Krister Örnfjäder (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län
Titel
Sjukvårdsbiträde
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-01-26 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1993-01-11 – 1993-01-25
Ersättare
1992-11-26 – 1992-12-31
Ersättare
1992-03-17 – 1992-05-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-01-27 – 1994-10-01
Suppleant
1993-02-18 – 1994-01-26

Trafikutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-21 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1993-01-11 – 1993-01-25
Suppleant
1992-11-26 – 1992-12-31
Suppleant
1992-03-17 – 1992-05-31

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Förste vice ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28
Förste vice ordförande
2008-03-26 – 2010-10-04
Ledamot
2006-12-13 – 2008-03-26
Ledamot
2002-12-19 – 2006-12-12

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2018-09-24
Ledamot
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.

Föräldrar

Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 77.

Anställningar

Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.

Bostadsort

Västervik

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • skattekontorens rådgivande funktion

  Skriftlig fråga 2003/04:1405 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 5 juli Fråga 2003/04:1405 av Krister Örnfjäder s till finansminister Bosse Ringholm om skattekontorens rådgivande funktion Som privatperson eller företagare kan man vända sig till Skatteverket och dess lokala kontor runtom i landet för att få råd i olika skattefrågor. De råd som myndigheten lämnar uppfattas och

  Inlämnad
  2004-07-05
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Titel saknas

  Titel saknas

  Betänkande 2003/04:TU13

  En ny lag om sjöfartsskydd ska komplettera EU-regler om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Reglerna ska skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Den nya lagen innebär bland annat att det blir möjligt att utföra kroppsvisitation och undersöka egendom på fartyg eller i hamnanläggningar utan att det finns någon misstanke om brott, på samma sätt som i dag sker inom flygsektorn.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 58 minuter
  Justering
  2004-05-13
  Debatt
  2004-05-27
  Beslut
  2004-05-28
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statliga insatser i norra Kalmar län

  statliga insatser i norra Kalmar län

  Interpellation 2003/04:439 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 21 april Interpellation 2003/04:439 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ulrica Messing om statliga insatser i norra Kalmar län Västerviksregionen är hårt drabbad av minskad sysselsättning och därmed en negativ befolkningsutveckling. Det räcker att nämna den planerade nedläggningen av Electrolux för att inse

  Inlämnad
  2004-04-21
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: domstolarna och rättsväsendet i Skåne

  domstolarna och rättsväsendet i Skåne

  Interpellation 2003/04:372 av Johansson, Carl-Axel (m)

  den 18 mars Interpellation 2003/04:372 av Carl-Axel Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om domstolarna och rättsväsendet i Skåne Domstolsverket har utrett en minskning av antalet domstolar, bland annat i Skåne. Låt mig slå fast att domstolsväsendet kan behöva en reformering. Statsministern har slagit

  Inlämnad
  2004-03-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • avgift för skolresor

  Skriftlig fråga 2003/04:620 av Örnfjäder, Krister (s)

  den 23 januari Fråga 2003/04:620 av Krister Örnfjäder s till utbildningsminister Thomas Östros om avgift för skolresor I Västerviks kommun har det uppstått en debatt om man inom ramen för skolans verksamhet kan anordna en kombinerad klass- och studieresa en resa där eleverna är med och bidrar ekonomiskt genom eget

  Inlämnad
  2004-01-23
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk

  Motion 2003/04:MJ16 av Christer Skoog m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ16 av Christer Skoog m.fl. s med anledning av prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om långsiktig fiskeforskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2004-01-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk

  Motion 2003/04:MJ15 av Göran Persson i Simrishamn och Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ15 av Göran Persson i Simrishamn och Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den odling och utsättning av eftertraktad fisk som i dag är tillåten i Sverige

  Inlämnad
  2004-01-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2003/04:TU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 28,5 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2004. Största delen, 24 miljarder kronor, går till underhåll och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket ökar därmed med 1,5 miljarder kronor jämfört med år 2003. Anslagen till väghållning

  Behandlade dokument
  118
  Förslagspunkter
  52
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  97, 177 minuter
  Beredning
  2003-10-16
  Justering
  2003-11-25
  Debatt
  2003-12-03
  Beslut
  2003-12-04
 • Fibromyalgi och generaliserad smärta

  Motion 2003/04:So548 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So548 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Fibromyalgi och generaliserad smärta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av åtgärder mot fibromyalgi och generaliserad smärta. Motivering Fibromyalgi är en mjukdelsreumatisk

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Baltic Business Research Institute

  Motion 2003/04:Ub434 av Agneta Ringman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub434 av Agneta Ringman m.fl. s Baltic Business Research Institute Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etableringen av ett forskningsinstitut Baltic Business Research Institute i Kalmar län. Motivering Redan idag är

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utvärdering av avreglering

  Motion 2003/04:T458 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:T458 av Krister Örnfjäder m.fl. s Utvärdering av avreglering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av en utvärdering av de avregleringar som genomförts i Sverige. Motivering Ett väl fungerande samhälle måste

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förtroendevaldas tjänstepension

  Motion 2003/04:Sk303 av Krister Örnfjäder och Ann-Marie Fagerström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk303 av Krister Örnfjäder och Ann-Marie Fagerström s Förtroendevaldas tjänstepension Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förtroendevalda skall likställas med arbetstagare i tjänstepensionshänseende. Motivering Vi

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Läkemedel efter behov

  Motion 2003/04:So310 av Krister Örnfjäder och Ann-Marie Fagerström (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:So310 av Krister Örnfjäder och Ann-Marie Fagerström s Läkemedel efter behov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av läkemedelsuttag vad gäller barn till ensamstående föräldrar. Motivering I en rapport

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Glasriket

  Motion 2003/04:N364 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N364 av Tomas Eneroth m.fl. s Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen uppmärksammar glasindustrins problem och utvecklingsmöjligheter. Motivering Den svenska glasindustrin är väl känd och står för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kooperativt företagande

  Motion 2003/04:N361 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N361 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s Kooperativt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett långsiktigt statligt stöd till utveckling av kooperativt företagande. LKU den sociala ekonomins företagsutvecklare

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kostnader för el

  Motion 2003/04:N277 av Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:N277 av Krister Örnfjäder s Kostnader för el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av kostnadsutvecklingen för elpriset och dess konsekvenser. Motivering Vi har i Sverige sedan ett antal år en avreglerad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tullverksamheten i Kalmar län

  Motion 2003/04:Sk414 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk414 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt s Tullverksamheten i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tullverksamheten i Kalmar län. Motivering Tullverket står inför stora besparingar. Enligt uppgift skall

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fakturabedrägerier

  Motion 2003/04:L328 av Agneta Ringman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:L328 av Agneta Ringman m.fl. s Fakturabedrägerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot fakturabedrägerier. Motivering En typ av brottslighet som tycks ha ökat mycket kraftigt är fakturabedrägerier. Företag

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsumentinformationen

  Motion 2003/04:L309 av Christina Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:L309 av Christina Axelsson m.fl. s Konsumentinformationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter för konsumenterna att organisera sig för att påverka och agera i konsumentfrågor samt om konsumenternas behov

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Trafikskadade och läkarnas ansvar

  Motion 2003/04:L242 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:L242 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Trafikskadade och läkarnas ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsyn över försäkringsbolagens sakkunnigläkare. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:LU9 2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter