21 maj Fråga 2006/07:1212 Statens stöd till Astrid Lindgrens 100-årsjubileum av Krister Örnfjäder s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I år är det 100 år sedan Astrid Lindgren föddes i Vimmerby. Vi känner alla till hennes böcker och de personligheter som finns avporträtterade där. Astrid Lindgren
  Inlämnad
  2007-05-21
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.

  Motion 2006/07:Sk17 av Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:Sk17 av Krister Örnfjäder s Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:96 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. Motivering Vi socialdemokrater har i en kommittémotion motiverat varför proposition 2006/07:96 bör avslås.
  Inlämnad
  2007-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

  Motion 2006/07:Sk12 av Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:Sk12 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållsnära tjänster, m.m. i den del som avser skattelättnader för hushållstjänster.
  Inlämnad
  2007-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd

  Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd

  Interpellation 2006/07:370 av Hallengren, Lena (s)

  den 1 mars Interpellation 2006/07:370 Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd av Lena Hallengren s till statsrådet Mats Odell kd Med anledning av att Kalmar län drabbades hårt av företagsnedläggningar tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare, Ulf Lönnqvist, med uppdrag
  Inlämnad
  2007-03-01
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Försäljning av vissa statligt ägda företag

  Motion 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:N10 av Thomas Östros m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Riksdagen begär att regeringen, före en eventuell utförsäljning av innehavet i Telia Sonera,
  Inlämnad
  2007-03-19
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2006/07:NU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ankomsthandel

  Ankomsthandel

  Interpellation 2006/07:278 av Gille, Agneta (s)

  den 31 januari Interpellation 2006/07:278 Ankomsthandel av Agneta Gille s till finansminister Anders Borg m Handeln i samband med flygresor är betydande och växande. Det uppstår i dag ett onödigt och miljöbelastande transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten måste köpas på avreseorten. De volymer
  Inlämnad
  2007-01-31
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet

  Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet

  Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

  den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under
  Inlämnad
  2007-01-29
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Telekommunikationer

  Skriftlig fråga 2006/07:566 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 30 januari Fråga 2006/07:566 Telekommunikationer av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Kalmar län drabbades hårt av stormen Pers framfart. Många människor som bor utanför tätorterna isolerades då stormen drog fram och träd föll ned och spärrade vägarna. De nedfallande träden rev även ned
  Inlämnad
  2007-01-30
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Rikstrafiken och Gotlandsfärjan

  Rikstrafiken och Gotlandsfärjan

  Interpellation 2006/07:216 av Brandin, Claes-Göran (s)

  den 11 januari Interpellation 2006/07:216 Rikstrafiken och Gotlandsfärjan av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Under hösten 2006 inbjöd Rikstrafiken rederierna att lägga anbud på färjetrafiken mellan Gotland och svenska fastlandet. Inga anbud lades, bland annat eftersom anbudstiden ansågs
  Inlämnad
  2007-01-11
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Beslagtagna bilars värde

  Skriftlig fråga 2006/07:553 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 26 januari Fråga 2006/07:553 Beslagtagna bilars värde av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m En man som fick sin bil beslagtagen i samband med att han dömdes för rattonykterhet överklagade beslutet till Högsta domstolen. I sin dom anger domstolen att bilens värde ska påverka beslutet och
  Inlämnad
  2007-01-26
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Återkallande av läkarlegitimation

  Skriftlig fråga 2006/07:552 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 26 januari Fråga 2006/07:552 Återkallande av läkarlegitimation av Krister Örnfjäder s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringsrätten har i en nyligen avkunnad dom beslutat att en läkare som dömts för barnporrbrott av tingsrätten får behålla sin läkarlegitimation. Enligt Regeringsrätten är brottet att
  Inlämnad
  2007-01-26
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: E 22

  E 22

  Interpellation 2006/07:168 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 15 december Interpellation 2006/07:168 E 22 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är en viktig livsnerv för Kalmar län liksom för de andra länen i sydöstra Sverige. Den sträcker sig mellan Norrköping och Malmö utefter 21 kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd på över en miljon
  Inlämnad
  2006-12-15
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken

  Interpellation 2006/07:220 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 12 januari Interpellation 2006/07:220 Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet pekat på det faktum att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med utländska rederier. Många utländska
  Inlämnad
  2007-01-12
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Konkurrensneutralitet

  Skriftlig fråga 2006/07:437 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 27 december Fråga 2006/07:437 Konkurrensneutralitet av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Upphandling av Gotlandstrafiken pågår och i samband med detta har det upptäckts att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med de utländska rederierna. Många av de utländska rederierna har
  Inlämnad
  2006-12-27
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tidtabell för utbyggnad av E 22

  Tidtabell för utbyggnad av E 22

  Interpellation 2006/07:123 av Nylander, Christer (fp)

  den 1 december Interpellation 2006/07:123 Tidtabell för utbyggnad av E 22 av Christer Nylander fp till statsrådet Åsa Torstensson c Den nya regeringen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att det finns ett tydligt samband mellan bra infrastruktur och tillväxt. Det är ett viktigt konstaterande. Infrastruktursatsningar
  Inlämnad
  2006-12-01
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

  Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

  Betänkande 2006/07:AU3

  Riksdagen skickade tillbaka ärendet om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att införandet av den successiva sänkningen av a-kassan senareläggs, från den 1 januari 2007 till den 5 mars. Vidare hade utskottet föreslagit
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  130, 361 minuter
  Justering
  2006-12-12
  Debatt
  2006-12-20
  Beslut
  2006-12-20

Filter

Valda filter