Krister Örnfjäder (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Kalmar län
Titel
Sjukvårdsbiträde
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-01-26 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1993-01-11 – 1993-01-25
Ersättare
1992-11-26 – 1992-12-31
Ersättare
1992-03-17 – 1992-05-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-01-27 – 1994-10-01
Suppleant
1993-02-18 – 1994-01-26

Trafikutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-21 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1993-01-11 – 1993-01-25
Suppleant
1992-11-26 – 1992-12-31
Suppleant
1992-03-17 – 1992-05-31

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Förste vice ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28
Förste vice ordförande
2008-03-26 – 2010-10-04
Ledamot
2006-12-13 – 2008-03-26
Ledamot
2002-12-19 – 2006-12-12

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2018-09-24
Ledamot
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.

Föräldrar

Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 77.

Anställningar

Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.

Bostadsort

Västervik

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.

Sagt och gjort

Valda filter
 • kärnkraften

  Skriftlig fråga 2004/05:1839 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 9 juni Fråga 2004/05:1839 av Krister Örnfjäder s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kärnkraften Det finns en politisk majoritet för att på sikt avveckla kärnkraften. Men vi har samtidigt slagit fast att omställningen av energisystemet är en genomgripande process som måste genomföras på ett ansvarsfullt

  Inlämnad
  2005-06-09
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfart

  Luftfart

  Betänkande 2004/05:TU10

  Nu vill riksdagen skärpa kontrollen av nykterheten hos flygbesättningar. Regeringen bör därför presentera ett system som innebär att man säkert kan garantera att flygbesättningar uppfyller kraven på nykterhet och drogfrihet.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  46, 109 minuter
  Beredning
  2005-03-22
  Justering
  2005-04-19
  Debatt
  2005-05-18
  Beslut
  2005-05-18
 • tingsrätternas nya organisation

  Skriftlig fråga 2004/05:1548 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 29 april Fråga 2004/05:1548 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas nya organisation Förändringen av tingsrättsorganisationen har bland annat inneburit att de tre tingsrätterna i Kalmar län har slagits ihop till en med kansliort i Kalmar och tingsställen i Västervik och Oskarshamn.

  Inlämnad
  2005-04-29
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Betänkande 2004/05:MJU10

  Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att

  Behandlade dokument
  133
  Förslagspunkter
  66
  Reservationer
  60 
  Anföranden och repliker
  56, 1 minuter
  Justering
  2005-03-22
  Debatt
  2005-04-13
  Beslut
  2005-04-13
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: nya tåg till Kalmar och Östergötland

  nya tåg till Kalmar och Östergötland

  Interpellation 2004/05:470 av Pålsson, Chatrine (kd)

  den 15 mars Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om nya tåg till Kalmar och Östergötland År 2004 är ett mörkt år för Kalmar län. Relativt sett kanske sydöstra Sverige är den del av vårt land som haft det tuffaste arbetsmarknadsläget under senare tid. Trots detta tvingas vi

  Inlämnad
  2005-03-15
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • ökade möjligheter att arbetspendla

  Skriftlig fråga 2004/05:1281 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 18 mars Fråga 2004/05:1281 av Krister Örnfjäder s till finansminister Pär Nuder om ökade möjligheter att arbetspendla Regionsförstoring och bättre möjligheter att pendla är nödvändiga förutsättningar för att stärka människors ställning på arbetsmarknaden samtidigt som de kan bo kvar och inte tvingas att flytta.

  Inlämnad
  2005-03-18
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • varningstriangel på läkemedel

  Skriftlig fråga 2004/05:562 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 9 december Fråga 2004/05:562 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ylva Johansson om varningstriangel på läkemedel Enligt uppgift kommer den varningstriangel som finns på läkemedel att avskaffas. Den ska senast i slutet av 2006 vara ersatt med en varningstext i läkemedlets bipacksedel. Skälet uppges vara att det

  Inlämnad
  2004-12-09
  Besvarare
  Ylva Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inspektionsverksamheten inom trafikslagen

  Inspektionsverksamheten inom trafikslagen

  Betänkande 2004/05:TU4

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka hur en ny myndighet för trafikinspektion ska organiseras. Den nya myndigheten ska komma i gång under första halvåret 2006 och ersätta inspektionerna för sjöfarten, väg-, järnvägs- och flygtrafiken. Regeringen ska senast i budgetpropositionen hösten 2005

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2004-11-16
  Debatt
  2004-11-25
  Beslut
  2004-11-25
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnaden av E 22

  utbyggnaden av E 22

  Interpellation 2004/05:123 av Nylander, Christer (fp)

  den 3 november Interpellation 2004/05:123 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 Behovet av en utbyggnad av E 22 genom Skåne och vidare norrut är väldokumenterat. Vägen bör vara en prioriterad nationell angelägenhet, som väl fyller de av riksdagen fastställda transportpolitiska

  Inlämnad
  2004-11-03
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård

  räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård

  Interpellation 2004/05:119 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

  den 2 november Interpellation 2004/05:119 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård För min del handlar en levande skärgård om mer än fina ord i högtidstal. Jag vill ha en levande skärgård året runt. Tryggheten är då en viktig fråga. Det gäller

  Inlämnad
  2004-11-02
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • utbyggnaden av E 22

  Interpellation 2004/05:151 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 17 november Interpellation 2004/05:151 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 E 22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för sydöstra Sverige. De fyra berörda länen Skåne, Blekinge, Kalmar och Östergötland och dess kommuner och företag har länge arbetat för

  Inlämnad
  2004-11-17
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Forskningens betydelse

  Motion 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. s Forskningens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningens betydelse. Motivering Den svenska högskolan har under det senaste decenniet genomgått en rejäl expansion. Detta

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Entreprenörskap

  Motion 2004/05:N448 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N448 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Entreprenörskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om entreprenörskap. Motivering Nya entreprenörsformer kan vara ett av sätten för att öka tillväxten i samhället. Kooperativa företag

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rätt till heltidsanställning

  Motion 2004/05:A282 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A282 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman s Rätt till heltidsanställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätt till heltidsanställning. Motivering Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokalisering av statlig verksamhet

  Motion 2004/05:N385 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N385 av Krister Örnfjäder m.fl. s Lokalisering av statlig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är hårt drabbat av företagsnedläggningar.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Högskolors rätt att examinera doktorer

  Motion 2004/05:Ub421 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub421 av Margareta Sandgren m.fl. s Högskolors rätt att examinera doktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten för högskolor att få examinera inom delar av vetenskapsområden. Motivering Antalet utbildningsplatser

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sjöräddningen

  Motion 2004/05:Fö230 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö230 av Christer Skoog m.fl. s Sjöräddningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att hitta en permanent lösning vad gäller sjöräddningens organisation. Motivering Så här skrev vi i motion 2003/04:Fö229: Sjöräddningssällskapet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Eftersupning

  Motion 2004/05:Ju383 av Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju383 av Krister Örnfjäder s Eftersupning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillägg i lagen som förhindrar möjlighet att hänvisa till alkoholförtäring efter olycka eller trafikbrott. Motivering I Sverige har vi

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Företagens ansvar vid nedläggningar

  Motion 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. s Företagens ansvar vid nedläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Etablering av våtmarksområden

  Motion 2004/05:MJ374 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ374 av Krister Örnfjäder och Agneta Ringman s Etablering av våtmarksområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av våtmarksområden i Kalmar län. Motivering Det behövs en rad insatser för att förbättra miljön

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter