Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

  Motion 1994/95:A46 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A46 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik I propositionen betonas att en aktiv och kraftfull regionalpolitik har stor betydelse för att skapa sysselsättning och därför bidrar till den tillväxthöjning som är nödvändig för att obalanserna i den svenska ekonomin

  Inlämnad
  1995-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

  Motion 1994/95:Jo32 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo32 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar där

  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

  Motion 1994/95:Jo28 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo28 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av skr. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Inledning I och med det svenska medlemskapet i EU ändras förutsättningarna för det svenska miljöarbetet. Vi har nu en möjlighet och även en förpliktelse att påverka

  Inlämnad
  1995-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer

  Motion 1994/95:N14 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:N14 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer I prop 1994/95:152 föreslår regeringen att det även i fortsättningen ska finnas två kategorier av revisorer, godkända och auktoriserade. Kompetenskravet för att bli godkänd

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:NU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub26 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub26 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan I propositionen begär regeringen bemyndigande att fördela resurser mellan universitet och högskolor för 9 000 platser för utbildningar inom naturvetenskap och teknik och 1 000 platser

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen(1994:1704) om lageravgift på socker och ris

  Motion 1994/95:Jo18 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo18 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:146 Ändringar i lagen 1994:1704 om lageravgift på socker och ris I december 1994 beslutade riksdagen om en lag om lageravgift på socker och ris prop 1994/95:43Syftet med lagen var att minska skillnaderna i prisnivån mellan

  Inlämnad
  1995-03-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vägar och järnvägar i Värmland

  Motion 1994/95:T213 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1994/95:T213 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp Vägar och järnvägar i Värmland Fyrklöverregeringen har under de senaste åren satsat rekordstora resurser för investeringar i vägar och järnvägar. Väginvesteringarna i vårt kommunikationssystem har under den gamla socialdemokratiska regeringen under

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:TU14 1994/95:TU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vänersjöfarten

  Motion 1994/95:T626 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, v, fp)

  Motion till riksdagen 1994/95:T626 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp, v Vänersjöfarten Vänerregionen en industriregion Industrin har stor betydelse i vänerregionen. Andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin är drygt 30 22,5 i hela riketIndustrin är starkt exportinriktad. Det finns många stora företag. Verkstadsindustrin

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal skatteutjämning

  Motion 1994/95:Fi314 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi314 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund c Kommunal skatteutjämningen Den kommunala verksamheten har en avgörande betydelse för välfärden och för en rättvis fördelning av i första hand vård, omsorg och utbildning mellan medborgarna och mellan olika delar av vårt land. Kommunerna utgör

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning och utbildning inom lantbrukssektorn

  Motion 1994/95:Ub730 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub730 av Lennart Brunander m.fl. c Forskning och utbildning inom lantbrukssektorn Inledning Forskning och utbildning är av grundläggande betydelse för Sveriges framtid. Vår konkurrenskraft, vår ekonomi och hur vi kan forma vårt samhälle i framtiden är beroende av att vi har välutbildade

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknaden i Värmland

  Motion 1994/95:A433 av Isa Halvarsson m.fl. (fp, m, c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A433 av Isa Halvarsson m.fl. fp, m, c Arbetsmarknaden i Värmland Socialdemokraternas löften och utfästelser i valrörelsen om att arbetslösheten snabbt skulle minska kan de inte infria. I finansplanen konstaterar Göran Persson att den totala arbetslösheten ännu 1998 kommer att ligga på

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödet till jordbruket

  Motion 1994/95:Jo240 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo240 av Kjell Ericsson och Börje Hörnlund c Stödet till jordbruket Trots löften om motsatsen ger inte heller budgetpropositionen 1994/95:100 bilaga 10 några konkreta besked om det nya stödsystemet till jordbruket i norra Sverige. Genom att på detta sätt i efterhand presentera bit för

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Jordbruket i Värmland

  Motion 1994/95:Jo234 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo234 av Kjell Ericsson c Jordbruket i Värmland Jordbruket i norra Sverige har en särskild regionalpolitisk betydelse som grundar sig på en mångfald av värden med vilka näringen och dess verksamhet förknippas. Förutom den grundläggande produktionen av livsmedel bidrar jordbruket till

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Interventionsorter för uppköp av spannmål

  Motion 1994/95:Jo214 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo214 av Lennart Brunander c Interventionsorter för uppköp av spannmål Vid Sveriges inträde i EU inlemmas det svenska jordbruket i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det innebär bl.a. att det interventionssystem för uppköp av spannmål som finns inom EU gäller också svenskt jordbruk. I

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekologisk odling

  Motion 1994/95:Jo213 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo213 av Lennart Brunander m.fl. c Ekologisk odling Förra året beslutade riksdagen om en målsättning att 10 procent av den svenska åkermarken skall vara ekologiskt odlad år 2000. Beslutet fattades med utgångspunkt från en centermotion. Detta mål kan inte nås utan att vi anstränger oss.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avbytarverksamheten

  Motion 1994/95:Jo212 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo212 av Lennart Brunander m.fl. c Avbytarverksamheten Lantbrukets avbytartjänst ska värnas. Den ger lantbrukarna social trygghet och avbytare jobb. Vi avvisar regeringsförslaget om att avveckla stödet till avbytarverksamheten. Att i detta läge medvetet avveckla en samhällelig medverkan

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riskforskning och riskcentrum i Karlstad

  Motion 1994/95:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. m, c, fp Riskforskning och riskcentrum i Karlstad Riskforskning är ett tämligen nytt begrepp i Sverige. Likaså ord som riskanalys, risknivåer, riskbedömning och riskhantering. Sverige betecknas som mindre utvecklatvad gäller riskforskning. Detta gäller inte

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Investeringsbidrag till små elproduktionsanläggningar

  Motion 1994/95:N418 av Kjell Ericsson (c) och Sigge Godin (fp)

  Motion till riksdagen 1994/95:N418 av Kjell Ericsson och Sigge Godin c, fp Investeringsbidrag till små elproduktionsanläggningar Elproduktionsanläggningar är mycket kapitalintensiva men har i allmänhet en lång avkastningstid. Investeringar i sådana anläggningar ger låg avkastning på investerat kapital men är ur nationalekonomisk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ändring i reglerna för jakträtt och bildande av jakträttsområden

  Motion 1994/95:Jo817 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo817 av Kjell Ericsson c Ändring i reglerna för jakträtt och bildande av jaktvårdsområden Möjligheterna att avstycka mark från jordbruks- och skogsfastigheter har förbättrats under senare år. Det är positivt och underlättar såväl deltidsjordbruk som fritids- och permanentboende i glesbygd.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Produktionsanpassad älgjakt

  Motion 1994/95:Jo814 av Kjell Ericsson och Eskil Erlandsson (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo814 av Kjell Ericsson och Eskil Erlandsson c Produktionsanpassad älgjakt Riksdagen har tidigare fattat beslut om att den svenska älgjakten bör vara produktionsanpassad, d.v.s att marken skall producera i genomsnitt minst en älg årligen för att man skall kunna medges tillstånd till älgjakt.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter