Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1980-10-06 – 1980-11-06

Socialutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
1997-09-18 – 1998-10-04

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2000-02-15 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Suppleant
2005-02-15 – 2005-03-16

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2000-02-15

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Socialbidrag till ungdomar

  Motion 1999/2000:So281 av Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So281 av Heinemann, Kerstin fp Socialbidrag till ungdomar Ibland uppstår konflikter mellan föräldrar och barn, det är naturligt. I mycket få fall blir konflikten så djup och så långvarigt att barnet/ungdomen ser sig tvingad eller tvingas att flytta hemifrån. I sådana lägen kan det uppstå

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationellt tobaksprogram

  Motion 1999/2000:So271 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So271 av Heinemann, Kerstin fp Nationellt tobaksprogram Det svenska arbetet mot tobaken har varit framgångsrikt. Sedan insatser påbörjades i mitten av 1960-talet har andelen rökare bland vuxna män mer än halverats. Även bland kvinnor har rökningen minskat påtagligt. Sverige ser ut att

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  -2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnpolitik

  Motion 1999/2000:So263 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So263 av Heinemann, Kerstin fp Barnpolitik 1 Barnens situation Konventionen om barnens rättigheter som FN:s generalförsamling antog den 20 november 1990 och som ratificerades av Sverige året därpå ger barn och inte minst utsatta barn ett starkt stöd. I konventionens artikel 3 skriver

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU7 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU12 2000/01:UbU5 2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En liberal biståndspolitik för 2000-talet

  Motion 1999/2000:U206 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U206 av Leijonborg, Lars fp En liberal biståndspolitik för 2000-talet Demokrati nyckeln till utveckling Varje människa har rätt att leva ett liv i fred och frihet. Demokrati är därför det enda styrelseskick som är människan värdigt. Demokrati medför positiva effekter som gynnar utvecklingen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • Östtimor

  Motion 1999/2000:U632 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp, c, kd, m, fp, s, v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U632 av Samuelsson, Marianne mp Östtimor 1 Efter folkomröstningen i Östtimor Den 30 augusti hölls en FN-ledd folkomröstning. 78,5 procent röstade för ett självständigt Östtimor. Samtidigt inledde den proindonesiska milisen sina härjningar. Över 20 000 människor kan ha dödats i konflikten,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:UU11 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Colombia

  Motion 1999/2000:U625 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, c, mp, kd, m, fp, s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U625 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, kd, c, mp, fp Colombia Inledning Den politiska och sociala situationen i Colombia är sedan mycket länge mycket oroande. Den väpnade konflikten som är Latinamerikas äldsta, har pågått i närmare 40 år, och krävt tiotusentals liv.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter

  Motion 1999/2000:U621 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, mp, kd, fp, c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U621 av Zetterberg, Eva v Mänskliga rättigheter Dagens brott mot mänskliga rättigheter vållar morgondagens konflikterOrden är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Mary Robinsons. Efter ännu ett år som sett oerhört mycket lidande runt om i världen, måste vi ta dessa ord på allvar.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:JuU7 1999/2000:UU11 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • En liberal europapolitik för 2000-talet

  Motion 1999/2000:U505 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U505 av Leijonborg, Lars fp En liberal Europapolitik för 2000-talet 1 Samarbete för fred, frihet och demokrati Säkerhet och fred i Europa var de starkaste drivkrafterna när grunderna för Europasamarbetet lades efter andra världskrigets slut. Sedan dess har samarbetet fördjupats genom

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1999/2000:FiU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:MJU5 1999/2000:SfU11 1999/2000:SkU16 1999/2000:UU10 1999/2000:UU2 2000/01:KU4
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Liberal skolpolitik

  Motion 1999/2000:Ub294 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub294 av Leijonborg, Lars fp Liberal skolpolitik 1 Svensk skola behöver en ny kurs Den svenska skolan står inför en mängd utmaningar när det gäller att ge elever den kunskapsgrund de behöver för att möta framtidens krav. I dag lämnar var femte elev grundskolan utan tillräckliga kunskaper

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  72
  Utskottsberedning
  ------------------------------------1999/2000:TU9 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU10 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU16 1999/2000:UbU8 2000/01:UbU13 2000/01:UbU3 2000/01:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk politik för en ny frihetstid - Folkpartiets ekonomiskt politiska motion

  Motion 1999/2000:Fi212 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi212 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik för en ny frihetstid Folkpartiets ekonomisk-politiska motion Sammanfattning Det är liberala idéer Sverige behöver inför 2000-talet. Det innebär större tilltro till den enskilde, fler valmöjligheter, bättre klimat för företagande, större

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  73
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU2 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (73 yrkanden): , , 39 saknar beslutsinformation
 • Heby kommun

  Motion 1999/2000:Bo303 av Per Bill m.fl. (m, fp, c, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo303 av Bill, Per m Heby kommun Länstillhörighet för Heby kommun Landets nuvarande länsgränser innebär på allt fler ställen en nackdel för utvecklingen i området. Det kan gälla såväl näringslivets struktur som medborgarnas berättigade krav på offentlig service i allmänhet och kvalificerad

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En liberal bostadspolitik

  Motion 1999/2000:Bo232 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo232 av Ångström, Yvonne fp En liberal bostadspolitik 1 Inledning Den svenska bostadspolitiken står inför flera stora utmaningar. Byggandet är fortfarande rekordlågt och även om regeringen i budgetpropositionen spår en viss ökning av nybyggandet under den närmaste treårsperioden har

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU3 1999/2000:SkU17 2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Ensamföretagaren

  Motion 1999/2000:N269 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, kd, m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N269 av Skårvik, Kenth m Ensamföretagaren Av Sveriges drygt 600 000 företag har 99,8 procent färre än 200 anställda. Hela 71 procent av företagen i Sverige har inga anställda, dessa företag drivs av företagaren själv, ensamföretagaren. Ensamföretagaren är Sveriges vanligaste företagare.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regelverk för tillväxt

  Motion 1999/2000:N268 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N268 av Gustafsson, Holger m Regelverk för tillväxt Det är självklart att regler skall vara enkla, konsekventa, förutsägbara och lika för alla. Trots detta drabbas särskilt småföretagare av komplicerade och svårtolkade regler. Ett stort problem är att reglerna är så många och att de

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • EU:s strukturfonder

  Motion 1999/2000:N267 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, fp, m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N267 av Gustafsson, Holger m EU:s strukturfonder Syftet med EU:s strukturfonder är att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten i EU samt motverka ett Europa med stora regionala skillnader. Den aktuella förordningen för EU:s strukturfonder löper ut vid utgången av år 1999. Ett arbete

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU14 1999/2000:NU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tillväxt ur ett regionalt perspektiv

  Motion 1999/2000:N237 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, kd, m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N237 av Heinemann, Kerstin m Tillväxt ur ett regionalt perspektiv Förutsättningarna för tillväxt måste vara minst lika bra i Sverige som i övriga världen för att Sverige återigen ska kunna bli ett ledande välfärdsland. Lika viktigt, men inte lika uppmärksammat, är att lika förutsättningar

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dröjsmålsränta i skattemål

  Motion 1999/2000:Sk673 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, c, kd, m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk673 av Heinemann, Kerstin m Dröjsmålsränta i skattemål Skattelagstiftningen tenderar alltjämt att bli alltmer komplicerad. Tyvärr är detta i stor utsträckning även en internationell utveckling. Med ett högt skattetryck, som det svenska, ökar även kraven på reglernas precision och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grundlagsskydd för äganderätten, de immateriella rättigheterna och näringsfriheten

  Motion 1999/2000:K233 av Ola Karlsson m.fl. (m, c, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K233 av Karlsson, Ola m Grundlagsskydd för äganderätten, de immateriella rättigheterna och näringsfriheten Grundlagen ger i dag ett visst skydd för äganderätten och även för de immateriella rättigheterna och näringsfriheten 2 kap. 18-20 regerings- formenSkyddet är mycket ofullständigt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkurrens mellan offentlig och privat verksamhet

  Motion 1999/2000:K232 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K232 av Berggren, Inga m Konkurrens mellan offentlig och privat verksamhet Under senare år har konkurrensproblemen mellan offentlig och privat verksamhet blivit större. Detta beror dels på att staten, landstingen och kommunerna upphandlar varor och tjänster av privata företag oftare

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Inrättande av en riksrevision med riksbanksliknande ställning

  Motion 1999/2000:K315 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K315 av Leijonborg, Lars fp Inrättande av en riksrevision med riksbanksliknande ställning Folkpartiet liberalerna har länge talat för behovet av en starkare och mer självständig revision. I denna motion preciserar vi ett förslag med det syftet. Sverige har en i internationellt perspektiv

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter