Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:152 om

  Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett

  Inlämnad
  1989-06-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1988/89:LU35
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1988/89:A13 av Börje Hörnlund m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Al 3 av Börje Hörnlund m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Inledning Koncentrationpolitiken har inneburit en allt

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:AU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Inledning I prop 1988/89:150 med förslag till reviderad

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:AU21 1988/89:FiU30 1988/89:NU36
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi82 av Håkan Hansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi82 av Håkan Hansson m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen En fungerande och aktiv penning- och kapitalmarknad

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

  Motion 1988/89:Jo49 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo49 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. Propositionen I prop 1988/89:140 läggs fram förslag om prisreglering på jordbruksprodukter för tiden

  Inlämnad
  1989-05-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Fi91 av Kjell Ericsson m. fl. (c, m, fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi91 av Kjell Ericsson m. fl. c, m, fp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m.

  Motion 1988/89:N34 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N34 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:143 om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m.m. Propositionen I prop. 1988/89:143 föreslås att staten skall överlåta sina

  Inlämnad
  1989-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m.

  Motion 1988/89:N26 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N26 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. Propositionen Förslaget till ny minerallagstiftning innebär att såväl gruvlagen som lagen om vissa mineralfyndigheter ersätts med

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So41 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Regeringens proposition om läkarnas specialistutbildning innehåller riktlinjer för de yngre läkarnas

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget il till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

  Motion 1988/89:N23 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N23 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop.1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget il till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 Mot. 1988/89 N23-24 I proposition 1988/89:125med förslag till tilläggsbudget 11 för

  Inlämnad
  1989-04-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:NU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

  Motion 1988/89:Ju32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. Nämndemännen har en avgörande betydelse för den svenska rättsordningen. Med sin breda förankring utgör de en garant för att

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i

  Motion 1988/89:Ju14 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jul4 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i lagen 1951:649 om straff för vissa trafikbrott, m.m. I regeringsförklaringen hösten 1988 anmälde regeringen att man hade för avsikt att lämna förslag

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga

  Motion 1988/89:A4 av Börje Hörnlund (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A4 av Börje Hörnlund c m.fl. med anledning av prop. 1988/89:109 om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga Inledning En av de viktigaste uppgifterna för samhället är att bereda ungdomar arbete eller utbildning.

  Inlämnad
  1989-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:AU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90

  Motion 1988/89:Fö10

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:FölO av Jan med anledning av prop. 1988/89:80 om verksamhet och anslag för det militära försvaret m.m. under budgetåret 1989/90 I rubricerade proposition föreslår regeringen att Bergslagens militärområde sammanslås med Östra

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1988/89:94 om

  Motion 1988/89:So15 av Kjell Ericsson (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sol5 av Kjell Ericsson c med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare Det är viktigt att samhället entydigt och kategoriskt

  Inlämnad
  1989-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet i utbildningen

  Motion 1988/89:Ub836 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub836 av Kersti Johansson m.fl. c Jämställdhet i utbildningen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A809 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:UbU25 1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter

  Motion 1988/89:Kr416 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Kr416 av Kersti Johansson m.fl. c Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Besöksförbud m.m.

  Motion 1988/89:Ju643 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju643 av Kersti Johansson m.fl. c Besöksförbud m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om insatser för

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Justitiekanslersämbetet

  Motion 1988/89:K248 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 K248 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Justitiekanslersämbetet JK-ämbetet har alltsedan det inrättades 1713 varit nära knutet till först kungen och sedan regeringen. JK brukar också benämnas regeringens ombudsman.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsdemokrati

  Motion 1988/89:K247 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 K247 av Bengt Kindbom m.fl. c Länsdemokrati Inledning Ali offentlig makt i Sverige utgår enligt regeringsformens första paragraf från folket. Denna målsättning förverkligas i första hand genom att medborgarna i val utser dem

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2

Filter

Valda filter