Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. De mindre företagens problem med krediter gäller framför allt att de inte kan ställa bankmässiga säkerheter.

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

  Motion 1995/96:Sk49 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk49 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I propositionen föreslås bl a att energiskatten höjs för samtliga energislag. Höjningarna kommer att ske i två steg, det första den 1 september 1996, den andra den

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor

  Motion 1995/96:A44 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A44 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor I propositionen föreslås ändrade regler för landsbygdsstödet för att stöd skall kunna lämnas i vissa tätorter som omfattas av strukturfondsåtgärder. Som skäl härför anför regeringen att för

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:AU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m.

  Motion 1995/96:Jo21 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Jo21 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:174 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m. I propositionen föreslår regeringen riktlinjer för hur producentansvar för uttjänta bilar ska fungera i Sverige. Regeringen avser att reglera producentansvaret genom att med stöd

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande

  Motion 1995/96:N29 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:N29 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande I propositionen föreslås ett antal åtgärder när det gäller statens roll som företagsägare. Regeringen föreslås bl a få bemyndigande att utan riksdagens hörande inom angivna gränser

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik

  Motion 1995/96:T57 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T57 av Kerstin Warnerbring m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik En nationell IT-strategi Informationstekniken förändrar människors och nationers villkor i grunden. Avståndens betydelse minskar. Nationsgränser

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1995/96:TU19
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv

  Motion 1995/96:A22 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A22 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:162 om EG:s arbetstidsdirektiv I propositionen föreslås vissa mindre förändringar i arbetstidslagen föranledda av rådets direktiv 93/104/EG. De förändringar som görs är ett minimum av förändringar av regelsystemen. Detta för

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:130 Öresundsförbindelsens ekonomi

  Motion 1995/96:T47 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Dokument

  Inlämnad
  1996-02-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:TU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:120 Vår miljö - Miljöarbetet under året

  Motion 1995/96:Jo15 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Jo15 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1995/96:120 Vår miljö Miljöarbetet under året 1. Inledning I skrivelse 1995/96:120 redogörs för grunderna i regeringens miljöpolitiska arbete. Skrivelsen innehåller dessutom en redovisning av tillståndet i miljön och det miljöpolitiska

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:93 Organisationen av den periodiska fordonskontrollen

  Motion 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:T40 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av skr. 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonsskontrollen I skrivelsen 1995/96:93 om organisationen av den periodiska fordonskontrollen föreslås att AB Svensk Bilprovning tillsvidare skall behålla sin ställning med ensamrätt

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi58 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi58 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Enligt propositionen avser regeringen återkomma med förslag till permanenta satsningar inom den högre utbildningens område och med särskild inriktning på naturvetenskapliga och tekniska

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi55 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi55 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Försök med regional riskkapitalförsörjning i några regioner Försörjningen med riskkapital till mindre och medelstora företag utanför landets största tillväxtområden har under senare

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.

  Motion 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m. I proposition 1995/96:102 föreslår regeringen bl.a. att avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats skall medges med 13 kr per mil även vid 1997 års

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m.

  Motion 1995/96:N14 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:N14 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen 1992:1537 om framtida finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle och lagen 1988:1597 om finansieringen av

  Inlämnad
  1995-11-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag

  Motion 1995/96:A5 av Kjell Ericsson och Lennart Brunander (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:A5 av Kjell Ericsson och Lennart Brunander c med anledning av prop. 1995/96:96 Anställning med lönebidrag I propositionen föreslås att det sker en överföring av medel så att AMV får möjlighet att häva det totalstopp för nyanställningar med lönebidrag som har införts. I stället föreslås

  Inlämnad
  1995-11-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:AU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion

  Motion 1995/96:L13 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, m, c)

  Motion till riksdagen 1995/96:L13 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, m, c med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion Sverige behöver en politik som stimulerar till ekonomisk tillväxt. Man måste alltså främja existerande företags expansion men också etablerandet av nya företag, särskilt på småföretagarsidan.

  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter