Krister Örnfjäder (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län
Titel
Sjukvårdsbiträde
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-01-26 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1993-01-11 – 1993-01-25
Ersättare
1992-11-26 – 1992-12-31
Ersättare
1992-03-17 – 1992-05-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-01-27 – 1994-10-01
Suppleant
1993-02-18 – 1994-01-26

Trafikutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-21 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1993-01-11 – 1993-01-25
Suppleant
1992-11-26 – 1992-12-31
Suppleant
1992-03-17 – 1992-05-31

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Förste vice ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28
Förste vice ordförande
2008-03-26 – 2010-10-04
Ledamot
2006-12-13 – 2008-03-26
Ledamot
2002-12-19 – 2006-12-12

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2018-09-24
Ledamot
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.

Föräldrar

Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 77.

Anställningar

Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.

Bostadsort

Västervik

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

  Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

  Betänkande 2012/13:NU22

  Riksrevisionen har granskat om regeringen och de förvaltande myndigheterna, det vill säga Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, har skapat förutsättningar för en mer effektiv användning av medlen från EU:s strukturfonder genom att förenkla administrationen i strukturfondsprojekten. Regeringen har

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 46 minuter
  Justering
  2013-06-04
  Debatt
  2013-06-17
  Beslut
  2013-06-17
 • med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012

  Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2013-06-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2013/14:NU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Yrkeskompetensbevis för förare av tung lastbil

  Skriftlig fråga 2012/13:548 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 29 maj Fråga 2012/13:548 Yrkeskompetensbevis för förare av tung lastbil av Krister Örnfjäder S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M 2009 blev det lag på att förare av tung lastbil måste ha ett så kallat YKB, yrkeskompetensbevis. Fortfarande saknar enligt uppgift 116 000 chaufförer den utbildningen. Jag

  Inlämnad
  2013-05-29
  Besvarare
  Catharina Elmsäter-Svärd (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Juridiskt bindande arbetsavtal

  Juridiskt bindande arbetsavtal

  Interpellation 2012/13:275 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 15 februari Interpellation 2012/13:275 Juridiskt bindande arbetsavtal av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på personen som lämnar hemlandet för det okända lämnar familj, vänner, bostad, säljer

  Inlämnad
  2013-02-15
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

  Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom

  Inlämnad
  2013-04-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:NU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bidrag till resurscentrum för kvinnor

  Skriftlig fråga 2012/13:442 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 17 april Fråga 2012/13:442 Bidrag till resurscentrum för kvinnor av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Regeringen har beslutat att medlen till resurscentrum för kvinnor ska utgöra ett verksamhetsbidrag, med målet att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i

  Inlämnad
  2013-04-17
  Besvarare
  Annie Lööf (C)
 • med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

  Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla en tidsplan i syfte att

  Inlämnad
  2013-04-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2012/13:NU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Handläggningstider hos länsstyrelser

  Skriftlig fråga 2012/13:371 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 8 mars Fråga 2012/13:371 Handläggningstider hos länsstyrelser av Krister Örnfjäder S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt uppgift råder det långa handläggningstider hos länsstyrelser när det gäller investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet. Från ansökan till utbetalning kan det handla om ett och

  Inlämnad
  2013-03-08
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Handel med skrot

  Skriftlig fråga 2012/13:370 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 8 mars Fråga 2012/13:370 Handel med skrot av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C I dag har vi ett stort problem med metallstölder. Exempel på sådana är stölder av koppar från byggnader och kommunikationssystem. Konsekvenserna av detta blir stora för samhället. Enligt uppgift från Regeringskansliet

  Inlämnad
  2013-03-08
  Besvarare
  Annie Lööf (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor

  Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor

  Interpellation 2012/13:279 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 18 februari Interpellation 2012/13:279 Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C Jag har tidigare ställt en fråga till näringsministern om verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. Bakgrunden var att regeringen fattade beslut i december

  Inlämnad
  2013-02-18
  Besvarare
  Annie Lööf (C)
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Statsministerns

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden

  Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden

  Interpellation 2012/13:232 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 29 januari Interpellation 2012/13:232 Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Jag ställde den 20 november 2012 en fråga till statsrådet Tobias Billström. Frågan hade följande text: Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare från tredjeland

  Inlämnad
  2013-01-29
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ordning och reda på arbetsmarknaden

  Ordning och reda på arbetsmarknaden

  Interpellation 2012/13:224 av Jansson, Eva-Lena (S)

  den 24 januari Interpellation 2012/13:224 Ordning och reda på arbetsmarknaden av Eva-Lena Jansson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Frågan om hur människor utnyttjas som billig arbetskraft av oseriösa arbetsgivare är inte ny. Redan 2010 debatterades frågan i riksdagen med anledning av att gränspolisen

  Inlämnad
  2013-01-24
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Verksamhetsbidrag till resurscentrum

  Skriftlig fråga 2012/13:301 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 8 februari Fråga 2012/13:301 Verksamhetsbidrag till resurscentrum av Krister Örnfjäder S till näringsminister Annie Lööf C I december 2009 tog regeringen beslut om ett treårigt verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. I december 2010 togs de första besluten av Tillväxtverket. Regeringen fattade den

  Inlämnad
  2013-02-08
  Besvarare
  Annie Lööf (C)
 • Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun

  Skriftlig fråga 2012/13:246 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 16 januari Fråga 2012/13:246 Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun av Krister Örnfjäder S till utbildningsminister Jan Björklund FP Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun har bedrivit distansutbildning på gymnasienivå sedan 1958. I början av 1990-talet fick man möjlighet att ta emot elever från hela landet,

  Inlämnad
  2013-01-16
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

  Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

  Betänkande 2012/13:NU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Regional tillväxt. Totalt anslås cirka 3,4 miljarder kronor till utgiftsområdet för 2013. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  47, 127 minuter
  Justering
  2012-11-27
  Debatt
  2012-12-18
  Beslut
  2012-12-18
 • Svenskt bistånd genom IPU

  Skriftlig fråga 2012/13:188 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 7 december Fråga 2012/13:188 Svenskt bistånd genom IPU av Krister Örnfjäder S till statsrådet Gunilla Carlsson M Sveriges regering har i sin budgetproposition 100 miljoner avsatta till aktiviteter i samband med den arabiska våren. Syftet är att stärka och medverka till en demokratisering av länder i Mellanöstern

  Inlämnad
  2012-12-07
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Juridiskt bindande arbetstillstånd

  Skriftlig fråga 2012/13:139 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 23 november Fråga 2012/13:139 Juridiskt bindande arbetstillstånd av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på personen som lämnar hemlandet för det okända lämnar familj, vänner, bostad, säljer ägodelar,

  Inlämnad
  2012-11-23
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden

  Skriftlig fråga 2012/13:138 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 23 november Fråga 2012/13:138 Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Då en arbetsgivare anställer en arbetstagare från tredje land krävs enligt utlänningslagen en anställning där arbetsvillkoren är i överensstämmelse med gällande kollektivavtal

  Inlämnad
  2012-11-23
  Besvarare
  Tobias Billström (M)
 • Arbetsmarknadsprövning

  Skriftlig fråga 2012/13:137 av Örnfjäder, Krister (S)

  den 23 november Fråga 2012/13:137 Arbetsmarknadsprövning av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M Att människor flyttar dit jobben finns är naturligt. Det är bra för oss att människor söker sig till Sverige för att arbeta, eftersom det främjar tillväxten. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövning

  Inlämnad
  2012-11-23
  Besvarare
  Tobias Billström (M)

Filter

Valda filter