Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi60 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi60 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Huvudprincipen för all offentlig upphandling är att den ska utföras affärsmässigt och med utnyttjande av tillgänglig konkurrens. Marknaden för den offentliga upphandlingen i

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi56 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi56 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Folkpartiet har en klar ståndpunkt när det gäller de kommunala bolagen. Kommuner ska inte annat än i undantagsfall bedriva verksamhet i bolagsform. Skälen för detta är flera. Kommuner ska

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • FINSAM

  Interpellation 1999/2000:412 av Könberg, Bo (fp)

  den 28 april Interpellation 1999/2000:412 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om FINSAM Tiotusentals svenskar väntar i vårdköer. Det handlar både om operationsköer och lång väntan på olika behandlingar. Dessa köer har växt mycket kraftigt sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten hösten 1994

  Inlämnad
  2000-04-28
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1999/2000:Fi51 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi51 av Pilsäter, Karin fp med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Kommunernas och landstingens ekonomi Regeringens skrivelse 1999/2000:102 om utvecklingen i kommuner och landsting beskriver situationen för den analyserade sektorn under andra hälften

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Fi15 InnehÃ¥ll 1 Sammanfattning 4 2 En liberal framtidspolitik 5 2.1 Liberala utmaningar 5 2.2 Tid att skörda â€men ocksÃ¥tid att så 6 3 Det ekonomiska lÃ
  get 8 3.1 Den internationella utvecklingen 8 3.2 Den svenska ekonomin 12 3.3 Den demografiska utvecklingen 15 3.4 Den nya ekonomin och den gamla politiken 16

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • avlyssning av telefonsamtal och datatrafik i Europa

  Skriftlig fråga 1999/2000:813 av Könberg, Bo (fp)

  den 10 april Fråga 1999/2000:813 av Bo Könberg fp till justitieminister Laila Freivalds om avlyssning av telefonsamtal och datatrafik i Europa Frågan om det amerikanska övervakningssystemet Echelons existens aktualiserades genom en rapport som lämnades till Europaparlamentet i januari 1998 där det påstods att all e-post,

  Inlämnad
  2000-04-10
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

  Motion 1999/2000:Sf21 av Margit Gennser m.fl. (m, kd, fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf21 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet som nu håller på att slutföras kräver också anpassning av tidigare regler för efterlevandepensioner och efterlevandestöd

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So40 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So40 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Sammanfattning: en offensiv handikappolitik Sedan regimskiftet 1994 har handikappolitiken framför allt setts som ett besparingsobjekt. Det är

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

  Motion 1999/2000:A12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A12 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen som innebär att två veckor av den i lagen föreskrivna mammaledigheten om minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av redog. 1999/2000:RR1 Riksdagens revisorers årsredovisning för 1999

  Motion 1999/2000:Fi10 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi10 av Pilsäter, Karin fp med anledning av redog. 1999/2000:RR1 Riksdagens revisorers årsredovisning för 1999 Riksdagens revisorers årsredovisning för 1999 ger anledning både till principiella och praktiska slutsatser. Principiella synpunkter på revisionens organisation Folkpartiet

  Inlämnad
  2000-03-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • statligt stöd för ökad läkartillgång

  Skriftlig fråga 1999/2000:714 av Könberg, Bo (fp)

  den 20 mars Fråga 1999/2000:714 av Bo Könberg fp till näringsminister Björn Rosengren om statligt stöd för ökad läkartillgång I det s.k. Stockholmsprojektet för utländska läkare bidrar enligt uppgift regeringen med 6 miljoner kronor till att stödja Stockholms läns försök att under tre år underlätta för läkare med utländsk

  Inlämnad
  2000-03-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio

  Motion 1999/2000:K28 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K28 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio 1 Inledning Folkpartiet yrkar i allt väsentligt avslag på föreliggande proposition, 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio. Det finns en rad problem i vårt land som det är angeläget att riksdagen ägnar

  Inlämnad
  2000-02-24
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Motion 1999/2000:Sf16 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf16 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 Inledning Regeringens proposition Uppehållstillstånd på grund av anknytning är ett vällovligt försök att åtgärda ett problem som drabbar kvinnor från andra länder. Men den innehåller

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m.

  Motion 1999/2000:Sf11 av Bo Könberg och Johan Pehrson (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf11 av Könberg, Bo fp med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. 1 Inledning Respekten för de mänskliga rättigheterna skall hävdas internationellt. Om människors rätt kränks är det omvärldens skyldighet att erbjuda en fristad för

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  1
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi8 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi8 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet I propositionen föreslås en omorganisation av Allmänna pensionfonden som en följd av fempartiuppgörelsen om det reformerade pensionssystemet. Folkpartiet står givetvis bakom samtliga

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

  Motion 1999/2000:A10 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A10 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Inledning Propositionen visar ännu en gång på regeringens oförmåga att reformera lagstiftningen när det gäller arbetsmarknadslagar och lönebildning. Återigen har åsikterna från LO och

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:AU5
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

  Motion 1999/2000:K21 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K21 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Inledning Regeringens förslag till ändringar i sekretesslagen och upphovsrättslagen föranleds av en konflikt mellan den grundlagsskyddade upphovsrätten och den likaledes grundlagsskyddade

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:KU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Affären mellan Telia och Telenor (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1999/2000:N20 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N20 av Leijonborg, Lars fp Affären mellan Telia och Telenor väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Genom det sätt Telia/Telenoraffären utvecklats har en situation uppstått där de anställdas trygghet riskeras, företagets värde raseras och den planerade börsintroduktionen

  Inlämnad
  1999-12-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö28 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö28 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Sammanfattning Folkpartiet liberalerna anser att föreliggande proposition bör avslås. Förutom att den står och stampar i en förlegad syn på Sveriges roll i europeisk säkerhetspolitik saknas dels förutsättningar

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000

  Motion 1999/2000:So19 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So19 av Heinemann, Kerstin fp med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000 Den 28 september 1999 träffade företrädare för staten och landstingen en överenskommelse om ersättningar

  Inlämnad
  1999-11-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter