Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö21 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö21 av Bengt Kindbom m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Lägg inte ned flygflottiljen F 6 i Karlsborg I månadsskiftet jan.febr. drabbades ett antal invånare i Karlsborgs kommun av ett dråpslag.

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub25 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub25 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Propositionen I regeringens proposition om lärarutbildning föreslås att en med den nuvarande grundskollärarutbildningen för årskurserna 4-9 parallell lärarutbildning inrättas. Utbildningen bygger på att ämneskunskaperna

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m.

  Motion 1991/92:Ub31 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub31 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lärarutbildningen vid musikhögskolan i Ingesund Musikhögskolan i Ingesund, Arvika, ger en erkänt mycket god lärarutbildning. Skolans goda anseende har byggts upp under nära 90 år. IMH är

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Televerkets möjligheter att ändra taxor

  Motion 1991/92:T820 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:T820 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp Televerkets möjligheter att ändra taxor Under höstriksdagen beslutades att Televerket ej fick besluta om bl a föreslagna taxehöjningar. Detta var ett olyckligt beslut som redan har fått negativa konsekvenser. På grund av detta beslut har Televerket

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre vägar och järnvägar i Värmland

  Motion 1991/92:T208 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T208 av Kjell Ericsson c Bättre vägar och järnvägar i Värmland Investeringar i infrastruktur, d.v.s. vägar, järnvägar, flyg, telekommunikation m.m. är av synnerligen stor betydelse för utvecklingen i Värmland. Ett väl fungerande transport- och kommunikationssystem utgör grunden för vårt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:TU15 1991/92:TU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Inkomst- och företagsbeskattningen

  Motion 1991/92:Sk331 av Kjell Ericsson och Birgitta Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk331 av Kjell Ericsson och Birgitta Carlsson c Inkomst- och företagsbeskattningen För att underlätta företagande och nyföretagande vill vi föreslå vissa ändringar i nuvarande inkomst- och företagsbeskattning. Kvittning mellan näringsverksamhet och tjänst Sedan 1 januari 1991 är kvittningsrätten

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Friare användning av skogskontomedel i syfte att stimulera investeringar

  Motion 1991/92:Sk318 av Kjell Ericsson och Birgitta Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk318 av Kjell Ericsson och Birgitta Carlsson c Friare användning av skogskontomedel i syfte att stimulera investeringar Skogskonton är till stor nytta för yrkesverksamma jord- och skogsbrukare genom att man bl.a. kan utjämna inkomsterna över flera år. Detta är också grundtanken med dessa

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stimulans för innovatörer och entreprenörer

  Motion 1991/92:N268 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:N268 av Kjell Ericsson m.fl. c Stimulans för innovatörer och entreprenörer Den nya regeringen har på ett föredömligt sätt tagit sig an att förändra och förbättra klimatet för svenskt näringsliv. Inte minst de åtgärder som vidtagits och som bereds för att främja de små företagens verksamhet

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vapenlagen

  Motion 1991/92:Ju815 av Hans Dau m.fl. (m, v, c, nyd)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju815 av Hans Dau m.fl. m, c, nyd, v Vapenlagen Trots att alla de märkliga och rättsvidriga förslag, som framfördes i Leif G W Perssons utredning om vapenlagen, inte infördes i regeringens proposition blev den på flera punkter oacceptabel för jägarna. Således bör såväl ammunitionsreglerna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Laxfond Vänern

  Motion 1991/92:Jo426 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo426 av Bengt Kindbom m.fl. c Laxfond Vänern I Vänern finns två av världens tio insjölevande laxstammar samt två insjölevande öringstammar. Störst är Gullspångslaxen och öringen som kan uppnå vikter runt 20-25 kg. Sportfiskarna har ett stort intresse av att dessa stammar kan bevaras

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fiskerinäringen

  Motion 1991/92:Jo421 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo421 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp Fiskerinäringen Regeringen föreslår i budgetpropositionen att bidragen till fiskeorganisationer halveras för kommande budgetår. Det har också aviserats att bidraget helt kommer att utgå påföljande budgetår. Bidraget, som avses, var från begynnelsen en

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsbilvägar

  Motion 1991/92:Jo315 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo315 av Kjell Ericsson c Skogsbilvägar För att den svenska skogsindustrin skall kunna behålla sin konkurrensförmåga krävs en fortsatt hög kvalité på dess produkter. Skogsråvaran måste i allt större utsträckning än tidigare transporteras utan mellanlagring. Detta sänker kostnaden och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordning mellan sjukvård och sjukförsäkring

  Motion 1991/92:Sf290 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf290 av Kjell Ericsson c Samordning mellan sjukvård och sjukförsäkring Olika huvudmän inom vårdområdet Staten har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken samt för lagstiftning, utbildning och forskning. Landstingen och de landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöhänsyn vid statlig och kommunal upphandling

  Motion 1991/92:Fi501 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi501 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Miljöhänsyn vid statlig och kommunal upphandling Den offentliga upphandlingen måste ta miljöpolitiska hänsyn. Det är viktigt att statliga myndigheter och verk bidrar till att miljöpolitikens mål uppfylls. Av propositionen framgår att förslag nu förbereds

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Strandskyddsbestämmelserna

  Motion 1991/92:Bo525 av Tage Påhlsson och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Bo525 av Tage Påhlsson och Kjell Ericsson c Strandskyddsbestämmelserna Bakgrund De gällande strandskyddsbestämmelserna, som baserar sig på naturvårdslagen sedan 1964 och en kompletterande lag från 1975, har tillkommit i avsikt att motverka exploatering av för friluftslivet värdefulla

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksgränsen mot Norge

  Motion 1991/92:Bo214 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Bo214 av Kjell Ericsson c Riksgränsen mot Norge Den senaste översynen av riksgränsen avslutades 1987. Gränsöversynen sker f.n. vart 25:e år. En gång däremellan görs en röjning av gränsgatan i dess södra del, där växtligheten är så stark att den annars skulle vara svår att se. Nästa röjning

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Egenföretagarnas sociala trygghetssystem

  Motion 1991/92:A715 av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A715 av Kjell Ericsson och Karin Starrin c Egenföretagarnas sociala trygghetssystem För att göra näringslivet i dess helhet mer dynamiskt fordras det ett stort inslag av småföretag. I detta sammanhang spelar egenföretagarna en mycket betydelsefull roll. Inom bl.a. den växande tjänstesektorn

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inplacering av Kristinehamns m.fl. kommuner i stödområde

  Motion 1991/92:A406 av Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A406 av Kjell Ericsson c Inplacering av Kristinehamns m.fl. kommuner i stödområde Kristinehamn, Storfors, Karlskoga och Degerfors kommuner bildar en gemensam arbetsmarknadsregion i östra Värmland. Denna region har drabbats mycket hårt av strukturomvandling inom befintlig industri. Bara

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hemkunskap som obligatoriskt ämne

  Motion 1991/92:Ub249 av Rosa Östh m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub249 av Rosa Östh c Hemkunskap som obligatoriskt ämne Vår svenska skola skall utvecklas och bli Europas bästa skola har det sagts. Det ställer vi gärna upp på Men om skolan skall utvecklasi egentlig mening, måste den ges ett innehåll som möter behoven i det moderna samhället. Ingen torde

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vänersjöfarten

  Motion 1991/92:T634 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T634 av Marianne Andersson m.fl. c Vänersjöfarten Vänersjöfarten transporterar runt 3,5 miljoner ton gods per år. Det är ansenliga volymer väsentligt mer än SJ:s totala godsvolymer i Vänerregionen. Flera stora exportföretag är starkt knutna till Vänersjöfarten. Den har vidare stor betydelse

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter