Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.

  Motion 1996/97:Sk54 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk54 av Michael Stjernström m.fl. kd, m, c, fp med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. Tilldelning av F-skattesedel Den nya lagen om skatter och avgifter föreslås behålla reglerna om vem som ska kunna få företagarskattesedel, s k F-skattesedel.

  Inlämnad
  1997-05-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi78 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi78 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I propositionen ingår många olika politikerområden. Jag vill i detta sammanhang beröra några regionalpolitiska frågor. SCB-statistiken över befolkningsutvecklingen från senaste årskiftet visar

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald

  Motion 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo24 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald I propositionen föreslås bl.a. vissa ändringar i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Förslaget innebär att lagens bestämmelser

  Inlämnad
  1997-04-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

  Motion 1996/97:T60 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T60 av Karin Starrin m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen 1993:597 m.m. I propositionen föreslås vissa förändringar i telelagen och lagen om teleterminalsutrustning. Bland annat föreslås att de telepolitiska målen förtydligas genom att det i lagen anges att alla

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:TU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

  Motion 1996/97:N34 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N34 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Marknadsstöd till solvärmeanläggningar Solvärmen har goda förutsättningar att bli ett viktigt inslag i den framtida energitillförseln, där många olika energikällor måste komma till användning.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi38 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi38 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kd med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen Under krisåren i början av 1990-talet ökade antalet konkurser lavinartat. Från 4 000-6 000 företagskonkurser per år under 1980-talet ökade antalet till cirka 21 000 under 1992.

  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns

  Motion 1996/97:Jo10 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo10 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns I skrivelsen redovisas regeringens bedömningar mot bakgrund av Jordbruksverkets rapport Värphöns- kontrollstation 1996. Regeringen anser att förbudet mot traditionella burar

  Inlämnad
  1997-01-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T15 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T15 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter I propositionen föreslås en utveckling av transportinfrastrukturen som skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem och bidra till sysselsättning och i alla delar

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T42 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T42 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Citytunneln i Malmö Centerpartiet och regeringen har förhandlat fram en överenskommelse om den framtida infrastrukturinriktningen. Centerpartiet står således i allt väsentligt

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag

  Motion 1996/97:Sk32 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk32 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag I propositionen lämnas förslag om en lättnad i beskattningen av utdelning och reavinst på aktier i onoterade svenska och utländska företag. Förslaget innebär att ett

  Inlämnad
  1996-11-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A8 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:A8 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Kvinnors och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar måste på lika villkor komma till uttryck i samhällsarbetet. Då uppnås ett jämställt och demokratiskt beslutsunderlag. Jämställdhet är därför

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:20 1996 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 1996/97:N3 av Karin Falkmer m.fl. (m, fp, c, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:N3 av Karin Falkmer m.fl. m, c, fp, kd med anledning av skr. 1996/97:20 1996 års redogörelse för statligt ägande Det statliga företagsägandet är omfattande, i årets skrivelse ingår 78 företag. Statens kapital i företagen, mätt som andel av justerat eget kapital, har stigit till 157 miljarder

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbättrade avdragsmöjligheter vid företagande i hemmet

  Motion 1996/97:Sk354 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk354 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kd Förbättrade avdragsmöjligheter vid företagande i hemmet Starten av ett litet företag sker allt oftare med hemmet som bas. Att driva företaget från den egna bostaden har flera fördelar. Det är ekonomiskt rationellt, företagaren kommer närmare

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökade avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats

  Motion 1996/97:Sk312 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk312 av Kjell Ericsson m.fl. c Ökade avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats Under senare år har energiskatterna för bl.a. motordrivna fordon höjts på ett icke ringa sätt. Enligt vår mening har detta främst inneburit en extra belastning för de människor som har lång resväg och

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rese- och turistnäringens utveckling

  Motion 1996/97:N262 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N262 av Kjell Ericsson m.fl. c Rese- och turistnäringens utveckling Sverige har stora förutsättningar för kraftig tillväxt i rese- och turistnäringen. Människors resande bestäms allt mer av möjligheterna till upplevelser och lärande, vilket tillsammans med traditionell rekreation ger Sverige

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Kunskaps- och teknikförmedling till små och medelstora företag

  Motion 1996/97:N243 av Ola Rask m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:N243 av Ola Rask m.fl. s, m, c, fp, kd Kunskaps- och teknikförmedling till små och medelstora företag Kunskaps- och teknikresurser i universitet, högskolor och industriforskningsinstitut skall göras tillgängliga för tillämpning bland små och medelstora företag. Småföretagen har störst

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Innovationsklimatet

  Motion 1996/97:N242 av Ola Rask m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:N242 av Ola Rask m.fl. s, m, c, fp, kd Innovationsklimatet Svensk ekonomi undergår en mycket rask öppning mot utlandet. Konkurrensen djupnar i den redan konkurrerande industrin och breddas till tidigare ganska skyddade näringar såsom jordbruket och tjänstesektorn. Samtidigt intensifieras

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småföretagens behov av kvalificerad yrkesteknisk kunskap

  Motion 1996/97:N241 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N241 av Michael Stjernström m.fl. kd, m, c, fp Småföretagens behov av kvalificerad yrkesteknisk kunskap Under hela 1990-talet har modeller för en eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning diskuterats. I utredningen Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial utbildning, SOU 1995:38, lades

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppfinnare och innovatörer

  Motion 1996/97:N209 av Kjell Ericsson och Kerstin Warnerbring (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N209 av Kjell Ericsson och Kerstin Warnerbring c Uppfinnare och innovatörer Innovationer som leder till nya produkter och processer i befintliga eller nystartade företag är en viktig drivkraft för tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv. Steget från idé till kommersialisering kan

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om finansiell leasing

  Motion 1996/97:L906 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:L906 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, m, c, kd Lag om finansiell leasing Finansiell leasing är ett finansieringsalternativ för mindre och medelstora företag som inte utnyttjas till sin fulla potential. Detta beror till stor del på att reglerna kring leasing styrs av praxis och ensidigt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:LU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter