Krister Örnfjäder (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Kalmar län
Titel
Sjukvårdsbiträde
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-01-26 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Ersättare
1993-01-11 – 1993-01-25
Ersättare
1992-11-26 – 1992-12-31
Ersättare
1992-03-17 – 1992-05-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-01-27 – 1994-10-01
Suppleant
1993-02-18 – 1994-01-26

Trafikutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-12-21 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1993-01-11 – 1993-01-25
Suppleant
1992-11-26 – 1992-12-31
Suppleant
1992-03-17 – 1992-05-31

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Ledamot
2014-11-25 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-11-25
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2012-03-23 – 2014-09-29
Suppleant
2010-10-12 – 2012-03-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Suppleant
2017-11-14 – 2017-12-15
Suppleant
2017-05-02 – 2017-06-14
Suppleant
2016-11-15 – 2016-12-14
Suppleant
2016-04-12 – 2016-05-25
Suppleant
2015-11-17 – 2015-12-16
Suppleant
2015-04-14 – 2015-06-16

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ordförande
2014-11-04 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-28 – 2014-11-04
Förste vice ordförande
2010-11-17 – 2014-10-28
Förste vice ordförande
2008-03-26 – 2010-10-04
Ledamot
2006-12-13 – 2008-03-26
Ledamot
2002-12-19 – 2006-12-12

Valberedningen

Ledamot
2014-09-29 – 2018-09-24
Ledamot
2006-10-02 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.

Föräldrar

Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.

Utbildning

Gymnasieskola, slutår 77.

Anställningar

Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.

Bostadsort

Västervik

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:TU39
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan

  Motion 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan Inledning Skolan skall ge kunskaper som ökar alla människors möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd. Skolan skall

  Inlämnad
  1993-04-28
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1992/93:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.

  Motion 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. Inledning Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och goda betingelser för näringslivet.

  Inlämnad
  1993-04-14
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1992/93:TU30
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

  Motion 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Målet för trafiksäkerhetsarbetet måste vara att alla kan färdas säkert på vägarna. Det gäller samtliga trafikantgrupper, såväl barn och gamla, fotgängare och cyklister, som

  Inlämnad
  1993-04-14
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1992/93:TU29 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. I propositionen föreslås att investeringar i vägar och järnvägar skall planeras inom en ram av 88 miljarder kronor för perioden 1994-2003. Utöver detta föreslås 10 miljarder

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1992/93:TU30 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:194 Särskilt statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår

  Motion 1992/93:Ub156 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub156 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop 1992/93:194 Särskilt statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår I en partimotion med anledning av budgetpropositionen föreslog vi socialdemokrater som ett led i kampen mot arbetslösheten

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:T31 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T31 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Framtidens transportforskning Trafik och transporter har en vital funktion i vårt samhälle. Efterfrågan på transporttjänster såväl kvantitativt som kvalitativt speglar behovet av resor

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:TU34
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. (s, fp, m, c, kds, nyd, -)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg 1. Sammanfattning Proposition nr 170 innehåller bl.a. beskrivning av exempel på ändamålsenliga modeller för forskning vid mindre och medelstora högskolor. Förslaget

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biståndsprojekt för civil luftfart i de baltiska staterna

  Motion 1992/93:U248 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:U248 av Krister Örnfjäder m.fl. s Biståndsprojekt för civil luftfart i de baltiska staterna Sedan några år tillbaka är Estland, Lettland och Litauen självständiga stater. Ett faktum som vi alla har goda skäl att konstatera inför den frotsatta utvecklingen i vårt eget land och de baltiska

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till Baltikum för småskalig verksamhet

  Motion 1992/93:U211 av Christer Lindblom m.fl. (fp, m, c, s, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:U211 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, m, c, nyd, kds Bidrag till Baltikum för småskalig verksamhet Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Affärskontakter med Östeuropa

  Motion 1992/93:U210 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:U210 av Lena Öhrsvik m.fl. s Affärskontakter med Östeuropa Den pågående demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Östeuropa kan, åtminstone på längre sikt, ge en ny marknad för svenskt näringsliv. Företagen i Kalmar län har, med sin geografiska närhet, goda förutsättningar att skapa

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Mönsterås Bruk

  Motion 1992/93:N216 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:N216 av Bengt Kronblad m.fl. s Mönsterås Bruk Kalmar län och Sverige behöver i dag en politik som ökar investering och tillväxten i industrin. Den ekonomiska kris som råder, med risk för fallande BNP tredje året i rad, är i mångt och mycket liktydigt med en industrikris. Bara på några

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Projekt för företagsutveckling i Kalmar län

  Motion 1992/93:N215 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:N215 av Bengt Kronblad m.fl. s Projekt för företagsutveckling i Kalmar län Bakgrund till motionen är det svaga sysselsättningsläget med mycket hög arbetslöshet och den sårbarhet för konjunkturoch strukturförändringar som näringslivet i Kalmar län visar. Kontor Arbetslösa Relativ Lediga

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förverkande av smuggelbåtar

  Motion 1992/93:Sf624 av Krister Örnfjäder och Lena Öhrsvik (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf624 av Krister Örnfjäder och Lena Öhrsvik s Förverkande av smuggelbåtar På kort tid har vi vid två tillfällen fått uppleva hur flyktingar på ett människoovärdigt sätt smugglats från Ryssland över Baltikum till Sverige. Ansvariga för denna trafik är professionella och hänsynslösa människosmugglare

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Kalmar län

  Motion 1992/93:A407 av Förste vice talman Stig Alemyr m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A407 av Förste vice talman Stig Alemyr m.fl. s Sysselsättningen i Kalmar län Pressa ner arbetslösheten i ett första steg till 3 procent i Kalmar län. Öka den statliga verksamheten med 3 procent. Öka utbildningsutbudet med 3 3 procent. Öka industriinvesteringarna med 33 procent. Kalmar län

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag

  Motion 1992/93:A253 av Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A253 av Krister Örnfjäder s Ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag I propositionen föreslås att AMU-gruppen ombildas till aktiebolag. Bolagiseringen bör genomföras i form av en koncern med moderbolag och ett antal dotterbolag. Regeringens proposition innehåller uppgifter om att det

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre bevakning av våra kuster

  Motion 1992/93:Fö610 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö610 av Krister Örnfjäder m.fl. s Bättre bevakning av våra kuster Sydöstra Sveriges kuststräcka är ett långt och svårbevakat område. Sedan lång tid tillbaka finns en tradition med yrkesmässig sjöfart och i modernare tid har en omfattande fritidsbåtsverksamhet tillkommit. För att sköta

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av statliga arbetstillfällen till Kalmar län

  Motion 1992/93:A422 av Marianne Jönsson m.fl. (c, fp, s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A422 av Marianne Jönsson m.fl. c, s, fp Lokalisering av statliga arbetstillfällen till Kalmar län I denna motion föreslår vi att fler statliga arbetstillfällen lokaliseras till Kalmar län. Det nya mediaverket och statens institutionsstyrelse bör därför lokaliseras till Kalmar län. Allsidig

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:AU13 1992/93:KU36 1992/93:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Placering av tullpersonal i Västerviks kommun

  Motion 1992/93:Sk632 av Krister Örnfjäder (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk632 av Krister Örnfjäder s Placering av tullpersonal i Västerviks kommun Vid Generaltullstyrelsens senaste omorganisation lades tullens permanenta placering av personal i Västerviks kommun ner, ett beslut som tyvärr fått negativa konsekvenser för de myndigheter som skall upprätthålla

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av nytt landsarkiv till Kalmar

  Motion 1992/93:Kr231 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr231 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Lokalisering av nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter