Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002

  Motion 2002/03:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om principerna för ägarstyrning av fonderna, Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2003-06-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer

  Motion 2002/03:Fi29 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi29 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om noggrann uppföljning av kostnaden för topplån i samband med att säkerställda obligationer
  Inlämnad
  2003-06-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: finansiell samordning

  finansiell samordning

  Interpellation 2002/03:377 av Johansson, Kenneth (c)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:377 av Kenneth Johansson c till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning Hösten 2000 gjorde Socialdemokraterna en principöverenskommelse med Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet om att tillåta arbete mot sjukskrivningar och ohälsa genom så kallad finansiell samordning
  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: diskriminering av äldre

  diskriminering av äldre

  Interpellation 2002/03:387 av Brus, Sven (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:387 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av äldre Antalet personer i Sverige över 65 år kommer inom två årtionden att nå upp till två miljoner. Med denna framtidsbild för ögonen krävs en politik som möter ett förändrat samhälles speciella behov. Former för
  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: konkurrensen och elmarknadens utformning

  konkurrensen och elmarknadens utformning

  Interpellation 2002/03:404 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:404 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Leif Pagrotsky om konkurrensen och elmarknadens utformning Det är endast två typer av aktörer som kan påverka priset på fysisk el på spotmarknaden: producenterna som producerar och konsumenterna som konsumerar elen. Inga andra, eftersom
  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2002/03:Fi27 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi27 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till sådan lagändring att valfrihetsprincipen skrivs in i socialtjänstlagen, för både boende och hemtjänst.
  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Motivering 9 3.1 Förändrat mål för minskning av långvarig ohälsa 11 3.2 Ett hot mot hela välfärdssystemet 12
  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Sammanfattning 4 4 Inledning 5 4.1 Kristecknen blir fler 5 5 Sverige i en globaliserad värld 9 6 De
  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:101 Årsredovisning för staten 2002

  Motion 2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:101 Årsredovisning för staten 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skrivelsen visar att redan givna åtaganden inte kan finansieras med regeringens
  Inlämnad
  2003-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning

  Motion 2002/03:So50 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So50 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om lag om ändring i lagen om allmän försäkring enligt bilaga 1. Riksdagen beslutar om lag om
  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet

  Motion 2002/03:Sf13 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf13 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nytt mål för minskning av det sammanlagda antalet
  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003

  Motion 2002/03:So40 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, c)

  Motion till riksdagen 2002/03:So40 av Kerstin Heinemann m.fl. fp, c med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
  Inlämnad
  2003-03-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering

  finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering

  Interpellation 2002/03:183 av Könberg, Bo (fp)

  den 12 februari Interpellation 2002/03:183 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Om några dagar är det 27 månader sedan socialutskottet av regeringen begärde en proposition om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård socialtjänst och socialförsäkring,
  Inlämnad
  2003-02-12
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län

  framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län

  Interpellation 2002/03:195 av Lundgren, Kerstin (c)

  den 19 februari Interpellation 2002/03:195 av Kerstin Lundgren c till justitieminister Thomas Bodström om framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län Det har under senare år genomförts en betydande centralisering av tingsrätter i landet. Regeringen markerade i sin skrivelse angående reformeringen av domstolsväsendet
  Inlämnad
  2003-02-19
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2002/03:28 Migration och asylpolitik

  Motion 2002/03:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf5 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:28 Migration och asylpolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 8 2 Förslag till riksdagsbeslut 9 3 Inledning 9 4 Humana förslag försenas 10 5 Vidarebosättning s.k. kvotflyktingar 11 6 Människosmuggling och offer för
  Inlämnad
  2003-02-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan

  Motion 2002/03:So31 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So31 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Motivering 36 3.1 Att se och påverka de allvarligare hoten mot folkhälsan 38 3.2 Folkhälsa, samhällsekonomi och
  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Motion 2002/03:So21 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So21 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 3.1 Tillgänglighet 3 3.1.1 Stimulansbidrag för att möjliggöra
  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

  Motion 2002/03:So18 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So18 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 3.1 Personal för äldrevård 3 3.1.1 Det måste löna sig att
  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet

  Motion 2002/03:So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2002/03:So16 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 15 2 Förslag till riksdagsbeslut 16 3 Motivering 16 3.1 Gemensamma nämnder 16 3.1.1 Behovet av lagändring 16
  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Anslag    inom    socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

  Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

  Betänkande 2002/03:SFU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare beslutade riksdagen om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste besluten är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron
  Behandlade dokument
  168
  Förslagspunkter
  68
  Reservationer
  92 
  Anföranden och repliker
  104, 1 minuter
  Beredning
  2002-11-12
  Justering
  2002-12-03
  Debatt
  2002-12-17
  Beslut
  2002-12-18

Filter

Valda filter