Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m.

  Motion 1992/93:Jo84 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo84 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. Omsorgen om vår miljö, och speciellt klimatpåverkan från energiomvandling, är viktiga skäl att nu föra in biobränslen i stor skala i energisystemet. I Sverige svarar koldioxiden huvudsakligen

  Inlämnad
  1993-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik

  Motion 1992/93:Jo78 av Kjell Ericsson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo78 av Kjell Ericsson och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik I propositionen läggs fram förslag till nya mål för skogspolitiken. Den nya skogspolitiken kännetecknas av avreglering och lägger ökad vikt vid miljö- och naturvårdsintressena. Avregleringen

  Inlämnad
  1993-03-24
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

  Motion 1992/93:Jo27 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo27 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen I propositionen behandlas bl a frågan om kompensation till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för klimat- och avståndsbetingade merkostnader för budgetåret

  Inlämnad
  1993-03-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

  Motion 1992/93:Ub58 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub58 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Vi har tidigare motionerat om Ingesund musikhögskola och återkommer nu p.g.a. att skolan beviljats tio ytterligare årsstudieplatser men inte beviljats medel härtill trots

  Inlämnad
  1993-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En länsflygplats i Värmland

  Motion 1992/93:T710 av Isa Halvarsson m.fl. (fp, m, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T710 av Isa Halvarsson m.fl. fp, m, c En länsflygplats i Värmland I Värmland pågår sedan flera år tillbaka planeringen för en ny länsflygplats. Den nuvarande flygplatsen i Karlstad är olämplig från miljö- och säkerhetssynpunkt och motsvarar inte de krav som dagens och morgondagens trafik

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre vägar och järnvägar i Värmland

  Motion 1992/93:T204 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:T204 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp, kds Bättre vägar och järnvägar i Värmland Den nya borgerliga regeringen har satsat rekordstora resurser för investeringar i vägar och järnvägar. Under innevarande budget rör det sig om ca 13 miljarder mot tidigare 5 miljarder. Bl.a. har 2,2 miljarder

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Inriktningen på trafikplanering

  Motion 1992/93:T203 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T203 av Lennart Brunander m.fl. c Inriktningen på trafikplanering Inledning Goda kommunikationer är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. En utbyggnad av kollektivtrafiken och ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät ökar möjligheterna för ett decentraliserat samhälle med boende

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:TU18 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingsinsatser i Värmland

  Motion 1992/93:A467 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A467 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp, kds Utvecklingsinsatser i Värmland Under 1980-talets senare del var det en positiv utveckling i Värmland. Detta efter en besvärlig period med bl.a. strukturförändringar i basnäringarna. Nu är vi ånyo inne i en besvärlig tid bl.a. beroende på den

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landsbygdens utveckling

  Motion 1992/93:Jo253 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo253 av Lennart Brunander m.fl. c Landsbygdens utveckling Inledning Ett Sverige i regional balans kan inte åstadkommas med enskilda regionala insatser utan kräver en helhetssyn som tar tillvara och utvecklar hela landets resurser. Männniskor och företag måste ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:AU13 1992/93:JoU13 1992/93:KU36 1992/93:NU25 1992/93:TU35 1992/93:UU20
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1992/93:Jo233 av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo233 av Kjell Ericsson och Karin Starrin c Jordbrukspolitiken Den svenska jordbrukspolitiken har varit föremål för stora förändringar under 1990-talet. Jordbruksbeslutet 1990, som bl.a. innehöll omställning av åkerareal till annan produktion, togs innan Sveriges riksdag beslutat ställa

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Norge--Vänerlänken

  Motion 1992/93:T559 av Marianne Andersson och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T559 av Marianne Andersson och Kjell Ericsson c Norge-Vänerlänken Goda kommunikationer är av avgörande betydelse för en regions utveckling vilket vi framhållit vid upprepade tillfällen. I Västsverige finns det många angelägna projekt som kräver en snar lösning. Än viktigare har detta

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En ny järnvägslinje Örebro--Kristinehamn

  Motion 1992/93:T553 av Roland Lében m.fl. (kds, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1992/93:T553 av Roland Lében m.fl. kds, m, fp, c En ny järnvägslinje Örebro-Kristinehamn Bakgrund Den aktualitet som järnvägstrafiken och strategiska infrastruktursatsningar åtnjuter i dag är mycket glädjande. I ett samhälle som optimerar sitt transportsystem och sin resursanvändning, har järnvägen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottsämnet i skolan

  Motion 1992/93:Ub442 av Kjell Ericsson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub442 av Kjell Ericsson och Tage Påhlsson c Idrottsämnet i skolan I Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning SOU 1992:94 behandlas bl.a. idrottsämnet i skolan. Kommittén har därvid föreslagit en kraftig nedskärning av idrottsämnet i skolan. Detta anser vi vara helt oacceptabelt.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för kvinnor

  Motion 1992/93:A213 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A213 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, kds Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för kvinnor Dystra siffror Arbetsmarknadssituationen är dyster f.n. Orsakerna till den stora arbetslösheten är dels den internationella lågkonjunkturen men framförallt en följd av de allvarliga strukturfelen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:AU11 1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Egenföretagarnas sociala trygghetssystem

  Motion 1992/93:A210 av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:A210 av Kjell Ericsson och Karin Starrin c Egenföretagarnas sociala trygghetssystem Det behövs ett stort inslag av småföretag för att göra näringslivet i sin helhet mer dynamiskt. Egenföretagarna spelar i detta sammanhang en mycket betydelsefull roll och är till stor del grunden till

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Karlstad som risk- och beredskapscentrum

  Motion 1992/93:Fö406 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö406 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds Karlstad som risk- och beredskapscentrum I denna motion föreslår vi att vissa befintliga myndigheter inom totalförsvaret samt en ny verksamhet Nordiskt riskcentrum med internationell prägel lokaliseras till Karlstad där en samordning är naturlig

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rekonstruktionslån

  Motion 1992/93:N239 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N239 av Kjell Ericsson c Rekonstruktionslån Sverige har länge tillhört världens ledande industrinationer och svenska företag har varit framgångsrika i den internationella konkurrensen. Den svenska ekonomiska politiken under 1980-talet har dock lett till en kraftigt försämrad situation

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den finansiella krisen och betalningssystemet

  Motion 1992/93:N229 av Ivar Franzén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:N229 av Ivar Franzén m.fl. c Den finansiella krisen och betalningssystemet 1. Den finansiella krisens bakgrund Nyckeln Den kris som nu råder inom kreditmarknaden och som får kraftiga följder också för samhällsekonomin i övrigt grundlades under flera år, men starten för dess negativa

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:NU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Exportkrediter

  Motion 1992/93:N218 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:N218 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, kds Exportkrediter Statsstödda exportkrediter har visat sig vara ett allt viktigare instrument för våra exportföretag i den hårda konkurrensen på världsmarknaden, inte minst i en lågkonjunktur. I bankkrisens spår är det allt svårare för svenska

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning kring sjukdom hos älgar

  Motion 1992/93:Jo522 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo522 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson c Forskning kring sjukdom hos älgar I den södra delen av Älvsborgs län har under senare år härjat en sjukdom bland älgar, som gjort att många djur har dött. Andra djur som insjuknat har blivit magra och i allmänt dålig kondition. Trots ganska

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter