Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:153

  Motion 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:153 Värdepappersfonder Avregleringen av de finansiella marknaderna har fortgått under hela 80-talet. Den successiva internationella finansiella integrationen har bidragit

  Inlämnad
  1990-06-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:NU44
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen

  Motion 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar c m.fl. med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen Som centerpartiet framhållit i många sammanhang, bl.a. i vår partimotion 1989/90:Ju607, måste bestämda och målinriktade insatser sättas

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Inledning I kompletteringspropositionen för budgetåret 1990/91

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken

  Motion 1989/90:Jo93 av Karin Starrin och Kjell Ericsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo93 av Karin Starrin och Kjell Ericsson båda c med anledning av prop. 1989/90:146 Livsmedelspolitiken Regeringens förslag till framtida jordbrukspolitik innebär ett allvarligt hot mot en väsentlig del av Sveriges åkermark. Som

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk80 av Håkan Hansson och Kjell Ericsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk80 av Håkan Hansson och Kjell Ericsson båda c med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning Skadeförsäkringsföretagens skattesituation I regeringens proposition 1989/90:110 föreslås att möjligheten

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk70 av Kjell Ericsson och Jan Hyttring (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk70 av Kjell Ericsson och Jan Hyttring båda c med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning I den andra etappen av skattereformen berörs bl.a. beskattningen av idrottsföreningar m.m. Dessa förslag

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

  Motion 1989/90:Sk56 av Kjell Ericsson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk56 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning I propositionen läggs den andra etappen av skattereformen fram. Den behandlar en rad olika områden när det gäller både inkomst-

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m.

  Motion 1989/90:Ju37 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju37 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m. Centerpartiet har under många år drivit frågan om ett utvidgat knivförbud. Det är därför tillfredsställande att regeringen nu lagt

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:JuU35
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:116 Ägande i banker och andra kreditinstitut m.m.

  Motion 1989/90:N75 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N75 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:116 Ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. Inledning Den successiva avregleringen av kapital- och finansmarknaden under 80-talet och valutaregleringens avskaffande

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:NU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:A122 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A122 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 I. Allmänt I proposition 1989/90:125 med förslag om tilläggsbudget II för innevarande

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:AU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90

  Motion 1989/90:N71 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N71 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A122 hemställs 1. att riksdagen

  Inlämnad
  1990-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1989/90:NU39 1989/90:NU44 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa aktiefrågor för Procordia AB

  Motion 1989/90:N65 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N65 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:109 Vissa aktiefrågor för Procordia AB Allmänt I prop. 1989/90:109 redovisas att styrelserna för Procordia AB resp. Volvo i december 1989 beslutat att gemensamt

  Inlämnad
  1990-03-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:NU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet

  Motion 1989/90:A114 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Al 14 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:76 Regionalpolitik för 90-talet Utvecklingsinsatser i glesbygd och landsbygd Centerpartiet har i en partimotion redovisat sin principiella syn och även lagt konkreta

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop 1989/90:76 Regionalpolitik 1989/90

  Motion 1989/90:A112 av Jan Hyttring m.fl. (c) M ^

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Al 12 av Jan Hyttring m.fl. c M med anledning av prop 1989/90:76 Regionalpolitik 1989/90 Under allmänna motionstiden 1988/89 väcktes i motion A474 frågor som är av största vikt för Bergslagens utveckling. Riksdagen har inte till

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:AU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A111 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Al 11 av Börje Hörnlund m.fl. c J v Mot. med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik för 90-talet Alli Inledning Centerpartiet har i partimotionen om regionalpolitik inför 1990-talet i anledning av prop 1989/90:76

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1989/90:AU13 1989/90:KrU25 1989/90:TU25 1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:N53 av Håkan Hansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N53 av Håkan Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Riskkapitalmarknaden för småföretag En fungerande riskkapitalmarknad är en viktig förutsättning för dynamik och förnyelse av det svenska

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:NU30 1989/90:NU44
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:T29 av Kjell Ericsson m. fl. (c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T29 av Kjell Ericsson m. fl. c, vpk med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Propositionen I propositionen behandlas bl.a. resursbehoven inom järnvägssektorn och en infrastrukturfond för transportsektorn

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.

  Motion 1989/90:Ub145 av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl45 av Jan Hyttring och Kjell Ericsson båda c med anledning av prop. Mot. 1989/90 Ubl45-151 I en partimotion föreslår centerpartiet kraftigt uppräknade anslag till forskningen under kommande treårsperiod. För de högskolor som

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub144 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ubl44 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:N45 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter