Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo

  Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd
  Inlämnad
  1999-05-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting

  Motion 1998/99:Fi38 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi38 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting En mycket viktig del av välfärden för människor organiseras och finansieras i kommuner och landsting. De kommunala budgetarna står för den absolut övervägande
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi17 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi17 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning Människovärdet är större än penningvärdet. Därför är den ekonomiska politikens avgörande problem, arbetslösheten, något som går långt utöver det ekonomiska. Eget jobb betyder
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.

  Motion 1998/99:So23 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So23 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Regeringen agerar i panik Samhällets utgifter för läkemedel fortsätter att öka i snabb takt. Antalet patienter som uppnått beloppet för högkostnadsskydd inom läkemedelsförmånen
  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m.

  Motion 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Inledning Barn är föräldrarnas gemensamma ansvar. En viktig del av detta ansvar är det ekonomiska ansvaret. Detta ansvar är gemensamt
  Inlämnad
  1999-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.

  Motion 1998/99:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det indivuduella pensionssparandet, m.m. För att en marknadsekonomi ska kunna fungera krävs att den enskilde med rimlig ansträngning kan få tillgång till relevant information för att
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler

  Motion 1998/99:Fi10 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi10 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler Den framlagda propositionen medför att en sedan lång tid nödvändig reformering av lagstiftningen på detta område sker. Till en del är detta en välkommen följd av Europasamarbetet. Förändringarna
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration

  Motion 1998/99:Sf3 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf3 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Rättsosäkerhet och bristande effektivitet Det har snart gått två år sedan socialförsäkringsutskottet i april 1997 hade en utfrågning med olika parter
  Inlämnad
  1999-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1998/99:A255 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:A255 av Lars Leijonborg m.fl. fp Arbetsmarknadspolitiken Fler trygga jobb allt viktigare Kommer nationen inte till rätta med arbetslöshetsproblemet så riskerar vi att för en mycket långt tid framöver fastna i en ond spiral av permanent hög arbetslöshet och en dålig samhällsekonomi.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1998/99:AU1 1998/99:AU5 1998/99:AU8
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk politik för jobb och tillväxt

  Motion 1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. fp Ekonomisk politik för jobb och tillväxt Sammanfattning Folkpartiet föreslår att de förestående skattesamtalen mellan partierna leder fram till en överenskommelse om en skattereform i fyra steg med skattesänkningar på ca 65 miljarder kronor. Vid god tillväxt
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  65
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU2 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:MJU1 1998/99:NU1 1998/99:SfU1 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU2
  Riksdagsbeslut
  (65 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • Sjukvårdspolitiken

  Motion 1998/99:So467 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So467 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sjukvårdspolitiken Bort med vårdköerna Rekordlånga väntetider i vården Folkpartiet har vid flera tillfällen uppmärksammat de växande vårdköerna. Det har skett i riksdagens arbete i form av frågor, interpellationer, motioner m m. Det har även skett i
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1998/99:SfU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU11 1998/99:SoU3 2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Stöd till funktionshindrade

  Motion 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. fp Stöd till funktionshindrade Sammanfattning Återställ handikappreformen. Socialdemokraterna och Centern har försämrat stödet i form av personlig assistent. Dessa försämringar av LSS och LASS skall tas tillbaka. RFV:s allmänna råd om personlig assistans
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  --------------------------1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:KU21 1998/99:SfU2 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU11 1998/99:SoU9 1998/99:TU13 1998/99:UbU1 1998/99:UbU7 1999/2000:AU1
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • Barnens situation

  Motion 1998/99:So464 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So464 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Barnens situation FN:s barnkonvention Det är viktigt att FN:s barnkonvention fullt ut genomförs i Sverige. Regeringen har genom att först skjuta på frågan en lång tid och sedan genom att lägga fram i stort sett endast nya förslag till ytterligare
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:SfU1 1998/99:SoU1 1998/99:SoU6 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Beroende och missbruk

  Motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Beroende och missbruk Inledning Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Den enskilda människans frihet har alltid sina begränsningar. Enligt en liberal syn skall inte människan kunna upphäva sin
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1998/99:JuU1 1998/99:NU13 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:SoU1 1998/99:SoU4 1998/99:SoU5 1998/99:SoU8 1999/2000:JuU17 1999/2000:SoU4 2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Äldreomsorgen

  Motion 1998/99:So387 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So387 av Lars Leijonborg m.fl. fp Äldreomsorgen Inledning Vård och omsorg är i kris. Det är främst den socialdemokratiska regeringens ansvar. Regeringens politik har förvärrat situationen i vården och omsorgen. Den ursprungliga vårdgarantin som nästan gjorde att vårdköerna försvann
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1998/99:SoU10 1998/99:SoU7 1998/99:TU13
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Omvårdnad

  Motion 1998/99:So386 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:So386 av Kerstin Heinemann m.fl. fp Omvårdnad Inledning Under de senaste åren har omvårdnaden av gamla och sjuka försämrats. En stor mängd undersköterskor och vårdbiträden har fått lämna sina arbeten och har inte fullt ut ersatts av sjuksköterskor. Det är den så kallade saneringen av
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En liberal försvarspolitik för 2000-talet

  Motion 1998/99:Fö205 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö205 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal försvarspolitik för 2000-talet Riksdagen beslutade våren 1998 att senarelägga den i försvarsbeslutet 1996 aviserade kontrollstationen till våren 1999. Försvarsmakten har den 12 oktober till regeringen överlämnat förslag i enlighet med de direktiv
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Liberal jämställdhetspolitik

  Motion 1998/99:A811 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:A811 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal jämställdhetspolitik Inledning Att få forma sitt liv och växa som människa oavsett kön, det är jämställdhet. Efter 131 års liberalt jämställdhetspolitiskt arbete har mycket förändrats. Kvinnor är myndiga, har rösträtt, rätt att arbeta även som
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1998/99:AU6 1998/99:FiU1 1998/99:FiU25 1998/99:SfU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU9 1998/99:UbU2 1998/99:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • En skattepolitik för fler jobb

  Motion 1998/99:Sk308 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk308 av Lars Leijonborg m.fl. fp En skattepolitik för fler jobb Sammanfattning Sverige har världens högsta skattetryck och världens högsta skatteuttag på arbete. Ändå får svenskarna inte valuta för skattepengarna. Bristerna i skattesystemet är ett av de allvarligaste strukturproblemen
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1998/99:FiU1 1998/99:SkU10 1998/99:SkU11 1998/99:SkU12 1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • En liberal integrationspolitik

  Motion 1998/99:Sf634 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf634 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal integrationspolitik Inledning Sverige har under de senaste decennierna förändrats enormt, från att ha uppfattats som en till stora delar homogen nation till ett land med många nationaliteter, språk, religioner och sedvänjor. Bortåt var femte
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:AU1 1998/99:AU2 1998/99:AU4 1998/99:BoU3 1998/99:NU6 1998/99:SfU2 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter