Kenth Skårvik (FP)

Född år
1935
Avliden
5 januari 2018

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-12-19 – 2002-09-30
Ledig
2000-11-09 – 2000-12-18
Ordinarie
1982-10-03 – 2000-11-08

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1984-10-01 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1983-10-03

Socialutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1984-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-83/84, Finansutskottet 83/84 och Socialförsäkringsutskottet 84/85. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 84/85-87/88 och Trafikutskottet 88/89-. Ledamot av riksdagens ADB-kommitté 83-89. - Kvittningsman 85-.

Bostadsort

Mölndal

Utbildning

Realexamen 51. Handelsinstitut 52. Kurser vid Nordiska korrespondensinstitutet 54-55. Försäljare hos Dux Radio 58-63, Radiola AB 63-66 och Robert Bosch AB 66-73. Distriktschef hos Dux Radio AB/Philips Svenska AB 73-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Västsv Baptisternas ungdomsförbund 55-66, ordförande 61-66, och Svenska Baptisternas ungdomsförbund 58-63. - Ledamot av styrelsen för Ymens Club, Kristliga föreningen av unga män, i Göteborg 74-75. - Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans distrikt Väst 83- och Studieförbundet Vuxenskolan 84-. - Ledamot av styrelsen för Mölndals folkpartiavdelning 74-83, ordförande 77-83, och Bohusläns valkretsförbund av Folkpartiet 82-, ordförande 84-, samt ledamot av dess arbetsutskott 83-. Ledamot av styrelsen för Liberala invandrarförbundet 88-91 och Sånga-Säby folkhögskola 93-, vice ordförande.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av brottsförebyggande rådet 83-86 och regeringens flyktingberedning 84-. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag/Samhall AB 86-96, försäkringskasseförbundet 89-, ordförande 92-, och Bohusläns allmänna försäkringskassa 89-, ordförande 92-. - Ledamot av allergiutredningen 86-89, trafiksäkerhetsutredningen 90-91, kommunikationskommittén 95-97, organisationskommittén för bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa 97-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mölndals kommunfullmäktige 79-82. Ledamot av kommunstyrelsen 77-82 och dess organisationsutskott 77-82. Ledamot av gatunämnden 74-76.

Föräldrar

Transportförmannen Karl Heribert Adolf Karlsson och affärsbiträdet Elin Maria Viola Törnberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Makten, pengarna och livet 4 Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6 Den internationella
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf34 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf34 av Lars Leijonborg m.fl. fp Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om lag om finansiell samordning mellan försäkringskassa och bl.a. sjukvård, i huvudsak i enlighet med de av riksdagen tidigare
  Inlämnad
  2002-04-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

  Motion 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av SJ AB och Green Cargo AB. Motivering
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: IT och telekommunikationer

  IT och telekommunikationer

  Betänkande 2001/02:TU8

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om informationsteknik (IT) och telekommunikationer.
  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 7 minuter
  Justering
  2002-03-19
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • sambandscentralen i Bohuslän

  Skriftlig fråga 2001/02:783 av Skårvik, Kenth (fp)

  den 21 februari Fråga 2001/02:783 av Kenth Skårvik fp till justitieminister Thomas Bodström om sambandscentralen i Bohuslän Vid studiebesök hos polisen i Uddevalla togs frågan angående framtiden för polisen i Bohuslän upp. Vid en samordning av sambandscentralen med Göteborg och nuvarande sambandscentraler i Västra
  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • polisens arbetsbelastning i Bohuslän

  Skriftlig fråga 2001/02:733 av Skårvik, Kenth (fp)

  den 14 februari Fråga 2001/02:733 av Kenth Skårvik fp till justitieminister Thomas Bodström om polisens arbetsbelastning i Bohuslän Polisen i i Bohuslän och särskilt i Uddevalla har liksom i övriga landet drabbats av minskade resurser i förhållande till de uppdrag man är satt att utföra. Under sommaren stiger antalet
  Inlämnad
  2002-02-14
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K74 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K74 av Ana Maria Narti m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning om ett teknikneutralt regelverk för audiovisuella
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • fördelning av start- och landningstider

  Skriftlig fråga 2001/02:646 av Skårvik, Kenth (fp)

  den 1 februari Fråga 2001/02:646 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om fördelning av start- och landningstider Fördelningen av start- och landningstider genom s.k. slots på de större flygplatserna är av stor betydelse för att främja konkurrensen inom flygmarknaden. I dag fördelas slots genom
  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB - garanti och omstrukturering

  Motion 2001/02:Kr3 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr3 av Ana Maria Narti m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering 1 Sammanfattning Den statliga digital-TV-satsningen har hittills kostat skattebetalarna cirka två miljarder kronor. Propositionen föreslår med ett svagt beslutsunderlag att ytterligare
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T67 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T67 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förlängningen
  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förlängd  tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Förlängd tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Betänkande 2001/02:TU6

  För att säkerställa fortsatt flygtrafik förlängde riksdagen möjligheten för regeringen att utfärda garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen (se även 2001/2002:TU5 ). Bakgrunden är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet för flygbolag och flygplatser vid krigshandlingar och terrorism. Garantin förlängdes t.o.m. den 23 november 2001.
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 58 minuter
  Justering
  2001-10-30
  Debatt
  2001-10-31
  Beslut
  2001-10-31
 • med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

  Motion 2001/02:T58 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T58 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att grundläggande kassaservice även skall kunna upphandlas i konkurrens. Motivering I propositionen
  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Innehållsförteckning Innehållsförteckning 54 Förslag till riksdagsbeslut 55 Inledning två års väntan är över 56 Folkpartiets finansieringsram 56 Satsa på PPP-lösningar 57
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning med undantag av ändring i lagen 1997:1144 om försöksverksamhet
  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Konkurrens mellan offentlig och privat sektor

  Motion 2001/02:N217 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2001/02:N217 av Kerstin Heinemann m.fl. fp, m, kd, c Konkurrens mellan offentlig och privat sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över och förändra reglerna i såväl konkurrenslagen som kommunallagen för
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förnyat folkstyre

  Motion 2001/02:K383 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K383 av Elver Jonsson m.fl. fp Förnyat folkstyre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utformar ett program som stimulerar demokratiskt utvecklingsarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att skilda valdagar och kommundelningar
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ----2001/02:KU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Nationellt forsknings- och utställningscentrum

  Motion 2001/02:Kr240 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr240 av Eva Flyborg m.fl. fp Nationellt forsknings- och utställningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett forsknings- och utställningscentrum i Göteborg Emigranternas hus. Motivering Förslag om ett emigranternas
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Idrotten - den största folkrörelsen

  Motion 2001/02:Kr427 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr427 av Lennart Kollmats m.fl. fp Idrotten den största folkrörelsen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 22 2 Förslag till riksdagsbeslut 23 3 Inledning 24 4 En självständig folkrörelse 24 5 Förbättra idrottens ekonomiska förutsättningar 25 6 Avskaffa statens monopol på spel 26
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1 2001/02:KrU20 2001/02:KrU9 2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Kultur med mångfald och kvalitet

  Motion 2001/02:Kr419 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr419 av Ana Maria Narti m.fl. fp Kultur med mångfald och kvalitet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 20 3 Inledning 23 4 Liberal kulturpolitik 23 5 Frihet, mångfald, kvalitet 23 6 Finansiering från flera håll 24 7 Kunskap och kultur som
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  2001/02:AU5 2001/02:KrU1 2001/02:KrU11 2001/02:KrU12 2001/02:KrU13 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:KU31 2001/02:LU17 2001/02:SkU18 2001/02:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En privatiserad arbetsskadeförsäkring

  Motion 2001/02:Sf233 av Inga Berggren m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf233 av Inga Berggren m.fl. m, kd, c, fp En privatiserad arbetsskadeförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att utforma en ny försäkring för arbetsskador som hanteras av privata försäkringsbolag. Motiv
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter