Krister Hammarbergh (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Norrbottens län
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Valprövningsnämnden

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2004-07-20 – 2018-09-24

Justitieutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2005-04-05

Näringsutskottet

Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2005-04-06 – 2006-10-02

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Deputerad
2008-01-29 – 2008-05-07

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-15 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2014-10-14
Ledamot
2008-10-07 – 2010-10-12
Suppleant
2008-03-11 – 2008-10-07

Valprövningsnämnden

Ledamot
2023-03-23 –
Suppleant
2019-03-13 – 2023-03-22

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 04-. Ledamot justitieutskottet 06-, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 08-10. Suppleant socialförsäkringsutskottet 04-05, näringsutskottet 04-10, trafikutskottet 05-06 och EU-nämnden 08 och 14-.

Föräldrar

Byggnadsingenjören Hans Hammarbergh och assistenten Astrid Hammarbergh, f. Lundström.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Implementering av vapendirektivet

  Skriftlig fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2017/18:485 Implementering av vapendirektivet av Krister Hammarbergh M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I början av året togs beslutet om det så kallade nya vapendirektivet. Svensk lagstiftning ska nu anpassas till direktivet. En utredning pågår för närvarande. Hur lagstiftning översätts har

  Inlämnad
  2017-12-14
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Utbetalningar från Kriminalvården

  Skriftlig fråga 2016/17:1270 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:1270 Utbetalningar från Kriminalvården av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vid akut hjälpbehov kan intagna vid Kriminalvårdens anstalter vid frigivning beviljas bidrag för hemresa, uppehälle samt under vissa omständigheter kläder och skor i enlighet med Kriminalvårdens

  Inlämnad
  2017-04-21
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter

  Skriftlig fråga 2016/17:1160 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:1160 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan den 1 april 2016 är statliga myndigheter skyldiga att rapportera in allvarliga it-incidenter till MSB samt anmäla incidenter kopplade till rikets säkerhet till Säkerhetspolisen alternativt

  Inlämnad
  2017-03-30
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet

  Skriftlig fråga 2016/17:927 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:927 Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Religionsfriheten är en av de viktigaste rättigheterna i en demokrati. I Sverige är den reglerad såväl i grundlag som i internationella konventioner som

  Inlämnad
  2017-02-23
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Reglers efterlevnad inom polisen

  Skriftlig fråga 2016/17:520 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:520 Reglers efterlevnad inom polisen av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Datainspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur polisen gallrar uppgifter i sina fingeravtrycksregister. Granskningen har påvisat flera brister. Konsekvensen är, för det första, att fingeravtryck från

  Inlämnad
  2016-12-14
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Budapestkonventionen

  Skriftlig fråga 2016/17:371 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:371 Budapestkonventionen av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Europarådets it-brottskonvention CETS no. 185 Budapestkonventionen syftar huvudsakligen till att harmonisera lagstiftning och förenkla internationellt samarbete gällande cyberbrottslighet. Konventionen avser att fastlägga riktlinjer

  Inlämnad
  2016-11-23
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Genomsökning av båtar

  Skriftlig fråga 2016/17:348 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:348 Genomsökning av båtar av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt 20 a polislagen 1984:387 får en polis genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn

  Inlämnad
  2016-11-17
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Inrättandet av en brottsofferportal

  Skriftlig fråga 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:347 Inrättandet av en brottsofferportal av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Riksdagen har i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att inrätta en brottsofferportal för personer som utsätts för id-kapningar eller bedrägerier. Förutom att få samlad information

  Inlämnad
  2016-11-17
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Främlingspass och resedokument

  Skriftlig fråga 2016/17:307 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:307 Främlingspass och resedokument av Krister Hammarbergh M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Jag har tidigare frågat ministern när regeringen tänker presentera ett lagförslag där även utfärdandet av främlingspass och resedokument begränsas. I sitt svar till mig hänvisar ministern

  Inlämnad
  2016-11-10
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Deltidspoliser

  Skriftlig fråga 2016/17:176 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:176 Deltidspoliser av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Vi ser en alltmer påfrestad Polismyndighet med stora utmaningar. När många medborgare saknar en närvarande och synlig polis, en avsaknad som är särskilt påtaglig i lands- och glesbygd, då har svensk polis problem. För Moderaterna

  Inlämnad
  2016-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Missbruk av resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort

  Skriftlig fråga 2016/17:140 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2016/17:140 Missbruk av resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Tidigare i år infördes skärpta regler för att minska missbruket av svenska pass. Begränsningen av antalet utgivna vanliga pass till tre stycken under en femårsperiod var en välbehövlig

  Inlämnad
  2016-10-18
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Trafikledning i norra Sverige

  Skriftlig fråga 2014/15:152 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2014/15:152 Trafikledning i norra Sverige av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har i utredningen Rätt funktion på rätt plats tittat på behovet av att fortsätta att modernisera trafikledningssystemet. Trafikverket har även beslutat om att köpa in ett nytt trafikledningssystem för

  Inlämnad
  2014-12-22
  Besvarare
  Anna Johansson (S)
 • Stölder från byggarbetsplatser

  Skriftlig fråga 2014/15:147 av Krister Hammarbergh (M)

  Fråga 2014/15:147 Stölder från byggarbetsplatser av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Stölder från landets byggarbetsplatser kostar samhället miljardbelopp varje år. Enligt Brottsförebyggande rådet Brå inträffade förra året drygt 5 400 fall. Branschen gör dock gällande att mörkertalen är stora eftersom

  Inlämnad
  2014-12-19
  Besvarare
  Anders Ygeman (S)
 • Tömning av latriner till havs

  Skriftlig fråga 2008/09:1180 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 27 augusti Fråga 2008/09:1180 Tömning av latriner till havs av Krister Hammarbergh m till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå regler för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

  Inlämnad
  2009-08-27
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Gränshinder i Norden

  Skriftlig fråga 2008/09:214 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 5 november Fråga 2008/09:214 Gränshinder i Norden av Krister Hammarbergh m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m En viktig del i det nordiska samarbetet är att medborgarna i de olika länderna kan arbeta, flytta och lyfta pension mellan länderna utan besvärliga gränshinder. Gränshinderforum som rapporterar

  Inlämnad
  2008-11-05
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Förslaget om sänkta fartgränser i Norrbotten

  Skriftlig fråga 2007/08:1048 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 7 april Fråga 2007/08:1048 Förslaget om sänkta fartgränser i Norrbotten av Krister Hammarbergh m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket ser över och ändrar hastighetsgränser på hela det statliga vägnätet och det innebär både höjningar och sänkningar av dagens gränser. Vägverket föreslår en sänkning av

  Inlämnad
  2008-04-07
  Besvarare
  Åsa Torstensson (C)
 • Bemötande gentemot oskyldig

  Skriftlig fråga 2006/07:1317 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 7 juni Fråga 2006/07:1317 Bemötande gentemot oskyldig av Krister Hammarbergh m till justitieminister Beatrice Ask m Under en dramatisk polisjakt i Haparanda natten mot lördagen stormade polisens insatsstyrka fel lägenhet i försöken att få fast en pistolbeväpnad rånare. I lägenheten befann sig i stället en ung

  Inlämnad
  2007-06-07
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Akademiska Hus AB

  Skriftlig fråga 2006/07:847 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 14 mars Fråga 2006/07:847 Akademiska Hus AB av Krister Hammarbergh m till näringsminister Maud Olofsson c Den statliga hyresvärden Akademiska Hus AB äger de fastigheter som universitet och högskolor nyttjar. Riksdagen har tidigare beslutat att Akademiska Hus AB ska tillämpa en hyressättning efter självkostnadspris

  Inlämnad
  2007-03-14
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Försvaret och jobben i Norrbotten

  Skriftlig fråga 2005/06:2095 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 1 september Fråga 2005/06:2095 av Krister Hammarbergh m till försvarsminister Leni Björklund s Försvaret och jobben i Norrbotten Det är ytterst oroande att 40 officerstjänster vid I 19 i Boden inte är besatta. Det är den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret. Varje jobb är viktigt. Anledningen är det

  Inlämnad
  2006-09-01
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Bodenbranden

  Skriftlig fråga 2005/06:2048 av Hammarbergh, Krister (m)

  den 22 augusti Fråga 2005/06:2048 av Krister Hammarbergh m till försvarsminister Leni Björklund s Bodenbranden Bodenbranden beskrivs som den största svenska skogsbranden i modern tid. Totalt 1 500 hektar är eldhärjat. Ett 80-tal personer, både brandmän och hemvärnsmän, arbetade med att släcka branden som tros ha

  Inlämnad
  2006-08-22
  Besvarare
  Leni Björklund (S)

Filter