Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1980-10-06 – 1980-11-06

Socialutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
1997-09-18 – 1998-10-04

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2000-02-15 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och socialutskottet

Suppleant
2005-02-15 – 2005-03-16

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2000-02-15

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk29 av Kenneth Lantz m.fl. (kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk29 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Inledning Sverige, liksom Finland, fick vid anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av alkohol och tobak från ett annat EU-land.

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Fi15 InnehÃ¥ll 1 Sammanfattning 4 2 En liberal framtidspolitik 5 2.1 Liberala utmaningar 5 2.2 Tid att skörda â€men ocksÃ¥tid att så 6 3 Det ekonomiska lÃ
  get 8 3.1 Den internationella utvecklingen 8 3.2 Den svenska ekonomin 12 3.3 Den demografiska utvecklingen 15 3.4 Den nya ekonomin och den gamla politiken 16

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So40 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So40 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Sammanfattning: en offensiv handikappolitik Sedan regimskiftet 1994 har handikappolitiken framför allt setts som ett besparingsobjekt. Det är

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio

  Motion 1999/2000:K28 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K28 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio 1 Inledning Folkpartiet yrkar i allt väsentligt avslag på föreliggande proposition, 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio. Det finns en rad problem i vårt land som det är angeläget att riksdagen ägnar

  Inlämnad
  2000-02-24
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

  Motion 1999/2000:A10 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A10 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Inledning Propositionen visar ännu en gång på regeringens oförmåga att reformera lagstiftningen när det gäller arbetsmarknadslagar och lönebildning. Återigen har åsikterna från LO och

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:AU5
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Affären mellan Telia och Telenor (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1999/2000:N20 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N20 av Leijonborg, Lars fp Affären mellan Telia och Telenor väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Genom det sätt Telia/Telenoraffären utvecklats har en situation uppstått där de anställdas trygghet riskeras, företagets värde raseras och den planerade börsintroduktionen

  Inlämnad
  1999-12-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö28 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö28 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Sammanfattning Folkpartiet liberalerna anser att föreliggande proposition bör avslås. Förutom att den står och stampar i en förlegad syn på Sveriges roll i europeisk säkerhetspolitik saknas dels förutsättningar

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000

  Motion 1999/2000:So19 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So19 av Heinemann, Kerstin fp med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000 Den 28 september 1999 träffade företrädare för staten och landstingen en överenskommelse om ersättningar

  Inlämnad
  1999-11-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 1999/2000:Bo4 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo4 av Ångström, Yvonne fp med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Bakgrund Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar totalt ca 6,8 miljarder kronor

  Inlämnad
  1999-11-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Liberal jämställdhetspolitik

  Motion 1999/2000:A807 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A807 av Leijonborg, Lars fp Liberal jämställdhetspolitik 1 Inledning Liberalism utgår från den enskilde individen. Det är en självklarhet att alla oavsett kön ska få forma sina liv och växa som människa. Insikten om att män och kvinnor fortfarande har olika möjligheter gör att arbetet

 • Folkhälsa

  Motion 1999/2000:So226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So226 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Åtgärder för en bättre folkhälsa Folkhälsan har stadigt förbättrats under 1900-talet om man mäter den i ökning av medellivslängd. För 100 år sedan kunde en nyfödd flicka räkna med en medellivslängd på 63 år, för pojkar var siffran 59 år. Idag

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU13 1999/2000:MJU2 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:TU5 1999/2000:UbU15 2000/01:MJU3 2000/01:SoU10 2001/02:AU4
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Fibromyalgi

  Motion 1999/2000:So204 av Kenth Skårvik och Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So204 av Skårvik, Kenth fp Fibromyalgi Fibromyalgi är en mjukdelsreumatisk sjukdom som drabbar ungefär två procent av befolkningen. I Sverige finns ca 200 000 fibromyalgisjuka, vilket gör fibromyalgi till en folksjukdom. Sjukomen finns beskriven i litteraturen sedan 1800- talet men

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Strategiska IT-satsningar

  Motion 1999/2000:Ub802 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub802 av Andersson, Marianne m Strategiska IT-satsningar Övergången från 1900- till 2000-talet betyder att vi går in i ett nytt millennium. Det innebär övergången till en ny epok, på mer än ett sätt. För Sveriges del borde det då vara brett accepterat att Sverige lämnat industrisamhället

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:TU9 2000/01:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bättre villkor för de äldre

  Motion 1999/2000:So323 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So323 av Heinemann, Kerstin fp Bättre villkor för de äldre Sverige har sedan länge världens äldsta befolkning. En större andel i vårt land är över 65 år, 75 år och 85 år än i något annat land. Det är inte samma sak som att vi lever längre än invånarna i alla andra länder. Exempelvis

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:AU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Ny frihetstid i svensk vård

  Motion 1999/2000:So322 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So322 av Leijonborg, Lars fp Ny frihetstid i svensk vård Inledning Vi behöver en ny frihetstid. På vårdområdet betyder det att patienten ska ha frihet att välja läkare, läkaren ska ha större svängrum att driva egen praktik, sjuksköterskan ska ha fler arbetsgivare att välja mellan.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  --------------------------1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
 • Liberal politik för funktionshindrade

  Motion 1999/2000:So321 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So321 av Leijonborg, Lars fp Liberal politik för funktionshindrade Inledning Funktionshinder är en ojämlikhet som beror på slumpen, olycka eller sjukdom. Funktionshindret ger upphov till fullständigt oacceptabla problem och orättvisor för den enskilda människan. Som politiker har vi

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  41
  Utskottsberedning
  --------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (41 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Socialbidrag till ungdomar

  Motion 1999/2000:So281 av Kerstin Heinemann (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So281 av Heinemann, Kerstin fp Socialbidrag till ungdomar Ibland uppstår konflikter mellan föräldrar och barn, det är naturligt. I mycket få fall blir konflikten så djup och så långvarigt att barnet/ungdomen ser sig tvingad eller tvingas att flytta hemifrån. I sådana lägen kan det uppstå

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationellt tobaksprogram

  Motion 1999/2000:So271 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So271 av Heinemann, Kerstin fp Nationellt tobaksprogram Det svenska arbetet mot tobaken har varit framgångsrikt. Sedan insatser påbörjades i mitten av 1960-talet har andelen rökare bland vuxna män mer än halverats. Även bland kvinnor har rökningen minskat påtagligt. Sverige ser ut att

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  -2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnpolitik

  Motion 1999/2000:So263 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So263 av Heinemann, Kerstin fp Barnpolitik 1 Barnens situation Konventionen om barnens rättigheter som FN:s generalförsamling antog den 20 november 1990 och som ratificerades av Sverige året därpå ger barn och inte minst utsatta barn ett starkt stöd. I konventionens artikel 3 skriver

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU7 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU12 2000/01:UbU5 2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En liberal biståndspolitik för 2000-talet

  Motion 1999/2000:U206 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U206 av Leijonborg, Lars fp En liberal biståndspolitik för 2000-talet Demokrati nyckeln till utveckling Varje människa har rätt att leva ett liv i fred och frihet. Demokrati är därför det enda styrelseskick som är människan värdigt. Demokrati medför positiva effekter som gynnar utvecklingen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1999/2000:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter