Kjell Ericsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fd kommunalråd
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1996-02-23 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Justitieutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 88/89-90/91, Arbetsmarknadsutskottet 89/90-90/91, Finansutskottet 91/92- och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 91-.

Bostadsort

Töcksfors

Utbildning

Skogs- och lantmannaskola 63. Skogsarbetare 60-64. Folkhögskola 64-66. Statens polisskola 67. Polis 67-. Kommunalråd i Årjäng 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands museums vänner 92-. - Ledamot av styrelsen för Nordmarkens Travsällskap 89- och Värmlands skidförbund, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Centerpartiets kommunorganisation i Årjäng, vice ordförande 85-91, ordförande 91-92, och Värmlands läns centerpartidistrikt, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Värmlands län 89-, Statens lantmäteriverk 90-93, Glesbygdsmyndigheten/glesbygdsverket 91- och Statens maskinprovningar, ordförande 92-96. Ledamot av Regionalpolitiska nämnden 89-. - Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Ledamot av kommunala utjämningsutredningen 95-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Årjängs kommunfullmäktige 83-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-88, ordförande 86-88, och dess arbetsutskott 80-88, ordförande 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 80-85, ordförande 80-85, trafiknämnden 80-82 och näringslivskommittén 86-88, ordförande 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län, vice ordförande 86-92 och 95-, ordförande 92-95, och samarbetskommittén Värmland-Östfold 90-, ordförande 91-. - Ledamot av Töcksmarks pastoratskyrkoråd, ordförande 85-91. Ordförande i Västa Fågelviks kyrkostämma 90-.

Föräldrar

Lantbrukaren Gustaf Olvar Ericsson och Signe Ellida Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Regionala närradiosändningar i Värmland

  Motion 1997/98:K615 av Marianne Andersson och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K615 av Marianne Andersson och Kjell Ericsson c Regionala närradiosändningar i Värmland Informativa program har sedan början av 1996 sänts över Radio Solsta i Karlstad under benämningen Kunskapsradion. Materialet till sändningarna hämtar stationen från offentliga föredrag och debatter av

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal näringsverksamhet

  Motion 1997/98:K515 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:K515 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kd Kommunal näringsverksamhet Under senare år har många kommuner på några punkter ändrat sin verksamhet. Å ena sidan upphandlar kommunerna nu oftare än förr varor och tjänster från privata företag. Detta har minskat kommunernas kostnader, dels för att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitik och skatter m.m.

  Motion 1997/98:Sk738 av Kerstin Warnerbring och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk738 av Kerstin Warnerbring och Kjell Ericsson c Näringspolitik och skatter m.m. Att minska arbetslösheten är den viktigaste uppgiften i Sverige idag. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen men väl skapa goda förutsättningar för att sådana ska växa fram. Den stora förhoppningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FiU1 1997/98:SkU27 1997/98:SkU9 1997/98:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Konkurrensneutral energibeskattning

  Motion 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Konkurrensneutral energibeskattning Enligt gällande regler för energibeskattning belastas inte industriell verksamhet med någon allmän energibeskattning. SNI-koden används som allmän vägledning när det gäller att avgöra vad som skall räknas till

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikpolitiken

  Motion 1997/98:T231 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T231 av Elving Andersson m.fl. c Trafikpolitiken Innehåll 1 Trafikpolitikens inriktning  1.1 Decentralisering  1.2 Miljö  1.3 Näringsliv och sysselsättning  2 Väg och järnväg  2.1 Allmänt  2.2 Vägverket och Banverket  2.3 Trafiklösningar i storstäderna  2.4 Enskilda vägar  3 Sjö- och luftfart 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:NU8 1997/98:SkU15 1997/98:TU1 1997/98:TU10 1997/98:TU5 1997/98:TU8
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • IT-frågor

  Motion 1997/98:T815 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T815 av Kerstin Warnerbring m.fl. c IT-frågor 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 IT och ny välfärd byggd på utbildning  3.1 Det behövs ett nationellt kunskapslyft i IT-frågor  3.2 Grundskola och gymnasium  3.3 Lärarutbildningen  3.4 Högre utbildning och forskning  3.5 Samverkan mellan skola,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1997/98:AU10 1997/98:FöU1 1997/98:KrU17 1997/98:KU18 1997/98:KU21 1997/98:LU21 1997/98:SoU16 1997/98:TU7 1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Utredning av postmarknaden

  Motion 1997/98:T813 av Sivert Carlsson och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T813 av Sivert Carlsson och Kjell Ericsson c Utredning av postmarknaden Bolagiseringen av Postverket till Posten AB trädde i kraft 1994. Hösten 1996 beslutade riksdagen om ändringar i postlagen, vilka tillsammans med ett nytt avtal mellan staten och Posten trädde i kraft den 1 januari 1997.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sveriges relationer med Taiwan

  Motion 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Sveriges relationer med Taiwan Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernstr�m m.fl. kd, m, c, fp Sveriges relationer med Taiwan I mitten av 1800-talet blev Taiwan en plats f�r internationella handelsm�n och dess hamnar ppnades

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU15 1997/98:UU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vägvisning till företag på landsbygden

  Motion 1997/98:T421 av Ingrid Skeppstedt och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T421 av Ingrid Skeppstedt och Kjell Ericsson c Vägvisning till företag på landsbygden Alla är överens om att vi på alla sätt måste ge bra och nya förutsättningar för fler arbetstillfällen. Det är då angeläget att också slå vakt om och öka sysselsättningen på landsbygden. Många småföretag,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägar i Värmland

  Motion 1997/98:T325 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T325 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp Vägar i Värmland Goda kommunikationer är en förutsättning för en positiv utveckling. Det har gjorts en rad viktiga investeringar i Värmland under senare år. Exempel är satsningen på E 18 sträckan ValnäsSlottsbron och den nybyggnad som nu sker av förbifarten

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteförvaltningens nya region

  Motion 1997/98:Sk839 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk839 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c Skatteförvaltningens nya region På regeringens uppdrag föreslår Riksskatteverket en ny regionindelning för skatteförvaltningen i landet. När det gäller Värmland föreslås en region tillsammans med Örebro län. Vi motionärer kan acceptera detta förslag

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ensamföretagare

  Motion 1997/98:Sk824 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, s, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk824 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, s, kd Ensamföretagare Småföretagens betydelse i svensk ekonomi har ökat och kommer att öka i framtiden. Faktorer som rekordhög arbetslöshet och neddragningar inom den offentliga verksamheten har aktualiserat frågan ytterligare. Den internationella

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småföretagens bokföring och deklaration

  Motion 1997/98:Sk823 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk823 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd Småföretagens bokföring och deklaration En frivillig förenklad självdeklaration för företagare som driver sin verksamhet som enskild firma och handelsbolag bör införas. Skälet för en sådan förhållandevis omfattande reform är att det absoluta flertalet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dröjsmålsräntan i skattemål

  Motion 1997/98:Sk821 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk821 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Dröjsmålsräntan i skattemål Skattelagstiftningen tenderar alltjämt att bli alltmer komplicerad. Tyvärr är detta i stor utsträckning även en internationell utveckling. Med ett högt skattetryck, så som det svenska, ökar även kraven på reglernas precision

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk rederinäring

  Motion 1997/98:Sk704 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk704 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson c Svensk rederinäring Efter att under en 15-årsperiod på 1970- och 80-talet ha minskat, växer världshandelsflottan nu successivt år för år. Svenska redare kontrollerar i dag 3 av världstonnaget. Den andel av det tonnage som seglar under svensk

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU13 1997/98:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Uppfinnare och innovatörer

  Motion 1997/98:Sk703 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk703 av Kjell Ericsson m.fl. c Uppfinnare och innovatörer Under senare år har olika åtgärder vidtagits för att förbättra möjligheterna för uppfinnare och innovatörer. Bl.a. har Stiftelsen Innovationscentrum SIC startat upp en bra verksamhet och de s.k. produktråden har förstärkts. Därmed

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arvs- och gåvoskatt på företagsförmögenhet

  Motion 1997/98:Sk677 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk677 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kd Arvs- och gåvoskatt på företagsförmögenhet Förmögenhetsskatten på kapital bundet i förmögenhet i onoterade företag är sedan flera år slopad. Skälen för detta är väl kända och motsägs inte av något politiskt parti. Skatten betalades med redan inkomstbeskattade

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönebaserad reserveringsmöjlighet

  Motion 1997/98:Sk667 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk667 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd Lönebaserad reserveringsmöjlighet Sverige behöver i dag fler mindre företag. Det är inom denna sektor som sysselsättningen i första hand förväntas öka för att arbetslösheten skall komma ner på en acceptabel nivå. Så måste också ske för att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdragsmöjligheter för företag i hemmet

  Motion 1997/98:Sk666 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk666 av Marianne Andersson m.fl. c, fp, m, kd Avdragsmöjligheter för företag i hemmet Starten av ett litet företag sker allt oftare i hemmet som bas. Att driva företaget från den egna bostaden har flera fördelar. Det är ekonomiskt rationellt, företagaren kommer närmare familjen och kan

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reavinstskatten

  Motion 1997/98:Sk664 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk664 av Marianne Andersson m.fl. c, m, kd Reavinstskatten Även om riskkapitalförsörjningen till innovationsbaserade tillväxtföretag förbättrats betydligt under de senaste två åren i samband med att de nya listorna SBIlistan och IMInnovationsmarknaden startats har unga, främst innovationsbaserade

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter